Väestö

Väestö iän mukaan, 2014 lopussa

Väestörakenne

Väestöennuste

Maakuntien pinta-ala, väestö ja bruttokansantuote

Suurimmat kunnat

Perheet, 2014

Lapset ja lapsiperheet lasten määrän mukaan, 2014

Väestönmuutokset

Ulkomaiden kansalaiset

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

Väestö iän mukaan, 2014 lopussa

Ikä Miehet Naiset Yhteensä
  0–  4 153 486 146 650 300 136
  5–  9 155 317 148 856 304 173
10–14 149 597 142 702 292 299
15–19 156 492 150 090 306 582
20–24 174 762 167 324 342 086
25–29 174 020 165 545 339 565
30–34 183 123 172 264 355 387
35–39 177 106 167 323 344 429
40–44 160 576 154 103 314 679
45–49 181 712 177 605 359 317
50–54 188 443 187 142 375 585
55–59 183 866 187 031 370 897
60–64 183 321 191 909 375 230
65–69 181 087 195 527 376 614
70–74 110 037 128 836 238 873
75–79 85 233 113 191 198 424
80–84 55 027 88 410 143 437
85–89 28 807 62 247 91 054
90–94 8 472 27 055 35 527
95– 1 379 6 080 7 459
Totalt 2 691 863 2 779 890 5 471 753
Vuonna 2014 oli miesten keski-ikä 40,7 ja naisten 43,4 vuotta.
100 vuotta täyttäneitä oli 741 joista miehiä 100 ja naisia 641.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes1.xls

Päivitetty: 30.3.2015

 

Väestörakenne

   Yksikkö
 
1900 1950 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
31.12. 
Väkiluku 
Yhteensä 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 401 5 427 5 451 5 472
Miehet 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 652 2 667 2 680 2 692
Naiset 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 749 2 760 2 771 2 780
Ikä 
  0–14 v. % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4
15–64 v. % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 65,4 64,8 64,2 63,7
65– v. % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 18,1 18,8 19,4 19,9
Kieli 1) 
Suomi % 86,75 91,10 93,53 92,42 90,37 90,04 89,68 89,33 88,98
Ruotsi % 12,89 8,64 5,94 5,63 5,42 5,39 5,36 5,34 5,31
Saame % 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
Venäjä % 0,29 0,12 0,08 0,54 1,01 1,08 1,15 1,22 1,27
Muu % 0,01 0,08 0,42 1,37 3,16 3,45 3,77 4,09 4,40
Siviilisääty 
Naimattomat % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 47,5 47,5 47,7 47,9
  Miehet % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 51,4 51,4 51,6 51,7
  Naiset % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 43,7 43,8 44,0 44,1
Naimisissa 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 37,3 37,3 37,0 36,8
  Miehet % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 38,0 37,9 37,6 37,3
  Naiset % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 36,7 36,7 36,5 36,2
Eronneet ja 
lesket 2)
% 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3
  Miehet % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9
  Naiset % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
Uskontokunta 
Ev.lut. kirkko % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 77,3 76,4 75,3 73,8
Ortodoksinen 
kirkkokunta
% 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Muu % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6
Väestörekisteri 
tai tuntematon
% - 2,8 10,2 12,7 19,2 20,1 21,0 22,1 23,5
1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuodesta 2010 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes2.xls

Päivitetty: 14.4.2015

 

Väestöennuste

  Väkiluku
 
 
Ikä
0–14    15–64    65–   
1 000 %
2020 5 595 16,2 61,2 22,6
2030 5 769 15,3 59,1 25,6
2040 5 861 14,8 58,9 26,3
2050 5 914 14,6 58,1 27,3
2060 5 979 14,3 56,9 28,8

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes3.xls

Päivitetty: 14.1.2016

 

Maakuntien pinta-ala, väestö ja bruttokansantuote

Maakunta Maapinta-ala Väkiluku Muutos, % BKT 2) BKT/asukas
km2 milj. € Koko maa = 100
1.1.2015 31.12.20141) 20141) *2012 *2012
Manner-Suomi: 302 339 5 442 837 0,4 197 691 100
Uusimaa 9 097 1 603 388 1,1 74 714 130
Varsinais-Suomi 10 663 472 725 0,4 15 781 92
Satakunta 7 820 223 983 -0,3 7 798 94
Kanta-Häme 5 198 175 350 -0,1 5 600 87
Pirkanmaa 12 585 503 382 0,6 17 383 96
Päijät-Häme 5 124 202 009 -0,2 6 194 83
Kymenlaakso 5 149 179 858 -0,5 5 785 87
Etelä-Karjala 5 329 131 764 -0,4 4 649 95
Etelä-Savo 14 258 151 562 -0,6 4 221 75
Pohjois-Savo 16 768 248 407 0,0 7 475 82
Pohjois-Karjala 17 762 165 258 -0,1 4 611 76
Keski-Suomi 16 703 275 360 0,0 8 181 81
Etelä-Pohjanmaa 13 443 193 400 -0,3 5 713 80
Pohjanmaa 7 752 181 156 0,4 6 773 103
Keski-Pohjanmaa 5 019 68 832 0,2 2 228 88
Pohjois-Pohjanmaa 35 508 405 397 0,5 12 638 86
Kainuu 21 499 79 258 -0,9 2 182 73
Lappi 92 660 181 748 -0,4 5 765 86
Ahvenanmaa 1 553 28 916 0,9 1 293 124
Koko maa 303 892 5 471 753 0,4 199 069 100
1) 1.1.2015 aluejaon mukaan
2) Bruttokansantuote markkinahintaan
* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, väestötilastot; Maanmittauslaitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes4.xls

