Energia

Energian kokonaiskulutus

  Fossiiliset polttoaineet Uusiutuva energia Ydinenergia Turve Muu energia 1)
  PJ (petajoule)        
1960 172,4 212,9 . . 1,2 1,9
1970 507,6 204,0 . . 0,9 7,9
1980 669,7 178,9 72,3 17,1 9,0
1990 636,8 207,4 197,8 53,3 46,1
2000 642,0 325,2 235,4 63,3 50,4
2010 687,8 398,7 238,8 97,8 46,3
2011 610,1 396,4 242,9 85,6 57,7
2012 566,1 431,5 240,7 66,4 70,4
2013 580,9 428,2 247,3 57,6 64,9
2014 525,1 446,2 247,0 61,1 73,1
2015 489,6 454,7 243,6 57,8 67,1
2016 525,7 464,9 243,1 56,2 76,5
2017* 491,7 490,8 235,4 56,1 81,8

* ennakkotieto

1) Sisältää teollisuuden reaktiolämmön, vedyn ja sähkön nettotuonnin

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Energian kokonaiskulutus

Päivitetty: 13.8.2018

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2017*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 21 575 25,2
Vesivoima 14 642 17,1
Tuulivoima 4 802 5,6
Aurinkovoima 27 0,0
Nettotuonti 20 426 23,9
Muu lämpövoima 24 028 28,1
Yhteensä 85 499 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 40 603 47,5
Koti- ja maatalous 23 940 28,0
Palvelut ja julkinen kulutus 18 392 21,5
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 565 3,0
Yhteensä 85 499 100

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.8.2018

Asumisen energiankulutus 2016

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 45 692 68,2
Käyttöveden lämmitys 9 961 14,9
Muut sähkölaitteet 5 844 8,7
Saunojen lämmitys 3 049 4,6
Valaistus 1 770 2,6
Ruoan valmistus 681 1,0
Yhteensä 66 997 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 514 33,6
Kaukolämpö 19 594 29,2
Puu 15 123 22,6
Lämpöpumppu 5 441 8,1
Muut 1) 4 325 6,5
Yhteensä 66 997 100

Lähde: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.8.2018

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 14.8.2018