Väestö

Väestörakenne

  Yksikkö
 
1900 1950 1990 2000 2010 2015
31.12.
Väkiluku
Yhteensä 1 000 2 656 4 030 4 998 5 181 5 375 5 487
Miehet 1 000 1 311 1 926 2 426 2 529 2 638 2 701
Naiset 1 000 1 345 2 104 2 572 2 652 2 737 2 786
Ikä
 0–14 v. % 35,0 30,0 19,3 18,1 16,5 16,3
15–64 v. % 59,6 63,3 67,2 66,9 66,0 63,2
65– v. % 5,4 6,7 13,5 15,0 17,5 20,5
Kieli 1)
Suomi % 86,8 91,1 93,5 92,4 90,4 88,7
Ruotsi % 12,9 8,6 5,9 5,6 5,4 5,3
Saame % 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Venäjä % 0,3 0,1 0,1 0,5 1,0 1,3
Muu % 0,0 0,1 0,4 1,4 3,2 4,7
Siviilisääty
Naimattomat % 60,9 53,3 45,5 47,1 47,4 48,0
  Miehet % 63,0 55,6 49,5 51,1 51,3 51,9
  Naiset % 58,9 50,8 41,7 43,2 43,6 44,3
Naimisissa 2) % 33,6 39,4 41,6 38,3 37,5 36,6
  Miehet % 34,0 41,2 42,8 39,2 38,1 37,1
  Naiset % 33,2 38,0 40,5 37,5 36,8 36,0
Eronneet ja lesket 2) % 5,5 7,2 12,9 14,6 15,2 15,4
  Miehet % 3,0 3,2 7,6 9,7 10,6 11,0
  Naiset % 7,9 11,2 17,8 19,3 19,6 19,7
Uskontokunta
Ev.lut. kirkko % 3) 98,1 95,0 87,8 85,1 78,3 73,0
Ortodoksinen kirkkokunta % 4) 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Muu % 0,2 0,5 0,9 1,1 1,4 1,6

Väestörekisteri tai tuntematon

% - 2,8 10,2 12,7 19,2

24,3

1) Viralliset kielet: suomi ja ruotsi
2) Vuodesta 2010 ml. rekisteröidyt parisuhteet
3) Ml. muut luterilaiset
4) Ml. muut ortodoksit

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2016

Väestöennuste

  Yksikkö 2020 2030 2040 2050 2060
Väkiluku 1 000 5 595 5 769 5 861 5 914 5 979
  0–14 % 16,2 15,3 14,8 14,6 14,3
15–64 % 61,2 59,1 58,9 58,1 56,9
65– % 22,6 25,6 26,3 27,3 28,8

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.1.2016

Väestön ikärakenne 31.12.2015

Ikä Yhteensä Miehet Naiset
  0–  4 294 378 150 579 143 799
  5–  9 307 718 157 405 150 313
10–14 293 927 150 064 143 863
15–19 301 171 154 051 147 120
20–24 339 216 173 332 165 884
25–29 342 528 175 568 166 960
30–34 356 932 183 915 173 017
35–39 345 816 177 811 168 005
40–44 317 879 162 832 155 047
45–49 350 369 177 270 173 099
50–54 374 501 188 139 186 362
55–59 368 110 182 452 185 658
60–64 371 660 181 417 190 243
65–69 381 263 183 252 198 011
70–74 261 165 121 120 140 045
75–79 197 194 84 974 112 220
80–84 144 235 56 388 87 847
85–89 93 704 30 175 63 529
90–94 37 406 9 248 28 158
95–99 7 377 1 386 5 991
100– 759 112 647
Yhteensä 5 487 308 2 701 490 2 785 818

Vuonna 2015 oli miesten keski-ikä 40,9 ja naisten 43,6 vuotta.
100 vuotta täyttäneitä oli 759, joista miehiä 112 ja naisia 647.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2016

Väestönmuutokset

  2000 1) 2010  ‰ 1) 2015 1)
Elävänä syntyneet 56 742 11,0 60 980 11,4 55 472 10,1
Kuolleet 49 339 9,5 50 887 9,5 52 492 9,6
Syntyneiden enemmyys 7 403 1,4 10 093 1,9 2 980 0,5
Maahanmuutto 16 895 3,3 25 636 4,8 *26 363 *4,8
Maastamuutto 14 311 2,8 11 905 2,2 *14 464 *2,6
Nettomaahanmuutto 2 584 0,5 13 731 2,6 *11 899 *2,2
Väkiluvun kasvu 9 813 1,9 23 849 4,4 15 555 2,8
Solmitut avioliitot 26 150 5,1 29 952 5,6 24 708 4,5
Rekisteröidyt parisuhteet 322 0,1 318 0,1
Avioerot 13 913 2,7 13 619 2,5 13 939 2,5
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 64 0,0 133 0,0
Elinajanodote, 0-vuotiaana
Miehet 74,1   76,7   *78,5  
Naiset 81,0   83,2   *84,1  

