Koulutus

Väestö koulutusasteen mukaan 2017

  Yhteensä % Naiset %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 622 706 100 2 358 607 100
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 3 334 648 72,1 1 726 666 73,2
Toinen aste 1 863 943 40,3 885 689 37,6
Erikoisammattikoulutusaste 38 429 0,8 17 929 0,8
Alin korkea-aste 436 426 9,4 268 435 11,4
Alempi korkeakouluaste 518 969 11,2 292 374 12,4
Ylempi korkeakouluaste 431 146 9,3 241 915 10,3
Tutkijakoulutusaste 45 735 1,0 20 324 0,9
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 288 058 27,9 631 941 26,8

Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.12.2018

Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 2017

Koulutussektori Opiskelijat 1) Suoritetut tutkinnot
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 556 742 57 609
Aikuisten perus- ja lisäopetus 4 160 838
Lukiokoulutus 103 753 30 641
Ammatillinen koulutus 326 952 76 831
Ammattikorkeakoulukoulutus 141 254 26 304
Yliopistokoulutus 153 262 31 014
Yhteensä 1 286 123 223 237

1) Tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta.
    Muiden koulutussektoreiden tiedot ovat tilanteesta 20.9.

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.12.2018

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2017

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2016

Lähde: Tilastokeskus, Sijoittuminen koulutuksen jälkeen

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 25.1.2019

 

Aihealue: Koulutus

Päivitetty 16.7.2019