Koulutus

Sisällysluettelo

Väestö koulutusasteen mukaan 2018

  Yhteensä % Naiset %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 635 685 100 2 363 639 100
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 3 399 532 73,3 1 760 313 74,5
Toinen aste 1 885 053 40,7 894 718 37,9
Erikoisammattikoulutusaste 41 471 0,9 19 290 0,8
Alin korkea-aste 431 981 9,3 266 122 11,3
Alempi korkeakouluaste 542 023 11,7 305 029 12,9
Ylempi korkeakouluaste 450 497 9,7 253 547 10,7
Tutkijakoulutusaste 48 507 1,0 21 607 0,9
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 236 153 26,7 603 326 25,5

Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.1.2020

Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 2018

Koulutussektori Opiskelijat 1) Suoritetut tutkinnot
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 560 503 56 701
Aikuisten perus- ja lisäopetus 5 013 997
Lukiokoulutus 103 440 30 873
Ammatillinen koulutus 322 296 79 588
Ammattikorkeakoulukoulutus 142 022 27 965
Yliopistokoulutus 153 429 30 773
Yhteensä 1 286 703 226 897

1) Tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta.
    Muiden koulutussektoreiden tiedot ovat tilanteesta 20.9.

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.1.2020

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2018

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Sijoittuminen koulutuksen jälkeen

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.3.2020

 

Aihealue: Koulutus

Päivitetty 22.4.2020