* ennakkotieto

1) Keskiväkiluvusta

Lähde: Tilastokeskus, Väestö

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.4.2016

Maakuntien pinta-ala, väestö  ja bruttokansantuote

Maakunta Maapinta-ala Väkiluku
 
Muutos, %
 
BKT 2) BKT/asukas
km2 milj. € Koko maa = 100
1.1.2016 31.12.2015 1) 2015 1) *2013 *2013
Manner-Suomi: 302 347 5 458 325 0,3 201 341 100
Uusimaa 9 097 1 620 261 1,1 77 496 132
Varsinais-Suomi 10 663 474 323 0,3 15 900 91
Satakunta 7 819 222 957 -0,5 7 678 92
Kanta-Häme 5 198 174 710 -0,4 5 558 85
Pirkanmaa 12 585 506 114 0,5 17 384 94
Päijät-Häme 5 124 201 615 -0,2 6 057 80
Kymenlaakso 5 149 178 688 -0,7 5 818 86
Etelä-Karjala 5 328 131 155 -0,5 4 689 95
Etelä-Savo 14 257 150 305 -0,8 4 327 76
Pohjois-Savo 16 768 248 129 -0,1 7 562 82
Pohjois-Karjala 17 761 164 755 -0,3 4 775 77
Keski-Suomi 16 703 275 780 0,2 8 186 80
Etelä-Pohjanmaa 13 444 192 586 -0,4 5 848 81
Pohjanmaa 7 752 181 679 0,3 6 810 102
Keski-Pohjanmaa 5 019 69 032 0,3 2 252 88
Pohjois-Pohjanmaa 36 812 410 054 0,4 12 872 86
Kainuu 20 197 75 324 -1,0 2 069 69
Lappi 92 667 180 858 -0,5 6 060 89
Ahvenanmaa 1 553 28 983 0,2 1 338 126
Koko maa 303 900 5 487 308 0,3 202 743 100

* ennakkotieto

1) 1.1.2016 aluejaon mukaan
2) Bruttokansantuote markkinahintaan. 1.1.2015 aluejaon mukaan

Lähteet: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito, väestötilastot

Maanmittauslaitos

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2016

Suurimmat kunnat

  Väkiluku Muutos, %
31.12.2015 1) 2015 1)
Helsinki 628 208 1,2
Espoo 269 802 1,6
Tampere 225 118 0,9
Vantaa 214 605 1,8
Oulu 198 525 1,1
Turku 185 908 1,1
Jyväskylä 137 368 1,2
Lahti 118 743 0,1
Kuopio 112 117 0,7
Kouvola 85 855 -0,7
Pori 85 363 -0,1
Joensuu 75 514 0,6
Lappeenranta 72 875 0,1
Hämeenlinna 68 011 0,1
Vaasa 67 619 1,0
Rovaniemi 61 838 0,5
Seinäjoki 61 530 1,1
Mikkeli 54 665 0,1
Kotka 54 319 -0,4
Salo 53 890 -0,6

1) 1.1.2016 aluejaon mukaan

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2016

Vastasyntyneiden elinajanodote

  Vuotta  
  Pojat Tytöt
1970 65,9 73,7
1980 69,2 77,8
1990 70,9 78,9
2000 74,1 81,0
2010 76,7 83,2
2011 77,2 83,5
2012 77,5 83,4
2013 77,8 83,8
2014 78,2 83,9
2015 78,5 84,1

Lähde: Tilastokeskus, Kuolleet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 2.12.2016

Perheet 2015

  Kaikki
perheet
Perheet,
joissa 0–17-v.
lapsia
Perheet,
joissa 0–6-v.
lapsia
Henkilöä/
perhe
Perheet 1 475 335 571 470 287 300 2,8
Muutos 2014/2015, % 0,1 -0,4 -0,6  
Perhetyyppi        
Aviopari, ei lapsia 528 539 . . 2,0
Aviopari ja lapsia 424 185 339 342 172 079 4,0
Avopari, ei lapsia 215 620 . . 2,0
Avopari ja lapsia 122 657 110 891 70 863 3,7
Äiti ja lapsia 150 274 103 972 40 815 2,5
Isä ja lapsia 31 452 16 661 3 097 2,3
Rekisteröity miespari 1) 1 023 8 3 2,0
Rekisteröity naispari 1) 1 585 596 443 2,6

1) Ml. rekisteröidyt parit joilla lapsia

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  7.1.2016

Lapset ja lapsiperheet lasten määrän mukaan 2015

   Perheen alle 18-vuotiaiden lasten määrä
1 2 3 4–  Yhteensä
Perheissä lapsia 245 871 441 220 227 532 138 821 1 053 444
% 23,3 41,9 21,6 13,2 100
Lapsiperheitä 245 871 220 610 75 844 29 145 571 470
% 43,0 38,6 13,3 5,1 100

