Käsitteet
Otanta-asetelma


Otanta-asetelma liittyy satunnaisotoksen poimintaan perusjoukosta tutkimusta varten. Se tarkoittaa erilaisia yleisesti hyväksyttyjä tekniikoita otosten valintaan. Alkiotason (eli yksiasteisia) asetelmia ovat yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, Poisson–otanta, Bernoulli-otanta jne. Ositetussa otannassa perusjoukko on jaettu toisensa poissulkeviin ositteisiin. Ryväsotannassa perusjoukon alkioita on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi eli rypäiksi. Asetelma voi olla myös monimutkainen (kompleksi) esim. ositettu kaksiasteinen ryväsotanta.

Otanta-asetelma määrittelee todennäköisyyden sille, että tietty perusjoukon alkio tulee mukaan otokseen.
Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Otanta-asetelma liittyy satunnaisotoksen poimintaan perusjoukosta tutkimusta varten. Se tarkoittaa erilaisia yleisesti hyväksyttyjä tekniikoita otosten valintaan, esim. yksinkertainen satunnaisotos, ositettu otos tai ryväsotos. Otanta-asetelma määrittelee todennäköisyyden sille, että tietty perusjoukon alkio tulee mukaan otokseen.  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa