Väestö

Väestö iän mukaan, 2013 lopussa

Väestörakenne

Väestöennuste

Maakuntien pinta-ala, väestö ja bruttokansantuote

Suurimmat kunnat

Perheet, 2013

Lapset ja perheet lasten määrän mukaan, 2013

Väestönmuutokset

Ulkomaiden kansalaiset

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

Väestö iän mukaan, 2013 lopussa

Ikä Miehet Naiset Yhteensä
  0–  4 154 901 148 105 303 006
  5–  9 153 815 147 058 300 873
10–14 148 863 142 279 291 142
15–19 159 903 153 643 313 546
20–24 174 276 166 595 340 871
25–29 174 367 165 567 339 934
30–34 180 608 170 172 350 780
35–39 174 775 165 351 340 126
40–44 161 204 154 636 315 840
45–49 186 147 182 119 368 266
50–54 187 930 187 002 374 932
55–59 184 987 189 252 374 239
60–64 186 942 194 226 381 168
65–69 170 935 185 301 356 236
70–74 107 976 127 939 235 915
75–79 81 987 109 574 191 561
80–84 54 199 89 561 143 760
85–89 27 473 60 612 88 085
90– 9 076 31 914 40 990
Yhteensä 2 680 364 2 770 906 5 451 270
Vuonna 2013 oli miesten keski-ikä 40,5 ja naisten 43,3 vuotta.
100 vuotta täyttäneitä oli 706 joista miehiä 89 ja naisia 617.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes1.xls

Päivitetty: 21.3.2014

 

Väestörakenne


Yksikkö 1900 1950 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
31.12.
Väkiluku
Yhteensä 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 256 5 277 5 300 5 326 5 351 5 375 5 401 5 427 5 451
Miehet 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 572 2 584 2 597 2 612 2 625 2 638 2 652 2 667 2 680
Naiset 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 683 2 693 2 704 2 715 2 726 2 737 2 749 2 760 2 771
Ikä
 0–14 v. % 35,0 30,0 19,3 18,1 17,3 17,1 16,9 16,7 16,6 16,5 16,5 16,4 16,4
15–64 v. % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,7 66,5 66,6 66,5 66,4 66,0 65,4 64,8 64,2
65– v. % 5,4 6,7 13,5 15,0 16,0 16,5 16,5 16,7 17,0 17,5 18,1 18,8 19,4
Kieli 1)
Suomi % 86,75 91,10 93,53 92,42 91,64 91,51 91,24 90,95 90,67 90,37 90,04 89,68 89,33
Ruotsi % 12,89 8,64 5,94 5,63 5,50 5,49 5,46 5,44 5,43 5,42 5,39 5,36 5,34
Saame % 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
Venäjä % 0,29 0,12 0,08 0,54 0,75 0,80 0,85 0,92 0,97 1,01 1,08 1,15 1,22
Muu % 0,01 0,08 0,42 1,37 2,07 2,17 2,41 2,66 2,90 3,16 3,45 3,77 4,09
Siviilisääty
Naimattomat % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,2 47,3 47,3 47,3 47,3 47,4 47,5 47,5 47,7
  Miehet % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,2 51,2 51,3 51,3 51,3 51,3 51,4 51,4 51,6
  Naiset % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,4 43,5 43,5 43,5 43,6 43,6 43,7 43,8 44,0
Naimisissa 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,8 37,7 37,6 37,6 37,5 37,5 37,3 37,3 37,0
  Miehet % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,5 38,4 38,3 38,3 38,2 38,1 38,0 37,9 37,6
  Naiset % 33,2 38,0 40,5 37,5 37,0 36,9 36,9 36,9 36,9 36,8 36,7 36,7 36,5
Eronneet ja 
lesket 2)
% 5,5 7,2 12,9 14,6 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,2 15,2 15,2 15,3
  Miehet % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,3 10,3 10,4 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 10,8
  Naiset % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
Uskontokunta
Ev.lut. kirkko % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 83,2 82,5 81,8 80,7 79,9 78,3 77,3 76,4 75,3
Ortodoksinen 
kirkkokunta
% 4)1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Muu % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4
Väestörekisteri
tai tuntematon
% - 2,8 10,2 12,7 14,5 15,1 15,9 16,9 17,7 19,2 20,1 21,0 22,1
1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuodesta 2005 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes2.xls

Päivitetty: 24.3.2014

 

Väestöennuste

  Yksikkö 2020 2030 2040 2050 2060
Väkiluku 1 000 5 631 5 848 5 985 6 096 6 228
  0–14 v. % 16,6 16,0 15,4 15,4 15,2
15–64 v. % 60,8 58,4 58,4 57,7 56,6
65–    v. % 22,6 25,6 26,2 26,9 28,2

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes3.xls

Päivitetty: 13.12.2012

 

Maakuntien pinta-ala, väestö ja bruttokansantuote

Maakunta Maapinta-ala Väkiluku Muutos, % BKT 2) BKT/asukas
km2 milj. € Koko maa = 100
1.1.2014 31.12.2013 1) 2013 1) *2011 *2011
Manner-Suomi: 302 339 5 422 604 0,5 187 422 100
Uusimaa 9 097 1 585 473 1,2 71 321 132
Varsinais-Suomi 10 661 470 880 0,4 14 843 91
Satakunta 7 819 224 556 -0,2 7 423 93
Kanta-Häme 5 199 175 481 0,0 4 892 80
Pirkanmaa 12 585 500 166 0,7 16 184 94
Päijät-Häme 5 124 202 424 -0,1 5 754 81
Kymenlaakso 5 148 180 845 -0,3 5 493 86
Etelä-Karjala 5 329 132 252 -0,1 4 724 101
Etelä-Savo 14 260 152 518 -0,6 3 981 74
Pohjois-Savo 16 768 248 430 0,1 7 309 84
Pohjois-Karjala 17 762 165 445 -0,2 4 500 77
Keski-Suomi 16 703 275 320 0,1 7 828 82
Etelä-Pohjanmaa 13 444 193 977 0,0 5 467 81
Pohjanmaa 7 752 180 384 0,4 6 384 102
Keski-Pohjanmaa 5 019 68 677 0,1 2 262 94
Pohjois-Pohjanmaa 35 508 403 287 0,7 11 639 84
Kainuu 21 500 79 975 -0,9 2 039 71
Lappi 92 660 182 514 -0,2 5 379 84
Ahvenanmaa 1 552 28 666 0,6 1 171 119
Koko maa 303 891 5 451 270 0,5 188 679 100
1) 1.1.2014 aluejaon mukaan
2) Bruttokansantuote markkinahintaan
* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, väestötilastot; Maanmittauslaitos

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes4.xls

Päivitetty: 27.3.2014

 

Suurimmat kunnat

  Väkiluku Muutos, %
31.12.2013 1) 2013 1)
Helsinki 612 664 1,4
Espoo 260 753 1,5
Tampere 220 446 1,4
Vantaa 208 098 1,4
Oulu 193 798 1,5
Turku 182 072 1,0
Jyväskylä 134 658 0,9
Kuopio 106 342 1,1
Lahti 103 364 0,3
Kouvola 86 926 -0,4
Pori 83 497 0,3
Joensuu 74 471 0,4
Lappeenranta 72 658 0,3
Hämeenlinna 67 806 0,5
Vaasa 66 321 1,0
Rovaniemi 61 215 0,6
Seinäjoki 60 354 1,3
Kotka 54 771 -0,2
Mikkeli 54 635 0,2
Salo 54 478 -0,7
Kuntia oli vuoden 2014 alussa 320, joista 57 oli kaupunkimaisia,
64 taajaan asuttuja ja 199 maaseutumaisia kuntia.
1) 1.1.2014 aluejaon mukaan

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes5.xls

Päivitetty: 21.3.2014

 

Perheet, 2013

  Kaikki
perheet
Perheet, joissa
0–17-v. lapsia
Perheet, joissa
0–6-v. lapsia
Henkilöä/
perhe
Perheet 1 471 085 575 683 289 448 2,8
Muutos 2012/2013, % 0,4 -0,5 0,1  
Perhetyyppi
Aviopari, ei lapsia 525 933 . . 2,0
Avopari, ei lapsia 208 264 . . 2,0
Aviopari ja lapsia 434 571 347 817 177 650 4,0
Avopari ja lapsia 120 040 109 104 69 140 3,7
Äiti ja lapsia 149 110 102 152 39 483 2,5
Isä ja lapsia 30 955 16 163 2 858 2,3
Rekisteröity miespari 1) 905 2 . 2,0
Rekisteröity naispari 1) 1 307 445 317 2,5
1) Ml. rekisteröidyt parit joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes6.xls

Päivitetty:  11.12.2014

 

Lapset ja perheet lasten määrän mukaan, 2013

   Perheen alle 18-vuotiaiden lasten määrä
1 2 3 4–  Yhteensä
Perheissä lapsia 250 318 441 312 227 175 137 801 1 056 606
% 23,7 41,8 21,5 13,0 100
Perheitä 250 318 220 656 75 725 28 984 575 683
% 43,5 38,3 13,2 5,0 100

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vaes7.xls

Päivitetty: 11.12.2014

 