Lähde: Tilastokeskus, Perheet

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty:  7.1.2016

Ulkomaiden kansalaiset

Kansalaisuus
 
2014
 
%
 
Vuosi-
muutos, %
2015
 
%
 
Vuosi-
muutos, %
Viro 48 354 22,0 8,0 50 367 21,9 4,2
Venäjä 30 619 13,9 -0,4 30 813 13,4 0,6
Ruotsi 8 288 3,8 -1,1 8 174 3,6 -1,4
Kiina 7 559 3,4 6,2 8 042 3,5 6,4
Somalia 7 381 3,4 -1,1 7 261 3,2 -1,6
Thaimaa 6 864 3,1 5,9 7 229 3,1 5,3
Irak 6 795 3,1 7,0 7 073 3,1 4,1
Intia 4 728 2,2 8,1 4 992 2,2 5,6
Turkki 4 508 2,1 2,5 4 595 2,0 1,9
Vietnam 3 993 1,8 11,1 4 552 2,0 14,0
Britannia 4 280 1,9 5,7 4 427 1,9 3,4
Saksa 4 044 1,8 1,8 4 112 1,8 1,7
Puola 3 684 1,7 11,0 3 959 1,7 7,5
Afganistan 3 527 1,6 10,1 3 741 1,6 6,1
Entinen Serbia ja Montenegro 3 360 1,5 6,5 3 535 1,5 5,2
Muut 71 691 32,6 8,4 76 893 33,5 7,3
Yhteensä 219 675 100 5,9 229 765 100 4,6

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2016

Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset 1)

Entinen kansalaisuus 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Venäjä 1 925 1 652 2 477 2 103 2 317 1 728
Somalia 131 96 609 814 834 955
Irak 78 106 457 521 405 560
Viro 243 302 521 436 382 420
Afganistan 108 100 510 479 251 242
Turkki 132 166 278 271 257 229
Nigeria 7 18 75 87 111 179
Ruotsi 104 196 190 146 186 165
Thaimaa 41 50 75 104 125 150
Vietnam 54 82 150 150 114 146
Ukraina 92 95 148 157 141 145
Iran 137 145 451 341 219 140
Intia 73 76 117 99 152 137
Pakistan 26 50 91 105 121 135
Kongon demokraattinen tasavalta 25 20 100 122 150 131
Muut 1 158 1 404 2 838 2 995 2 495 2 459
Yhteensä 4 334 4 558 9 087 8 930 8 260 7 921

1) Suomessa vakinaisesti asuvat

Lähde: Tilastokeskus, Suomen kansalaisuuden saamiset

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.6.2016

Väestö kielen mukaan

  2012 2013 2014 2015
Suomi 4 866 848 4 869 362 4 868 751 4 865 628
Ruotsi 290 977 290 910 290 747 290 161
Saame 1 900 1 930 1 949 1 957
Muut kielet:
Venäjä 62 554 66 379 69 614 72 436
Eesti, viro 38 364 42 936 46 195 48 087
Somali 14 769 15 789 16 721 17 871
Englanti 14 666 15 570 16 732 17 784
Arabia 12 042 13 170 14 825 16 713
Kurdi 9 280 10 075 10 731 11 271
Kiina 8 820 9 496 10 110 10 722
Albania 7 760 8 214 8 754 9 233
Persia 6 422 7 281 8 103 8 745
Thai 6 926 7 513 8 038 8 582
Vietnam 6 549 6 991 7 532 8 273
Turkki 6 097 6 441 6 766 7 082
Espanja 5 470 6 022 6 583 7 025
Saksa 5 792 5 902 6 059 6 168
Muut 61 438 67 289 73 543 79 570
Yhteensä 5 426 674 5 451 270 5 471 753 5 487 308

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.4.2016

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Turvapaikanhakijat 4 018 3 088 3 129 3 238 3 651 32 476
Turvapaikkapäätökset 1) 
  Turvapaikka myönnetty 181 169 553 556 501 1 112
  Oleskelulupa myönnetty 2) 1 603 1 102 1 048 1 271 845 767
  Kielteinen päätös  3 428 1 890 1 738 1 903 2 050 1 307
Perheenyhdistäminen 
  Myönteiset päätökset 3) 423 l       495 611 875 1 094 986
  Kielteiset päätökset 3) 596 l    1 004 1 030 1 692 1 035 406
Kiintiö 750 750 750 750 1 050 1 050
Vastaanotetut pakolaiset 4) 5) 3 207 1 724 1 431 1 782 2 204 1 815

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Maahanmuuttoviraston päätökset   
2) Ml. humanitaarisen ja toissijaisen suojelun perusteella myönnetyt oleskeluluvat
3) Vuonna 2010 yksi päätös voi koskea useampaa henkilöä, vuodesta 2011 lähtien yhtä henkilöä  
4) Kiintiöpakolaiset, myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisohjelman 
    kautta vastaanotetut
5) Pl. vastaanottokeskuksista itsenäisesti kuntiin muuttaneet pakolaiset

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö

Maahanmuuttovirasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 10.6.2016

 

Aihealue: Väestö

Päivitetty 11.1.2017

Jaa