Väestö

Väestörakenne 31.12.

  1900 1950 2000 2017 2018
Väkiluku, tuhatta          
Yhteensä 2 656 4 030 5 181 5 513 5 518
Miehet 1 311 1 926 2 529 2 719 2 723
Naiset 1 345 2 104 2 652 2 794 2 795
Ikä, %          
  0–14 v. 35,1 30,0 18,1 16,2 16,0
15–64 v. 59,6 63,4 66,9 62,5 62,2
65–84 v. 5,2 6,4 13,5 18,7 19,2
85– v. 0,1 0,2 1,5 2,7 2,7
Keski-ikä, vuotta          
Miehet  26,3 28,6 37,7 41,3 41,6
Naiset 27,5 31,6 41,0 44,0 44,2
Kieli 1), %          
Suomi 86,8 91,1 92,4 87,9 87,6
Ruotsi 12,9 8,6 5,6 5,2 5,2
Saame 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Venäjä 0,3 0,1 0,5 1,4 1,4
Muu 0,0 0,1 1,4 5,4 5,7
Siviilisääty, %          
Naimattomat 60,9 53,3 47,1 48,4 48,5
Miehet 63,0 55,6 51,1 52,2 52,4
Naiset 58,9 50,8 43,2 44,6 44,7
Naimisissa 2) 33,6 39,4 38,3 36,1 35,9
Miehet 34,0 41,2 39,2 36,6 36,3
Naiset 33,2 38,0 37,5 35,7 35,5
Eronneet ja lesket 2) 5,5 7,2 14,6 15,5 15,6
Miehet 3,0 3,2 9,7 11,2 11,3
Naiset 7,9 11,2 19,3 19,7 19,8
Uskontokunta, %          
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 3) 98,1 95,0 85,1 70,9 69,8
Ortodoksiset kirkot 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1
Muu 0,2 0,5 1,1 1,6 1,7
Väestörekisteri tai tuntematon - 2,8 12,7 26,3 27,4

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuosina 2017–2018 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Väestöennuste

  2020 2030 2040 2050 2060 2070
Väkiluku, tuhatta 5 543 5 612 5 602 5 532 5 448 5 371
Ikä, %            
  0–14 v. 15,6 13,5 13,1 12,8 12,0 11,6
15–64 v. 61,7 60,3 59,7 58,5 56,9 55,3
65–84 v. 19,9 22,3 21,1 21,8 23,9 24,4
85– v. 2,8 3,9 6,1 6,9 7,2 8,7

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.12.2018

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2017

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2017

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.8.2018

Väestön ikärakenne 31.12.Väestön ikärakenne 31.12.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Väestönmuutokset

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2017 1)
Elävänä syntyneet 56 742 11,0 60 980 11,4 50 321 9,1
Kuolleet 49 339 9,5 50 887 9,5 53 722 9,8
Syntyneiden enemmyys 7 403 1,4 10 093 1,9 -3 401 -0,6
Maahanmuutto 16 895 3,3 25 636 4,8 31 797 5,8
Maastamuutto 14 311 2,8 11 905 2,2 16 973 3,1
Nettomaahanmuutto  2 584 0,5 13 731 2,6 14 824 2,7
Väestönkasvu 9 813 1,9 23 849 4,4 9 833 1,8
Solmitut avioliitot            
Puolisot eri sukupuolta 27 749 5,4 31 925 6,0 25 988 4,7
Puolisot samaa sukupuolta . . . . . . . . 554 0,1
Rekisteröidyt parisuhteet . . . . 322 0,1 36 0,0
Avioerot            
Puolisot eri sukupuolta 14 096 2,7 13 807 2,6 13 483 2,4
Puolisot samaa sukupuolta . . . . . . . . 2 0,0
Erot rekisteröidystä parisuhteesta . . . . 64 0,0 131 0,0

1) Keskiväkiluvusta

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.12.2018

Väkiluvun kehitys

Väkiluvun kehitys

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Elävänä syntyneet ja kuolleet

Elävänä syntyneet ja kuolleet

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2019

Muuttoliike

Muuttoliike

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Muuttoliike

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2019

Väestö syntyperän, syntymämaan ja kielen mukaan 2017

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Päivitetty: 9.8.2018

Väestö kielen mukaan 31.12.

