Asuminen ja rakentaminen

Suomi lukuina -sivusto kokoaa keskeiset avainluvut Suomesta ja suomalaisista eri aihealueilta. 

Tällä sivulla

Rakennukset ja kesämökit

Käyttötarkoitus 1980 1990 2000 2010 2019 20201)
  Tuhatta          
Asuinrakennukset 840 1 005 1 111 1 235 1 308 1 319
Erilliset pientalot 773 908 993 1 102 1 163 1 170
Rivi- ja ketjutalot 23 53 66 76 83 84
Asuinkerrostalot 44 45 52 57 62 65
Muut rakennukset 92 158 189 211 230 217
Kesämökit 252 368 451 489 512 508
Saunat2) 548 932 1 212 1 502 1 686 1 720

Korjattu 4.6.2021. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

1) Talotyyppi muodostettu rakennusluokitus 2018 pohjalta.
2) Vain huoneistokohtaiset saunat. Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2020 lopussa yli 2,3 miljoonaa.

Lähde: Tilastokeskus, asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.6.2021

Asunnot ja asuinolot

  1990 2000 2010 2019 20201)
Asunnot yhteensä, tuhatta 2 210 2 512 2 808 3 076 3 124
Erilliset pientalot, % 42,3 40,3 40,5 37,9 37,7
Rivi- ja ketjutalot, % 11,8 13,5 13,6 13,5 13,4
Asuinkerrostalot, % 42,5 43,5 44,0 46,9 47,0
Hallintaperuste          
Omistusasunto, % 66,8 58,1 59,2 55,6 55,2
Vuokra-asunto, % 24,7 30,8 29,3 32,8 32,7
Asumisoikeusasunto, % . . 1,0 1,3 1,6 1,6
Muu hallintaperuste tai tuntematon, % 8,4 10,1 10,3 10,0 10,4
Pinta-ala asuntoa kohti, m2 74,4 76,5 79,5 79,3 79,4
Vakinaisesti asutut, tuhatta 2 037 2 295 2 537 2 734 2 767
Pinta-ala henkilöä kohti, m2 31,4 35,3 39,1 41,0 41,3
Ahtaasti asuvia henkilöitä2), % 30,4 23,7 17,9 16,5 16,1

Korjattu 10.8.2021. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

1) Talotyyppi muodostettu rakennusluokitus 2018 pohjalta.
2) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti, pl. keittiö.

Lähde: Tilastokeskus, asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.1.2022

Asuntokunnat 2021

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

Asuntokunnan koko Yhteensä % Omakoti- ja paritalot Rivi­talot Kerros­talot Muut rakennukset
1 henkilö 1 282 488 45,9 254 704 174 176 825 340 28 268
2 henkilöä 902 372 32,3 429 798 120 817 341 530 10 227
3 henkilöä 272 792 9,8 147 725 40 799 81 474 2 794
4+ henkilöä 335 984 12,0 226 130 41 045 65 815 2 994
Yhteensä 2 793 636 100 1 058 357 376 837 1 314 159 44 283

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Valmistuneet rakennukset   2000 2010 2020 2021
Yhteensä milj. m3 39,02 35,32 37,21 36,29
Asuinrakennukset milj. m3 13,56 11,10 12,48 11,83
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 6,20 5,56 4,81 4,01
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 8,16 7,51 9,33 9,73
Muut rakennukset milj. m3 11,09 11,15 10,59 10,72
Valmistuneet asunnot   2000 2010 2020 2021
Yhteensä lkm 35 361 25 428 39 026 37 434
Pientalot lkm 18 170 13 630 10 304 10 124
Kerrostalot lkm 16 772 11 140 28 062 26 887
Asuntolarakennukset lkm 18 213 - -
Erityisryhmien asuinrakennukset lkm - 85 163 100
Muut kuin asuinrakennukset lkm 401 360 497 323

Valmistuneet asunnot

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
2015 = 100

Uudet rakennukset, rakennuksien laajennukset ja uudelleen rakentamiseen verrattavat muutokset

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Rakennuskustannusindeksi 2000 = 100 kustannuslajeittain

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 kustannuslajeittain

Kerrostalohuoneistojen hinnat

Vanhojen asuntojen tiedot verohallinnon aineiston mukaan, uusien asuntojen tiedot Kiinteistönvälitysalan keskusliiton ja Tilastokeskuksen aineiston mukaan

  Vanhat huoneistot Uudet huoneistot
Vuosi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2
2015 3 515 1 588 5 111 3 452
2016 3 584 1 582 5 168 3 733
2017 3 718 1 598 5 206 3 859
2018 3 874 1 598 5 450 3 997
2019 3 966 1 590 5 873 4 073
2020 4 152 1 590 6 262 4 238
2021 4 380 1 635 6 441 4 376

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksi

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Kiinteistöjen hinnat

  Vanhat omakotitalot Omakotitalotontit
Vuosi Keski­-
hinta
Indeksi Reaali­hinta-
­indeksi
Keski-
­hinta
Indeksi Reaali­hinta-
­indeksi
  €/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9
2021 1 749 103,5 97,8 24,7 115,9 109,6

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

  Vapaarahoitteiset asunnot Aravahuoneistot
Vuosi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  €/m2/kk €/m2/kk €/m2/kk €/m2/kk
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05
2021 20,28 13,05 13,41 11,13

Aihealue: Asuminen ja rakentaminen

 

Lisää tilastolukuja StatFin-tietokannasta

Suomi lukuina sisältää vain keskeisimmät luvut Suomesta ja suomalaisista. Löydät lisää lukuja yhteiskunnan eri aloilta helppokäyttöisestä StatFin-tietokannasta.

Tietokannasta saat myös alueellista tietoa, kuten kuntien väkiluvut.

 

Päivitetty 20.5.2022