Päivitetty: 30.3.2015

 

Suurimmat kunnat

  Väkiluku Muutos, %
31.12.2014 1) 2014 1)
Helsinki 620 715 1,3
Espoo 265 543 1,8
Tampere 223 004 1,2
Vantaa 210 803 1,3
Oulu 196 291 1,3
Turku 183 824 1,0
Jyväskylä 135 780 0,8
Kuopio 111 289 1,1
Lahti 103 754 0,4
Kouvola 86 453 -0,5
Pori 85 418 0,0
Joensuu 75 041 0,8
Lappeenranta 72 794 0,2
Hämeenlinna 67 976 0,3
Vaasa 66 965 1,0
Rovaniemi 61 551 0,5
Seinäjoki 60 880 0,9
Mikkeli 54 605 -0,1
Kotka 54 518 -0,5
Salo 54 238 -0,4
Kuntia oli vuoden 2015 alussa 317, joista 57 oli kaupunkimaisia,
64 taajaan asuttuja ja 196 maaseutumaisia kuntia.
1) 1.1.2015 aluejaon mukaan

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes5.xls

Päivitetty: 30.3.2015

 

Perheet, 2014

  Kaikki 
perheet
Perheet, joissa 
0–17-v. lapsia
Perheet, joissa 
0–6-v. lapsia
Henkilöä/
perhe
Perheet 1 473 666 573 566 289 134 2,8
Muutos 2013/2014, % 0,2 -0,4 -0,1  
Perhetyyppi
Aviopari, ei lapsia 527 238 . . 2,0
Avopari, ei lapsia 211 673 . . 2,0
Aviopari ja lapsia 429 811 343 428 175 250 4,0
Avopari ja lapsia 121 499 110 069 70 144 3,7
Äiti ja lapsia 149 668 103 115 40 308 2,5
Isä ja lapsia 31 342 16 430 3 046 2,3
Rekisteröity miespari 1) 991 3 - 2,0
Rekisteröity naispari 1) 1 444 521 386 2,6
1) Ml. rekisteröidyt parit joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes6.xls

Päivitetty:  7.1.2016

 

Lapset ja lapsiperheet lasten määrän mukaan, 2014

   Perheen alle 18-vuotiaiden lasten määrä
1 2 3 4–  Yhteensä
Perheissä lapsia 247 882 440 974 228 099 138 808 1 055 763
% 23,5 41,8 21,6 13,1 100
Lapsiperheitä 247 882 220 487 76 033 29 164 573 566
% 43,2 38,4 13,3 5,1 100

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes7.xls

Päivitetty: 7.1.2016

 

Väestönmuutokset

  1990 ‰ 1) 2000 ‰ 1) 2010  ‰ 1) 2011  ‰ 1) 2012  ‰ 1) 2013  ‰ 1) 2014 ‰ 1)
Elävänä syntyneet 65 549 13,1 56 742 11,0 60 980 11,4 59 961 11,1 59 493 11,0 58 134 10,7 57 232 10,5
Kuolleet 50 058 10,0 49 339 9,5 50 887 9,5 50 585 9,4 51 707 9,6 51 472 9,5 52 186 9,6
Syntyneiden enemmyys 15 491 3,1 7 403 1,4 10 093 1,9 9 376 1,7 7 786 1,4 6 662 1,2 5 046 0,9
Maahanmuutto 13 558 2,7 16 895 3,3 25 636 4,8 29 481 5,5 31 278 5,8 31 941 5,9 31 507 5,8
Maastamuutto 6 477 1,3 14 311 2,8 11 905 2,2 12 660 2,3 13 845 2,6 13 893 2,6 15 486 2,8
Nettomaahanmuutto 7 081 1,4 2 584 0,5 13 731 2,6 16 821 3,1 17 433 3,2 18 048 3,3 16 021 2,9
Väkiluvun kasvu 24 095 4,8 9 813 1,9 23 849 4,4 25 991 4,8 25 407 4,7 24 596 4,5 20 483 3,8
Solmitut avioliitot 24 997 5,0 26 150 5,1 29 952 5,6 28 408 5,3 28 878 5,3 25 119 4,6 24 462 4,5
Rekisteröidyt parisuhteet 322 0,1 333 0,1 329 0,1 373 0,1 333 0,1
Avioerot 13 127 2,6 13 913 2,7 13 619 2,5 13 469 2,5 13 040 2,4 13 766 2,5 13 682 2,5
Erot rekisteröidystä
parisuhteesta
64 0,0 85 0,0 103 0,0 101 0,0 109 0,0
Elinajanodote, 0-vuotiaana
Miehet 70,9   74,1   76,7   77,2   77,5   77,8   78,2  
Naiset 78,9   81,0   83,2   83,5   83,4   83,8   83,9  
1) Keskiväkiluvusta

