Kulttuuri ja viestintä

Yleiset kirjastot 1)

  Yksikkö 2012 2013 2014 2015
Kirjastoja kpl 828 815 790 765
Kokoelmia 1 000 38 764 38 144 37 427 36 513
Lainoja 1 000 94 908 92 776 90 870 89 218
Lainaajia 1 000 2 070 2 041 2 031 1 995
Käyntejä 1 000 52 838 51 293 50 379 49 369

1) Pl. Ahvenanmaa

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.12.2016

Suomessa kustannettu kirjallisuus

  1980 1990 2000 2010 2013 2014 2015
Ilmestyneitä teoksia 6 511 10 153 11 764 12 017 11 401 10 352 9 865
Kotimainen kirjallisuus
  Tietokirjallisuus 4 276 6 352 6 619 5 904 5 107 4 637 4 283
  Kaunokirjallisuus 453 758 863 1 705 1 813 1 753 1 716
Käännöskirjallisuus
  Suomennoksia 959 1 562 2 106 2 432 2 255 1 888 1 789
  Ruotsinnoksia 56 111 88 112 120 98 71

Lähde: Kansalliskirjasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.12.2016

Sanoma- ja aikakauslehdet

  1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sanomalehdet
Päivälehdet
(7–4-päiväiset)
61 66 55 49 48 47 46 46 43
Muut sanomalehdet (3–1-päiväiset)  186 186 158 145 140 136 137 136 137
Yhteensä 247 252 213 194 188 183 183 182 180
Levikki, 1 000 3 359 4 080 3 255 2 886 2 745 2 547 2 382 2 246 . .
Aikakauslehdet 1) . . . . 3 549 3 056 2 933 2 814 2 641 2 471 2 342

1) Vähintään 4 kertaa vuodessa ilmestyvät

Lähde: Tilastokeskus, Kulttuuri ja viestintä

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.3.2017

Suurilevikkisimmät sanomalehdet

  Levikki
2000 2010 2012 2013 2014 2015
Helsingin Sanomat,
Helsinki
446 972 383 361 337 962 313 062 285 223 267 094
Ilta-Sanomat, Helsinki 214 610 150 351 132 253 118 358 110 226 . .
Aamulehti, Tampere 133 779 131 539 121 135 113 066 106 842 100 231
Turun Sanomat, Turku 114 086 107 199 99 220 94 185 88 992 84 462
Iltalehti, Helsinki 126 368 107 052 91 219 77 345 71 195 . .
Kaleva, Oulu 82 842 78 216 72 107 69 540 65 572 60 008
Keskisuomalainen,
Jyväskylä
76 745 68 880 65 327 61 163 57 260 52 672
Savon Sanomat, Kuopio 67 185 61 546 59 289 57 235 52 934 50 099
Kauppalehti, Helsinki 84 626 70 118 63 471 57 367 50 747 47 732
Ruotsinkieliset:            
Hufvudstadsbladet,
Helsinki
53 605 48 046 43 101 39 662 36 719 30 735

Lähde: MediaAuditFinland Oy

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 28.6.2016

Elokuva

  1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elokuvasaleja 330 352 340 343 289 283 284 282 294 311
Paikkoja teattereissa,
1 000
101 93 66 60 50 50 49 49 51 48
Ensi-iltoja 221 236 172 176 186 191 175 200 197 202
Käyntejä asukasta kohti 2,5 2,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,6

Lähde: Suomen elokuvasäätiö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.12.2016

 

Aihealue: Kulttuuri ja viestintä

Päivitetty 20.3.2017

Jaa