Energia

Sisällysluettelo

Energian kokonaiskulutus

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2019

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus 2018*

Hankinta GWh %
Ydinvoima 21 889 25,0
Vesivoima 13 145 15,0
Tuulivoima 5 857 6,7
Aurinkovoima 162 0,2
Nettotuonti 19 936 22,8
Muu lämpövoima 26 423 30,3
Yhteensä 87 412 100
Kokonaiskulutus GWh %
Teollisuus ja rakentaminen 41 539 47,5
Kotitaloudet ja maatalous 24 475 28,0
Palvelut ja julkinen kulutus 18 775 21,5
Siirto- ja jakeluhäviöt 2 622 3,0
Yhteensä 87 412 100

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Sähkön ja lämmön tuotanto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.5.2019

Asumisen energiankulutus 2018

Käyttökohteittain GWh %
Tilojen lämmitys 44 176 67,4
Käyttöveden lämmitys 9 977 15,2
Muut sähkölaitteet 6 011 9,2
Saunojen lämmitys 3 063 4,7
Valaistus 1 599 2,4
Ruoan valmistus 674 1,0
Yhteensä 65 500 100
Energialähteittäin GWh %
Sähkö 22 565 34,5
Kaukolämpö 18 726 28,6
Puu 14 554 22,2
Lämpöpumppu 5 970 9,1
Muut 1) 3 686 5,6
Yhteensä 65 500 100

1) Turve, hiili, maakaasu, kevyt- ja raskas polttoöljy

Lähde: Tilastokeskus, Asumisen energiankulutus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.1.2020

 

Aihealue: Energia

Päivitetty 8.1.2020