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu1.xls

Päivitetty: 7.1.2016

 

Ulkomaiden kansalaiset

Maa, jonka kansalaisuus 2013
 
%
 
Vuosi-
muutos, %
2014
 
%
 
Vuosi-
muutos, %
Viro 44 774 21,6 12,6 48 354 22,0 8,0
Venäjä 30 757 14,8 1,9 30 619 13,9 -0,4
Ruotsi 8 382 4,0 -0,4 8 288 3,8 -1,1
Kiina 7 121 3,4 7,5 7 559 3,4 6,2
Somalia 7 465 3,6 0,0 7 381 3,4 -1,1
Thaimaa 6 484 3,1 7,5 6 864 3,1 5,9
Irak 6 353 3,1 7,3 6 795 3,1 7,0
Intia 4 372 2,1 8,5 4 728 2,2 8,1
Turkki 4 398 2,1 2,9 4 508 2,1 2,5
Britannia 4 048 2,0 4,4 4 280 1,9 5,7
Saksa 3 974 1,9 1,7 4 044 1,8 1,8
Vietnam 3 595 1,7 7,5 3 993 1,8 11,1
Puola 3 319 1,6 15,0 3 684 1,7 11,0
Afganistan 3 202 1,5 7,1 3 527 1,6 10,1
Entinen Serbia ja Montenegro 3 155 1,5 3,9 3 360 1,5 6,5
Muut 66 112 31,9 5,3 71 691 32,6 8,4
Yhteensä 207 511 100 6,1 219 675 100 5,9

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu2.xls

Päivitetty: 13.4.2015

 

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Venäjä 1 665 2 211 1 026 1 925 1 652 2 477 2 103 2 317
Somalia 464 595 290 131 96 609 814 834
Irak 443 379 207 78 106 457 521 405
Viro 182 262 166 243 302 521 436 382
Turkki 102 195 94 132 166 278 271 257
Afganistan 102 279 186 108 100 510 479 251
Iran 218 329 180 137 145 451 341 219
Entinen Sudan 4 11 49 17 24 228 252 99
Entinen Serbia ja Montenegro 232 324 154 109 106 297 209 94
Myanmar 5 18 7 3 9 56 177 141
Muut 1 407 2 079 1 054 1 451 1 852 3 203 3 327 3 261
Yhteensä 4 824 6 682 3 413 4 334 4 558 9 087 8 930 8 260
1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu4.xls

Päivitetty: 21.12.2015

 

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Turvapaikanhakijat 3 170 1 651 3 443 3 221 3 861 3 574 2 324 1 505 4 035 5 988 4 018 3 088 3 129 3 238 3 651
Turvapaikkapäätökset 1) 
  Turvapaikka myönnetty 9 4 14 7 29 12 38 68 89 116 181 169 553 556 501
  Oleskelulupa myönnetty 458 809 577 487 771 585 580 792 696 l  2) 1 257 2) 1 603 2) 1 102 2) 1 048 2) 1 271 2) 845
  Kielteinen päätös  2 121 1 045 2 312 2 443 3 418 2 472 1 481 961 1 011 2 568 3 428 1 890 1 738 1 903 2 050
Perheenyhdistäminen 
  Myönteiset päätökset 3) 214 475 363 303 162 355 129 267 467 444 423 l       495 611 875 1 094
  Kielteiset päätökset 3) 302 762 324 499 746 316 209 136 239 349 596 l    1 004 1 030 1 692 1 035
Kiintiö 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Vastaanotetut pakolaiset 4) 1 212 1 857 1 558 1 202 1 662 1 501 1 142 1 793 2 219 2 611 5) 3 207 5) 1 724 5) 1 431 5) 1 782 5) 2 204
1) Maahanmuuttoviraston päätökset
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Vuosina 2000–2010 yksi päätös voi koskea useampaa henkilöä, vuodesta 2011 lähtien yhtä henkilöä
4) Kiintiöpakolaiset, myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut
5) Pl. vastaanottokeskuksissa kuntiin sijoittumista odottavat pakolaiset
l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähteet: Sisäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Maahanmuuttovirasto

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu3.xls

Päivitetty: 7.4.2015

 


Päivitetty 14.1.2016

Jaa