Äidinkieli 2015 2016 2017 2018
Suomi 4 865 628 4 857 795 4 848 761 4 835 778
Ruotsi 290 161 289 540 289 052 288 400
Saame 1 957 1 969 1 992 1 995
Muut kielet yhteensä 329 562 353 993 373 325 391 746
Venäjä 72 436 75 444 77 177 79 225
Viro, eesti 48 087 49 241 49 590 49 691
Arabia 16 713 21 783 26 467 29 462
Somali 17 871 19 059 20 007 20 944
Englanti 17 784 18 758 19 626 20 713
Kurdi 11 271 12 226 13 327 14 054
Persia, farsi  8 745 10 882 12 090 13 017
Kiina 10 722 11 334 11 825 12 407
Albania 9 233 9 791 10 391 10 990
Vietnam 8 273 9 248 9 872 10 440
Yhteensä 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Ulkomaiden kansalaiset

Kansalaisuus 2017 % 2018 % Vuosimuutos, %
Viro 51 539 20,7 51 456 20,0 -0,2
Venäjä 29 183 11,7 28 747 11,2 -1,5
Irak 11 729 4,7 13 078 5,1 11,5
Kiina 8 742 3,5 9 230 3,6 5,6
Ruotsi 8 018 3,2 7 996 3,1 -0,3
Thaimaa 7 533 3,0 7 632 3,0 1,3
Somalia 6 677 2,7 6 448 2,5 -3,4
Afganistan 5 792 2,3 6 198 2,4 7,0
Syyria 5 290 2,1 6 016 2,3 13,7
Vietnam 5 603 2,2 5 941 2,3 6,0
Muut 109 346 43,8 114 830 44,6 5,0
Yhteensä 249 452 100 257 572 100 3,3

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2019

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Venäjä 2 477 2 103 2 317 1 728 2 028 2 758
Somalia 609 814 834 955 1 066 957
Irak 457 521 405 560 534 742
Viro 521 436 382 420 459 705
Afganistan 510 479 251 242 376 469
Turkki 278 271 257 229 264 313
Iran 451 341 219 140 222 309
Nigeria 75 87 111 179 175 283
Ukraina 148 157 141 145 163 281
Thaimaa 75 104 125 150 193 261
Muut 3 486 3 617 3 218 3 173 3 895 5 141
Yhteensä 9 087 8 930 8 260 7 921 9 375 12 219

1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2018

Turvapaikanhakijat ja pakolaiskiintiö

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Turvapaikanhakijat 3 238 3 651 32 476 5 651 5 046 4 548
Turvapaikkapäätökset 1)            
  Turvapaikka myönnetty 556 501 1 112 4 586 2 528 1 852
  Oleskelulupa myönnetty 2) 1 271 845 767 3 159 1 256 888
  Kielteinen päätös 3) 1 903 2 050 1 307 14 282 3 996 1 976
Perheenyhdistäminen            
  Myönteiset päätökset 875 1 094 986 1 179 2 080 1 752
  Kielteiset päätökset 1 692 1 035 406 283 619 745
Pakolaiskiintiö 750 1 050 1 050 750 750 750

1) Maahanmuuttoviraston päätökset   
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Muutos tilastointikäytännössä vuoden 2015 alusta alkaen

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2019

Elinajanodote

Ikä 2000   2010   2017  
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Vuotta          
  0 v. 74,1 81,0 76,7 83,2 78,7 84,2
10 v. 64,6 71,4 67,0 73,5 68,9 74,4
20 v. 54,8 61,5 57,2 63,6 59,1 64,5
30 v. 45,4 51,7 47,8 53,8 49,6 54,7
40 v. 36,1 42,1 38,3 44,0 40,0 45,0
50 v. 27,3 32,7 29,3 34,6 30,8 35,3
60 v. 19,2 23,7 21,1 25,5 22,1 26,2
70 v. 12,1 15,2 13,8 17,0 14,6 17,6
80 v. 6,6 8,2 7,6 9,4 8,1 9,9

Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.12.2018

Perheet 2017

  Kaikki  Perheen  Lapsiperheet, joissa 
  perheet keskikoko 0–17-v. lapsia 0–6-v. lapsia
Yhteensä 1 471 500 2,8 566 242 279 535
Avioparit, ei lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 530 404 2,0 . .
   Puolisot samaa sukupuolta 1) 2 282 2,0 . .
Avioparit ja lapsia        
   Puolisot eri sukupuolta 412 102 4,0 329 864 163 152
   Puolisot samaa sukupuolta 2) 758 3,6 733 525
Avoparit, eri sukupuolta        
   Ei lapsia 217 644 2,0 . .
   Lapsia 123 234 3,7 111 065 70 770
Äiti ja lapsia 152 460 2,5 106 939 41 798
Isä ja lapsia 32 616 2,3 17 641 3 290

1) Ml. rekisteröidyt parit
2) Ml. rekisteröidyt parit, joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  19.12.2018

Lapsiperheet ja lasten määrä 2017

0–17-v. lapsia Lapsiperheet  % Lasten määrä %
Yhteensä 566 242 100 1 046 336 100
1 lapsi 241 709 42,7 241 709 23,1
2 lasta 220 116 38,9 440 232 42,1
3 lasta 75 326 13,3 225 978 21,6
4– lasta 29 091 5,1 138 417 13,2

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  26.6.2018

Väestötietoja maakunnittain 1)

  Väestön-
tiheys
Väkiluku Vuosi-
muutos
Osuus koko
väestöstä
Syntyneiden
enemmyys
  as./km²   % % 2)
  1.1.2018 31.12.2017 2017 2017 2017
Uusimaa 182 1 655 624 1,1 30,0 2,7
Varsinais-Suomi 45 477 677 0,4 8,7 -1,6
Satakunta 28 220 398 -0,6 4,0 -4,5
Kanta-Häme 33 172 720 -0,6 3,1 -2,2
Pirkanmaa 41 512 081 0,5 9,3 -0,2
Päijät-Häme 39 201 228 -0,2 3,6 -3,2
Kymenlaakso 34 175 511 -1,2 3,2 -5,8
Etelä-Karjala 24 129 865 -0,5 2,4 -5,2
Etelä-Savo 10 147 194 -1,2 2,7 -7,7
Pohjois-Savo 15 246 653 -0,5 4,5 -3,5
Pohjois-Karjala 9 162 986 -0,7 3,0 -4,6
Keski-Suomi 17 276 031 -0,1 5,0 -1,7
Etelä-Pohjanmaa 14 190 910 -0,5 3,5 -1,7
Pohjanmaa 23 180 945 -0,3 3,3 -0,1
Keski-Pohjanmaa 14 68 780 -0,4 1,2 1,2
Pohjois-Pohjanmaa 11 411 856 0,2 7,5 2,8
Kainuu 4 73 959 -1,1 1,3 -6,1
Lappi 2 179 223 -0,5 3,3 -3,5
Ahvenanmaa 19 29 489 0,9 0,5 1,5
Koko maa 18 5 513 130 0,2 100 -0,6

1) Aluejako 1.1.2018 mukainen
2) Keskiväkiluvusta

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.12.2018

Suurimpien kuntien väkiluku

    Väkiluku Vuosimuutos, %
    31.12.2018 1) 2018 1)
1. Helsinki 648 042 0,7
2. Espoo 283 632 1,6
3. Tampere 235 239 1,5
4. Vantaa 228 166 2,3
5. Oulu 203 567 0,9
6. Turku 191 331 0,9
7. Jyväskylä 141 305 0,8
8. Lahti 119 951 0,3
9. Kuopio 118 664 0,4
10. Pori 84 403 -0,2
11. Kouvola 83 177 -1,2
12. Joensuu 76 551 0,6
13. Lappeenranta 72 699 -0,3
14. Vaasa 67 552 0,2
15. Hämeenlinna 67 532 -0,2
16. Seinäjoki 63 288 1,0
17. Rovaniemi 62 922 0,8
18. Mikkeli 53 818 -0,8
19. Kotka 52 883 -1,2
20. Salo 52 321 -1,3
21. Porvoo 50 262 0,2
22. Kokkola 47 657 -0,1
23. Hyvinkää 46 504 -0,5
24. Lohja 46 296 -1,0
25. Järvenpää 43 410 2,0
26. Nurmijärvi 42 665 1,2
27. Rauma 39 360 -0,7
28. Kirkkonummi 39 262 0,2
29. Tuusula 38 664 0,0
30. Kajaani 36 973 -0,7
31. Kerava 36 254 2,0
32. Savonlinna 33 611 -3,0
33. Nokia 33 527 0,6
34. Kaarina 33 458 1,1
35. Ylöjärvi 32 983 0,3
36. Kangasala 31 676 0,8
37. Vihti 29 211 0,5
38. Riihimäki 28 736 -1,0
39. Raasepori 27 592 -0,9
40. Imatra 26 932 -1,2
41. Raahe 24 811 -0,8
42. Sastamala 24 651 -0,7
43. Raisio 24 178 -0,2
44. Hollola 23 602 -0,8
45. Lempäälä 23 206 1,7
46. Tornio 21 875 -0,2
47. Siilinjärvi 21 674 0,1
48. Iisalmi 21 472 -0,8
49. Valkeakoski 21 137 0,0
50. Kemi 21 021 -1,1

1) Kuntia yhteensä 311. Aluejako 1.1.2019 mukainen.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.4.2019

 

Aihealue: Väestö

Päivitetty 6.5.2019