Asuminen ja rakentaminen

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Rakennukset ja kesämökit

Käyttötarkoitus 2005 2010 2020 2023
Omakoti- ja paritalot 1 066 220 1 113 020 1 169 903 1 168 379
Rivitalot 72 620 77 015 84 022 85 192
Kerrostalot 56 195 58 669 65 479 67 069
Muut rakennukset 185 760 197 392 217 246 219 554
Yhteensä 1 380 795 1 446 096 1 536 650 1 540 194
Kesämökit 1) 474 277 489 232 508 289 503 750
Huoneistokohtaiset
saunat 2)
1 366 414 1 501 567 1 719 650 . .

1) Vuodesta 2020 alkaen ml. vuokrattavat lomamökit, pl. ns. mummonmökit
2) Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan vuoden 2022 lopussa yli 2,4 miljoonaa

Vakinaisesti asutut asunnot

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

  2010 2020 2021 2022
Asuntokunnat yhteensä 2 537 197 2 766 679 2 793 636 2 816 206
Talotyyppi % % % %
Omakoti- ja paritalot 40,4 38,2 37,9 37,6
Rivitalot 13,9 13,5 13,5 13,4
Kerrostalot 43,7 46,8 47,0 47,4
Muut rakennukset 2,0 1,5 1,6 1,5
Hallintaperuste % % % %
Omistusasunto 65,5 62,3 61,7 61,4
Vuokra-asunto 30,4 34,4 35,2 35,4
Asumisoikeusasunto 1,3 1,8 1,8 1,9
Muu hallintaperuste tai tuntematon 2,7 1,5 1,3 1,3
Asumistiheys  
  Pinta-ala asuntokuntaa kohti, m2

81,2

80,9

80,7 80,6
 Pinta-ala henkilöä kohti, m2 39,1 41,3 41,5 41,7
  Ahtaasti asuvia henkilöitä 1), % 17,9 16,1 15,8 15,7

1) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti, pl. keittiö

Asuntokunnat koon ja talotyypin mukaan 2022

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

Asuntokunnan koko Yhteensä % Omakoti- ja paritalot Rivi­talot Kerros­talot Muut rakennukset
1 henkilö 1 306 125 46,4 258 470 175 614 844 116 27 925
2 henkilöä 902 678 32,1 430 117 120 387 342 415 9 759
3 henkilöä 274 176 9,7 147 933 40 759 82 738 2 746
4+ henkilöä 333 227 11,8 222 990 40 788 66 589 2 860
Yhteensä 2 816 206 100 1 059 510 377 548 1 335 858 43 290

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Valmistuneet rakennukset 2000 2010 2020 2023
Milj. m3
Yhteensä 39,07 35,31 37,48 35,81
Asuinrakennukset 13,57 11,11 12,49 12,58
Liike- ja toimistorakennukset 6,20 5,56 4,86 3,76
Teollisuus- ja varastorakennukset 8,17 7,46 9,41 10,98
Muut rakennukset 11,13 11,18 10,72 8,48
Valmistuneet asunnot 2000 2010 2020 2023
Lukumäärä
Yhteensä 35 365 25 482 39 042 40 737
Pientalot 18 173 13 638 10 313 8 807
Kerrostalot 16 772 11 140 28 062 31 513
Asuntolarakennukset 18 213 - 45
Erityisryhmien asuinrakennukset - 85 163 287
Muut kuin asuinrakennukset 402 406 504 85

Valmistuneet asunnot

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.
 

Asunnot rakennusvuoden mukaan 2022

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
2015 = 100

Uudet rakennukset, rakennuksien laajennukset ja uudelleen rakentamiseen verrattavat muutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.
 

Rakennuskustannusindeksi kustannuslajeittain 2000 = 100

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Kerrostaloasuntojen hinnat

Vuosi Vanhat asunnot Uudet asunnot
Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2
2015 3 965 1 800 5 111 3 452
2016 4 061 1 817 5 168 3 733
2017 4 249 1 844 5 206 3 859
2018 4 404 1 856 5 450 3 997
2019 4 566 1 871 5 873 4 073
2020 4 851 1 933 6 262 4 238
2021 5 144 2 003 6 441 4 376
2022 5 184 2 043 6 418

4 478

2023 *4 805 *1 946 6 491 4 433

* ennakkotieto

Vanhojen kerrostaloasuntojen 
reaalihintaindeksi 1983 = 100

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Kiinteistöjen hinnat

Vuosi Vanhat omakotitalot Omakotitalotontit
Keski­-
hinta
Indeksi Reaali­hinta-
­indeksi
Keski-
­hinta
Indeksi Reaali­hinta-
­indeksi
€/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 630 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9
2021 1 752 103,5 97,8 24,7 115,9 109,6
2022 1 716 103,6 91,4 25,9 121,1 106,9
2023 1 572 95,4 79,3 22,5 113,9 94,6

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

Vuosi Vapaarahoitteiset asunnot ARA-asunnot
Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
€/m2/kk €/m2/kk €/m2/kk €/m2/kk
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05
2021 20,28 13,05 13,41 11,13
2022 20,55 13,54 13,55 11,27
2023 20,83 13,93 13,87 11,62

Aihealue: Asuminen ja rakentaminen

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

 

Päivitetty 2.4.2024