Maa-, metsä- ja kalatalous

Maatalous- ja puutarhayritykset

Tuotantotoiminta 2010 2016 2017 2017
        Viljelijöiden keski-ikä, vuotta
Kasvintuotanto 37 086 33 187 33 014  
Viljanviljely 20 927 17 493 16 304 52
Muu kasvinviljely 13 092 13 360 14 397 54
Kasvihuonetuotanto 1 371 878 835 53
Avomaantuotanto  1 696 1 456 1 478 53
Kotieläintuotanto 19 829 14 357 13 406  
Lypsykarjatalous 10 205 7 276 6 704 49
Naudanlihan tuotanto 3 080 2 931 2 935 49
Emolehmätuotanto ja lihanautojen kasvatus 1 270 572 555 50
Sikatalous 1 355 689 602 48
Siipikarjatalous 375 438 362 48

Lammas-, vuohi- ja hevostalous

sekä muu laidunkarja

3 544 2 451 2 248 50
Sekamuotoinen tuotanto 2 568 2 163 2 134 50
Yhteensä 59 483 49 707 48 554 53
Käytössä oleva maatalousmaa, ha/tila 39 46 47  

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Kotieläimet 

  1950 1990 2000 2010 2016 2017
  Tuhatta          
Naudat 1 782 1 360 1 057 926 909 893
Lypsylehmät 1 111 490 364 289 282 275
Siat 446 1 381 1 296 1 367 1 235 1 129
Siipikarja . . . . 12 570 9 587 13 445 12 705
Munivat kanat 3 381 4 845 3 110 3 394 3 599 3 650
Broilerit . . 2 993 7 918 4 616 8 272 7 734
Lampaat 1 220 103 100 126 157 155

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Viljasato

  Vehnä Ruis Ohra Kaura
  Milj. kg      
1950 295,7 215,1 176,2 702,4
1960 368,0 186,1 440,1 1 109,4
1970 409,3 131,4 933,4 1 329,7
1980 356,7 123,6 1 533,6 1 258,3
1990 626,9 244,2 1 720,2 1 661,8
2000 538,3 108,2 1 984,8 1 412,8
2010 724,4 68,5 1 340,2 809,7
2011 974,8 78,4 1 514,3 1 043,1
2012 887,1 64,1 1 581,0 1 073,1
2013 869,4 25,7 1 904,2 1 196,8
2014 1 088,2 74,9 1 854,8 1 039,0
2015 992,1 107,5 1 569,0 979,6
2016 823,9 86,8 1 580,7 1 035,1
2017 802,0 113,5 1 460,1 1 013,9

Lähde: LuonnonvarakeskusViljasato

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Metsätilastoa

Maaluokka 2014–2016
  Milj. ha %
Metsätalousmaa 26,2 86
Metsämaa 20,3 67
Kitumaa 2,4 8
Joutomaa 3,2 11
Metsätiet, varastot ym. 0,2 1
Muu  4,2 14
Maa-ala yhteensä 30,4 100
     
Puuston tilavuus 2014–2016
  Milj. m3 %
Mänty 1 238 50
Kuusi 736 30
Koivu 411 17
Muut lehtipuut 80 3
Puusto yhteensä 2 465 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Puuston kasvu ja poistuma

  Kasvu (tasoitettu) Poistuma
  Milj. m3  
1940 52,0 35,1
1950 54,8 48,2
1960 52,0 60,3
1970 57,4 58,7
1980 71,2 59,7
1990 80,7 55,1
2000 94,1 70,0
2010 107,7 72,8
2011 108,8 73,6
2012 109,9 72,9
2013 . . 79,2
2014 . . 79,2
2015 . . 82,4
2016 . . 85,7
2017 . . 87,2

Lähde: LuonnonvarakeskusPuuston vuotuinen kasvu ja poistuma

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

Yksityismetsätalouden tulos

  Reaaliarvo, €/ha
2000 142
2010 101
2011 102
2012 91
2013 108
2014 106
2015 113
2016 118
2017* 121

* ennakkotieto

Lähde: LuonnonvarakeskusYksityismetsätalouden tulos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.8.2018

 

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous


Päivitetty 10.8.2018