Löner och arbetskraftskostnader

Innehåll

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.2.2020

Förtjänstnivåindex för löntagare efter arbetsgivarsektor

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 11.3.2020

Totallöner efter arbetsgivarsektor 2018

Arbetsgivarsektor Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda
löntagare

 
  Totalt Män Kvinnor
Privat 3 162 3 381 2 862 959 310
Kommun 2 812 3 206 2 751 362 790
Staten 3 718 4 019 3 307 67 741
Totalt 3 079 3 398 2 827 1 389 841

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.9.2019

Totallöner 1) efter utbildningsnivå och ålder 2018

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.9.2019

Totallöner efter yrke 2018

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare  
  Totalt Medianen för totallönen, €/mån. 
    Totalt Män Kvinnor
Chefer 45 506 6 116 6 532 5 335
Verkställande direktörer och verkschefer 1 438 7 855 8 020 6 771
Specialister 353 936 4 032 4 412 3 738
Läkare 12 369 7 093 7 467 6 868
Lågstadie- och barnträdgårdslärare 39 733 3 024 3 634 2 918
Experter 330 542 3 178 3 647 2 920
Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 53 197 2 993 3 293 2 968
Inköps- och försäljningsagenter 43 085 3 895 4 191 3 500
Kontors- och kundtjänstpersonal 89 666 2 659 2 777 2 631
Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl. 15 490 2 724 2 837 2 716
Service- och försäljningspersonal 230 624 2 464 2 649 2 412
Vård- och omsorgspersonal 104 913 2 434 2 556 2 426
Byggnads-, reparations- och  tillverknings-
arbetare
130 109 2 944 2 971 2 607
Process- och transportarbetare 112 392 2 982 3 066 2 626

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.9.2019

 

Senast uppdaterad 26.3.2020