Väestönmuutokset

  1990 ‰ 1) 2000 ‰ 1) 2010  ‰ 1) 2011  ‰ 1) 2012  ‰ 1) 2013  ‰ 1)
Elävänä 
syntyneet
65 549 13,1 56 742 11,0 60 980 11,4 59 961 11,1 59 493 11,0 58 134 10,7
Kuolleet 50 058 10,0 49 339 9,5 50 887 9,5 50 585 9,4 51 707 9,6 51 472 9,5
Syntyneiden
enemmyys
15 491 3,1 7 403 1,4 10 093 1,9 9 376 1,7 7 786 1,4 6 662 1,2
Maahanmuutto 13 558 2,7 16 895 3,3 25 636 4,8 29 481 5,5 31 278 5,8 31 941 5,9
Maastamuutto 6 477 1,3 14 311 2,8 11 905 2,2 12 660 2,3 13 845 2,6 13 893 2,6
Netto-
maahanmuutto
7 081 1,4 2 584 0,5 13 731 2,6 16 821 3,1 17 433 3,2 18 048 3,3
Väkiluvun
kasvu
24 095 4,8 9 813 1,9 23 849 4,4 25 991 4,8 25 407 4,7 24 596 4,5
Solmitut
avioliitot
24 997 5,0 26 150 5,1 29 952 5,6 28 408 5,3 28 878 5,3 25 119 4,6
Rekisteröidyt
parisuhteet
322 0,1 333 0,1 329 0,1 373 0,1
Avioerot 13 127 2,6 13 913 2,7 13 619 2,5 13 469 2,5 13 040 2,4 13 766 2,5
Erot
rekisteröidystä
parisuhteesta
64 0,0 85 0,0 103 0,0 101 0,0
Elinajanodote, 0-vuotiaana
Miehet 70,9   74,1   76,7   77,2   77,5   *77,8  
Naiset 78,9   81,0   83,2   83,5   83,4   *83,8  
1) Keskiväkiluvusta
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu1.xls

Päivitetty: 12.5.2014

 

Ulkomaiden kansalaiset

Maa, jonka kansalaisuus 2012 % Vuosimuutos, % 2013 % Vuosimuutos, %
Viro 39 763 20,3 16,9 44 774 21,6 12,6
Venäjä 30 183 15,4 2,0 30 757 14,8 1,9
Ruotsi 8 412 4,3 -0,8 8 382 4,0 -0,4
Somalia 7 468 3,8 0,6 7 465 3,6 -0,0
Kiina 6 622 3,4 7,5 7 121 3,4 7,5
Thaimaa 6 031 3,1 8,8 6 484 3,1 7,5
Irak 5 919 3,0 3,1 6 353 3,1 7,3
Turkki 4 272 2,2 2,7 4 398 2,1 2,9
Intia 4 030 2,1 6,2 4 372 2,1 8,5
Britannia 3 878 2,0 5,8 4 048 2,0 4,4
Muut 78 933 40,4 5,8 83 357 40,2 5,6
Yhteensä 195 511 100 6,8 207 511 100 6,1

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu2.xls

Päivitetty: 21.3.2014

 

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Venäjä 1 399 1 665 2 211 1 026 1 925 1 652 2 477 2 103
Somalia 445 464 595 290 131 96 609 814
Irak 405 443 379 207 78 106 457 521
Afganistan 101 102 279 186 108 100 510 479
Viro 176 182 262 166 243 302 521 436
Iran 213 218 329 180 137 145 451 341
Turkki 110 102 195 94 132 166 278 271
Entinen Sudan 2 4 11 49 17 24 228 252
Entinen Serbia ja Montenegro 248 232 324 154 109 106 297 209
Myanmar - 5 18 7 3 9 56 177
Muut 1 334 1 407 2 079 1 054 1 451 1 852 3 203 3 327
Yhteensä 4 433 4 824 6 682 3 413 4 334 4 558 9 087 8 930
1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu4.xls

Päivitetty: 25.11.2014

 

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Turvapaikanhakijat 3 170 1 651 3 443 3 221 3 861 3 574 2 324 1 505 4 035 5 988 4 018 3 088 3 129 3 238
Turvapaikkapäätökset 1) 
  Turvapaikka myönnetty 9 4 14 7 29 12 38 68 89 116 181 169 553 556
  Oleskelulupa myönnetty 458 809 577 487 771 585 580 792 696 l  2) 1 257 2) 1 603 2) 1 102 2) 1 048 2) 1 271
  Kielteinen päätös  2 121 1 045 2 312 2 443 3 418 2 472 1 481 961 1 011 2 568 3 428 1 890 1 738 1 903
Perheenyhdistäminen 
  Myönteiset päätökset 3) 214 475 363 303 162 355 129 267 467 444 423 l       495 611 875
  Kielteiset päätökset 3) 302 762 324 499 746 316 209 136 239 349 596 l    1 004 1 030 1 692
Kiintiö 700 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Vastaanotetut pakolaiset 4) 1 212 1 857 1 558 1 202 1 662 1 501 1 142 1 793 2 219 2 611 5) 3 207 5) 1 724 5) 1 431 5) 1 782
Pakolaisina maahan 
muuttaneet, vuodesta 1973–   
18 835 20 692 22 250 23 452 25 114 26 615 27 757 29 550 31 769 34 380 5) 37 587 5) 39 311 5) 40 742 5) 42 524
1) Maahanmuuttoviraston päätökset
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Vuosina 2000–2010 yksi päätös voi koskea useampaa henkilöä, vuodesta 2011 lähtien yhtä henkilöä
4) Kiintiöpakolaiset, myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut
5) Pl. vastaanottokeskuksissa kuntiin sijoittumista odottavat pakolaiset
l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähteet: Sisäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Maahanmuuttovirasto

Taulukko Excel-muodossa suoluk_vamu3.xls

Päivitetty: 22.4.2014

 


Päivitetty 9.1.2015

Jaa