Käsitteet
Ositettu otanta


Ositetun otannan avulla parannetaan otoksen edustavuutta ja tarkkuutta jakamalla perusjoukko ennen otoksen poimimista ositteisiin. Tämä edellyttää, että tutkijalla on käytettävissään perusjoukkoa koskevia tietoja, joita voi käyttää osittamisessa. Perusjoukon alkio voi kuulua vain yhteen ositteeseen. Esim. jos halutaan tutkia opiskelijoiden asennoitumista opintouudistukseen, perusjoukko on järkevää jakaa opintosuuntauksen mukaisiin ositteisiin, koska eri alojen opiskelijoiden mielipiteet eroavat toisistaan, ja valita kustakin ositteesta lopullinen otos. Huom. ositteissa voidaan soveltaa joko samaa otantamenetelmää tai menetelmät voivat vaihdella ositteesta toiseen.Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Ositetun otannan avulla parannetaan otoksen edustavuutta ja tarkkuutta jakamalla perusjoukko ennen otoksen poimimista ositteisiin. Tämä edellyttää, että tutkijalla on käytettävissään perusjoukkoa koskevia tietoja, joita voi käyttää osittamisessa. Esim. jos halutaan tutkia opiskelijoiden asennoitumista opintouudistukseen, perusjoukko on järkevää jakaa opintosuuntauksen mukaisiin ositteisiin, koska eri alojen opiskelijoiden mielipiteet eroavat toisistaan, ja valita kustakin ositteesta lopullinen otos.  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa