Väestö

Väestörakenne 31.12.

Väkiluku Yksikkö 1900 1950 1990 2000 2010 2016
Yhteensä 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 503
Miehet 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 712
Naiset 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 791
Ikä              
 0–14 v. % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,2
15–64 v. % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 62,9
65– v. % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 20,9
Kieli 1)              
Suomi % 86,8 91,1 93,5 92,4 90,4 88,3
Ruotsi % 12,9 8,6 5,9 5,6 5,4 5,3
Saame % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Venäjä % 0,3 0,1 0,1 0,5 1,0 1,4
Muu % 0,0 0,1 0,4 1,4 3,2 5,1
Siviilisääty              
Naimattomat % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 48,2
  Miehet % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 52,1
  Naiset % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 44,5
Naimisissa 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 36,3
  Miehet % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 36,8
  Naiset % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 35,8
Eronneet ja lesket 2) % 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,5
  Miehet % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 11,1
  Naiset % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,7
Uskontokunta              
Suomen evankelis-luterilainen kirkko % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 72,0
Ortodoksiset kirkot % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Muu % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6
Väestörekisteri tai tuntematon % - 2,8 10,2 12,7 19,2 25,3

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuodesta 2010 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.4.2017

Väestöennuste

  Yksikkö 2020 2030 2040 2050 2060
Väkiluku 1 000 5 595 5 769 5 861 5 914 5 979
  0–14 % 16,2 15,3 14,8 14,6 14,3
15–64 % 61,2 59,1 58,9 58,1 56,9
65– % 22,6 25,6 26,3 27,3 28,8

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.1.2016

Väestöllinen huoltosuhde kunnittain 2016

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 17.5.2017

Väestön ikärakenne 31.12.

Ikä Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
  1917     2016    
  0–  4 361 200  183 700 177 500 287 537  147 041 140 496
  5–  9 372 300  189 100 183 200 308 897  157 910 150 987
10–14 348 300  175 800 172 500 297 744  152 119 145 625
15–19 314 000  159 100 154 900 298 664  153 194 145 470
20–24 261 800  131 700 130 100 335 040  171 797 163 243
25–29 232 800  114 800 118 000 347 839  178 544 169 295
30–34 219 500  107 300 112 200 356 563  184 004 172 559
35–39 190 400  92 300 98 100 346 604  178 273 168 331
40–44 174 400  84 900 89 500 324 746  166 845 157 901
45–49 145 100  70 300 74 800 339 818  171 965 167 853
50–54 122 900  58 400 64 500 372 735  187 364 185 371
55–59 114 000  52 800 61 200 365 424  181 217 184 207
60–64 94 700  43 100 51 600 371 711  181 384 190 327
65–69 77 800  34 100 43 700 375 219  180 472 194 747
70–74 54 100  23 000 31 100 274 915  128 014 146 901
75–79 32 700  13 400 19 300 211 742  92 022 119 720
80–84 13 400  5 200 8 200 145 222  57 201 88 021
85–89 4 200  1 500 2 700 95 460  31 507 63 953
90–94 700  200 500 38 716  9 850 28 866
95–99 - - - 7 886  1 469 6 417
100–     - - - 815  135 680
Yhteensä 3 134 300 1 540 700 1 593 600 5 503 297  2 712 327 2 790 970

Vuonna 2016 oli miesten keski-ikä 41,1 ja naisten 43,8 vuotta.
Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:15.5.2017

Väestönmuutokset

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2016 1)
Elävänä syntyneet 56 742 11,0 60 980 11,4 52 814 9,6
Kuolleet 49 339 9,5 50 887 9,5 53 923 9,8
Syntyneiden enemmyys 7 403 1,4 10 093 1,9 -1 109 -0,2
Maahanmuutto 16 895 3,3 25 636 4,8 34 905 6,4
Maastamuutto 14 311 2,8 11 905 2,2 18 082 3,3
Nettomaahanmuutto 2 584 0,5 13 731 2,6 16 823 3,1
Väestönkasvu 9 813 1,9 23 849 4,4 15 989 2,9
Solmitut avioliitot 26 150 5,1 29 952 5,6 24 464 4,5
Rekisteröidyt parisuhteet 322 0,1 251 0,0
Avioerot 13 913 2,7 13 619 2,5 13 541 2,5
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 64 0,0 127 0,0

1) Keskiväkiluvusta

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 30.5.2017

Väestö syntyperän, syntymämaan ja kielen mukaan 2016

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Päivitetty: 18.10.2017

Väestö kielen mukaan

  2013 2014 2015 2016
Suomi 4 869 362 4 868 751 4 865 628 4 857 795
Ruotsi 290 910 290 747 290 161 289 540
Saame 1 930 1 949 1 957 1 969
Muut kielet:        
Venäjä 66 379 69 614 72 436 75 444
Eesti, viro 42 936 46 195 48 087 49 241
Arabia 13 170 14 825 16 713 21 783
Somali 15 789 16 721 17 871 19 059
Englanti 15 570 16 732 17 784 18 758
Kurdi 10 075 10 731 11 271 12 226
Kiina 9 496 10 110 10 722 11 334
Persia 7 281 8 103 8 745 10 882
Albania 8 214 8 754 9 233 9 791
Vietnam 6 991 7 532 8 273 9 248
Thai 7 513 8 038 8 582 9 047
Espanja 6 022 6 583 7 025 7 449
Turkki 6 441 6 766 7 082 7 403
Saksa 5 902 6 059 6 168 6 256
Puola 4 060 4 459 4 794 5 081
Muut 63 229 69 084 74 776 80 991
Yhteensä 5 451 270 5 471 753 5 487 308 5 503 297

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.4.2017

Ulkomaiden kansalaiset

Maa, jonka kansalaisuus 2015 % Vuosi-
muutos, %
2016 % Vuosi-
muutos, %
Viro 50 367 21,9 4,2 51 499 21,1 2,2
Venäjä 30 813 13,4 0,6 30 970 12,7 0,5
Irak 7 073 3,1 4,1 9 813 4,0 38,7
Kiina 8 042 3,5 6,4 8 480 3,5 5,4
Ruotsi 8 174 3,6 -1,4 8 040 3,3 -1,6
Thaimaa 7 229 3,1 5,3 7 487 3,1 3,6
Somalia 7 261 3,2 -1,6 7 018 2,9 -3,3
Afganistan 3 741 1,6 6,1 5 294 2,2 41,5
Vietnam 4 552 2,0 14,0 5 253 2,2 15,4
Intia 4 992 2,2 5,6 5 016 2,1 0,5
Turkki 4 595 2,0 1,9 4 654 1,9 1,3
Britannia 4 427 1,9 3,4 4 562 1,9 3,0
Puola 3 959 1,7 7,5 4 192 1,7 5,9
Saksa 4 112 1,8 1,7 4 149 1,7 0,9
Ukraina 3 392 1,5 12,1 3 761 1,5 10,9
Muut 77 036 33,5 7,0 83 451 34,3 8,3
Yhteensä 229 765 100 4,6 243 639 100 6,0

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.4.2017

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Venäjä 1 652 2 477 2 103 2 317 1 728 2 028
Somalia 96 609 814 834 955 1 066
Irak 106 457 521 405 560 534
Viro 302 521 436 382 420 459
Afganistan 100 510 479 251 242 376
Turkki 166 278 271 257 229 264
Vietnam 82 150 150 114 146 225
Iran 145 451 341 219 140 222
Ruotsi 196 190 146 186 165 206
Intia 76 117 99 152 137 193
Thaimaa 50 75 104 125 150 193
Nigeria 18 75 87 111 179 175
Ukraina 95 148 157 141 145 163
Kongon dem. tasavalta 20 100 122 150 131 150
Pakistan 50 91 105 121 135 143
Muut 1 404 2 838 2 995 2 495 2 459 2 978
Yhteensä 4 558 9 087 8 930 8 260 7 921 9 375

1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.5.2017

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Turvapaikanhakijat 3 088 3 129 3 238 3 651 32 476 5 651
Turvapaikkapäätökset 1)
  Turvapaikka myönnetty 169 553 556 501 1 112 4 586
  Oleskelulupa myönnetty 2) 1 102 1 048 1 271 845 767 3 159
  Kielteinen päätös  1 890 1 738 1 903 2 050 1 307 14 282
Perheenyhdistäminen
  Myönteiset päätökset 495 611 875 1 094 986 1 179
  Kielteiset päätökset 1 004 1 030 1 692 1 035 406 283
Kiintiö 750 750 750 1 050 1 050 750
Kuntiin sijoittuneet pakolaiset 3) 4) 1 724 1 431 1 782 2 204 1 815 3 734

1) Maahanmuuttoviraston päätökset   
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Kiintiöpakolaiset, myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisohjelman 
    kautta vastaanotetut
4) Pl. vastaanottokeskuksista itsenäisesti kuntiin muuttaneet pakolaiset

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö

Maahanmuuttovirasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.10.2017

Vastasyntyneiden elinajanodote

  Vuotta  
  Pojat Tytöt
1970 65,9 73,7
1980 69,2 77,8
1990 70,9 78,9
2000 74,1 81,0
2010 76,7 83,2
2011 77,2 83,5
2012 77,5 83,4
2013 77,8 83,8
2014 78,2 83,9
2015 78,5 84,1
2016 78,4 84,1

Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.10.2017

Perheet 2016

  Kaikki perheet Perheet, joissa
0–17-v. lapsia
Perheet, joissa
0–6-v. lapsia
Henkilöä/
perhe
Perheet 1 475 583 569 676 284 285 2,8
Vuosimuutos, % 0,0 -0,3 -1,0 .
Perhetyyppi        
Aviopari, ei lapsia 529 697 . . 2,0
Aviopari ja lapsia 418 032 334 861 168 007 4,0
Avopari, ei lapsia 218 439 . . 2,0
Avopari ja lapsia 123 321 111 307 71 191 3,7
Äiti ja lapsia 151 459 105 693 41 431 2,5
Isä ja lapsia 31 951 17 164 3 187 2,3
Rekisteröity miespari 1) 1 052 7 3 2,0
Rekisteröity naispari 1) 1 632 644 466 2,6

1) Ml. rekisteröidyt parit, joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  7.6.2017

Lapset ja lapsiperheet lasten määrän mukaan 2016

  Perheen alle 18-vuotiaiden lasten määrä
  1 2 3 4–  Yhteensä
Perheissä lapsia 244 159 441 602 226 467 139 057 1 051 285
% 23,2 42,0 21,5 13,2 100
Lapsiperheitä 244 159 220 801 75 489 29 227 569 676
% 42,9 38,8 13,3 5,1 100

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  7.6.2017

Maakuntien pinta-ala, väestö  ja bruttokansantuote

Maakunta 1) Maapinta-ala Väkiluku Muutos, % BKT BKT/asukas
  km2     milj. € Koko maa = 100
  1.1.2017 31.12.2016 2016 2015* 2015*
Manner-Suomi: 302 359 5 474 083 0,3 208 153 100
Uusimaa 9 097 1 638 293 1,1 81 766 133
Varsinais-Suomi 10 663 475 543 0,3 16 219 90
Satakunta 7 820 221 740 -0,5 8 077 95
Kanta-Häme 5 199 173 781 -0,5 5 494 82
Pirkanmaa 12 585 509 356 0,6 17 437 90
Päijät-Häme 5 125 201 685 0,0 6 247 81
Kymenlaakso 5 149 177 659 -0,6 6 158 90
Etelä-Karjala 5 327 130 506 -0,5 4 801 96
Etelä-Savo 14 257 148 975 -0,9 4 414 77
Pohjois-Savo 16 768 247 776 -0,1 7 831 83
Pohjois-Karjala 17 761 164 085 -0,4 4 814 76
Keski-Suomi 16 703 276 196 0,2 8 725 83
Etelä-Pohjanmaa 13 444 191 860 -0,4 5 856 79
Pohjanmaa 7 753 181 441 -0,1 6 929 100
Keski-Pohjanmaa 5 020 69 027 0,0 2 425 92
Pohjois-Pohjanmaa 36 815 411 150 0,3 12 590 80
Kainuu 20 197 74 803 -0,7 2 024 70
Lappi 92 674 180 207 -0,4 6 348 92
Ahvenanmaa 1 553 29 214 0,8 1 367 124
Koko maa 303 912 5 503 297 0,3 209 581 100

* ennakkotieto

1) Aluejako 1.1.2017 mukainen
Lähteet: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, väestötilastot

Maanmittauslaitos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.1.2018

Suurimpien kuntien väkiluku

  Väkiluku Muutos, %
  31.12.2016 1) 2016 1)
  1. Helsinki 635 181 1,1
  2. Espoo 274 583 1,8
  3. Tampere 228 274 1,4
  4. Vantaa 219 341 2,2
  5. Oulu 200 526 1,0
  6. Turku 187 604 0,9
  7. Jyväskylä 138 850 1,1
  8. Lahti 119 452 0,6
  9. Kuopio 117 740 0,7
10. Kouvola 85 306 -0,6
11. Pori 85 059 -0,4
12. Joensuu 75 848 0,4
13. Lappeenranta 72 872 0,0
14. Hämeenlinna 67 850 -0,2
15. Vaasa 67 620 0,0
16. Rovaniemi 62 231 0,6
17. Seinäjoki 62 052 0,8
18. Mikkeli 54 517 -0,3
19. Kotka 54 187 -0,2
20. Salo 53 546 -0,6
21. Porvoo 50 144 0,4
22. Kokkola 47 723 0,3
23. Lohja 47 149 -0,4
24. Hyvinkää 46 596 0,3
25. Nurmijärvi 42 010 0,3
26. Järvenpää 41 529 1,5
27. Rauma 39 614 -0,5
28. Kirkkonummi 39 033 1,0
29. Tuusula 38 588 0,3
30. Kajaani 37 521 -0,3
31. Kerava 35 511 0,6
32. Savonlinna 35 242 -0,8

1) Kuntia yhteensä 311. Aluejako 1.1.2017 mukainen.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.4.2017

 

Aihealue: Väestö

Päivitetty 3.1.2018