Energia

Sisällysluettelo

Energian kokonaiskulutus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.4.2020

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2019*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 22 926 26,6
Vesivoima 12 286 14,3
Tuulivoima 5 985 7,0
Aurinkovoima 178 0,2
Nettotuonti 20 042 23,3
Muu lämpövoima 24 691 28,7
Yhteensä 86 108 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 39 665 46,1
Kotitaloudet ja maatalous 24 107 28,0
Palvelut ja julkinen kulutus 19 743 22,9
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 583 3,0
Yhteensä 86 098 100

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.4.2020

Asumisen energiankulutus 2018

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 44 176 67,4
Käyttöveden lämmitys 9 977 15,2
Muut sähkölaitteet 6 011 9,2
Saunojen lämmitys 3 063 4,7
Valaistus 1 599 2,4
Ruoan valmistus 674 1,0
Yhteensä 65 500 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 565 34,5
Kaukolämpö 18 726 28,6
Puu 14 554 22,2
Lämpöpumppu 5 970 9,1
Muut 1) 3 686 5,6
Yhteensä 65 500 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy

Lähde: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.1.2020

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 28.4.2020