Maa-, metsä- ja kalatalous

Sisällysluettelo

Maatalous- ja puutarhayritykset

Tuotantotoiminta 2010 2019 2020 Viljelijöiden keski-ikä 2020, vuotta
Kasvintuotanto 37 086 32 774 32 193
Viljanviljely 20 927 14 926 14 657 54
Muu kasvinviljely 13 092 15 788 15 564 56
Kasvihuonetuotanto 1 371 714 701 54
Avomaantuotanto  1 696 1 346 1 271 54
Kotieläintuotanto 19 829 12 038 11 387
Lypsykarjatalous 10 205 5 727 5 361 49
Naudanlihan tuotanto 3 080 2 809 2 725 49
Muu nautakarjatalous 1 270 450 382 51
Sikatalous 1 355 526 504 49
Siipikarjatalous 375 419 410 48
Lammas-, vuohi- ja hevostalous sekä muu laidunkarja 3 544 2 107 2 005 52
Sekamuotoinen tuotanto 2 568 2 015 2 050 51
Yhteensä 59 483 46 827 45 630 53
Käytössä oleva maatalousmaa, ha/tila 39 49 50

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.5.2021

Kotieläimet

  1950 1990 2000 2010 2019 2020
  Tuhatta          
Naudat 1 782 1 360 1 057 926 858 846
Lypsylehmät 1 111 490 364 289 262 260
Siat 446 1 381 1 296 1 367 1 072 1 087
Siipikarja . . . . 12 570 9 587 14 360 13 577
Munivat kanat 3 381 4 845 3 110 3 394 3 900 3 812
Broilerit . . 2 993 7 918 4 616 9 112 8 507
Lampaat 1 220 103 100 126 145 140

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.4.2021

Sato

  1950 1990 2000 2010 2019 2020
  Milj. kg          
Vehnä 296 627 538 724 902 677
Ruis 215 244 108 69 183 67
Ohra 176 1 720 1 985 1 340 1 682 1 382
Kaura 702 1 662 1 413 810 1 170 1 195
Peruna 1 273 881 785 659 619 624
Sokerijuurikas 231 1 125 1 046 542 501 422
Härkäpapu . . . . . . 16 30 23

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.4.2021

Metsät

Maaluokka 2015–2019  
  Milj. ha %
Metsätalousmaa 26,3 86
Metsämaa 20,2 67
Kitumaa 2,6 8
Joutomaa 3,3 11
Metsätiet, varastot ym. 0,2 1
Muu 4,1 14
Maa-ala yhteensä 30,4 100
Puuston tilavuus 2015–2019  
  Milj. m 3 %
Mänty 1 250 50
Kuusi 741 30
Koivu 410 17
Muut lehtipuut 81 3
Puusto yhteensä 2 482 100

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.3.2021

Puuston kasvu ja poistuma

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.6.2021

Yksityismetsätalouden tulos

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Luonnonvarakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.10.2021

 

Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous

Päivitetty 21.12.2021