Energia

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.8.2018

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2017*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 21 575 25,2
Vesivoima 14 642 17,1
Tuulivoima 4 802 5,6
Aurinkovoima 27 0,0
Nettotuonti 20 426 23,9
Muu lämpövoima 24 028 28,1
Yhteensä 85 499 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 40 603 47,5
Koti- ja maatalous 23 940 28,0
Palvelut ja julkinen kulutus 18 392 21,5
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 565 3,0
Yhteensä 85 499 100

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.8.2018

Asumisen energiankulutus 2016

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 45 692 68,2
Käyttöveden lämmitys 9 961 14,9
Muut sähkölaitteet 5 844 8,7
Saunojen lämmitys 3 049 4,6
Valaistus 1 770 2,6
Ruoan valmistus 681 1,0
Yhteensä 66 997 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 514 33,6
Kaukolämpö 19 594 29,2
Puu 15 123 22,6
Lämpöpumppu 5 441 8,1
Muut 1) 4 325 6,5
Yhteensä 66 997 100

Lähde: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.8.2018

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 10.9.2018