Koulutus

Väestö koulutusasteen mukaan 2016

  Yhteensä % Naiset %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 609 119 100 2 353 862 100
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 3 287 272 71,3 1 702 742 72,3
Toinen aste 1 852 669 40,2 883 194 37,5
Erikoisammattikoulutusaste 32 199 0,7 14 820 0,6
Alin korkea-aste 441 758 9,6 271 636 11,5
Alempi korkeakouluaste 500 520 10,9 281 100 11,9
Ylempi korkeakouluaste 416 084 9,0 232 607 9,9
Tutkijakoulutusaste 44 042 1,0 19 385 0,8
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 321 847 28,7 651 120 27,7

Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.4.2018

Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 2016

Koulutussektori Opiskelijat 1) Suoritetut tutkinnot
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 550 236 58 028
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 984 592
Lukiokoulutus 103 550 30 986
Ammatillinen koulutus 327 734 74 700
Ammattikorkeakoulukoulutus 140 792 25 713
Yliopistokoulutus 154 736 31 881
Yhteensä 1 280 032 221 900

1) Tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen tiedot ovat kalenterivuodelta. Muiden koulutussektoreiden tiedot ovat tilanteesta 20.9.

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.4.2018

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2016

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2016

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.4.2018

 

Aihealue: Koulutus

Päivitetty 20.9.2018