Energia

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2019

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2018*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 21 889 25,0
Vesivoima 13 145 15,0
Tuulivoima 5 857 6,7
Aurinkovoima 162 0,2
Nettotuonti 19 936 22,8
Muu lämpövoima 26 423 30,3
Yhteensä 87 412 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 41 539 47,5
Kotitaloudet ja maatalous 24 475 28,0
Palvelut ja julkinen kulutus 18 775 21,5
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 622 3,0
Yhteensä 87 412 100

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.5.2019

Asumisen energiankulutus 2017

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 45 349 68,2
Käyttöveden lämmitys 9 954 15,0
Muut sähkölaitteet 5 820 8,8
Saunojen lämmitys 3 057 4,6
Valaistus 1 633 2,5
Ruoan valmistus 673 1,0
Yhteensä 66 486 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 513 33,9
Kaukolämpö 19 310 29,0
Puu 14 812 22,3
Lämpöpumppu 5 815 8,7
Muut 1) 4 036 6,1
Yhteensä 66 486 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy

Lähde: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.12.2018

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 27.5.2019