Koulutus

Tutkinnon suorittanut väestö

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Tutkinnon suorittanut väestö 1)

Ikä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
15-19 13,1 13,0 13,3 13,3 13,8 13,7 14,3
20-24 80,7 80,6 80,6 80,6 80,7 81,0 81,6
25-29 84,7 84,1 83,8 83,7 83,5 83,4 83,7
30-34 86,4 86,5 86,6 86,2 85,7 85,3 85,1
35-39 84,2 84,4 85,0 85,7 86,3 86,8 87,2
40-44 84,9 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,3
45-49 83,1 84,1 84,9 85,3 85,4 85,5 85,7
50-54 77,0 78,3 79,6 81,1 82,5 83,8 84,9
55-59 67,5 69,9 72,1 74,3 76,2 77,8 79,2
60-64 58,9 60,5 62,1 63,9 65,9 68,1 70,5
65- 35,0 36,7 38,4 40,4 42,6 44,6 46,7
Yhteensä 64,8 65,5 66,2 67,0 67,7 68,5 69,4
1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkinnon suorittaneet ikäryhmittäin.

Lähde: Tilastokeskus, Koulutus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_koul1.xls

Päivitetty: 9.12.2014

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Opiskelijat 1990 2000 2010 2011 2012 2013
Peruskoulun esi-, 
perus- ja lisäopetus
592 920 593 451 546 423 541 931 539 545 540 477
Aikuisten perus- ja 
lisäopetus 1)
3 534 I    2 269 2 361 2 390 2 530 2) 2 440
Lukiokoulutus 3) 100 875 I   130 032 111 778 109 046 107 412 105 898
Ammatillinen 
koulutus 4)
162 535 I   159 884 I   279 863 279 266 276 471 313 972
Ammattikorkeakoulu-
koulutus 5)
- 114 020 138 852 139 857 139 876 138 880
Yliopistokoulutus 6) 112 921 157 796 I   169 404 168 983 169 041 167 179
Yhteensä 972 785 I  1 157 452 I  1 248 681 1 241 473 1 234 875 1 268 846
Suoritetut tutkinnot
Peruskoulun päättö-
todistukset, oppi-
velvollisuuskoulu
61 054 65 937 64 957 63 435 61 170 59 886
Peruskoulun 
päättötodistukset,
aikuisopetus 
. . 256 373 351 408 478
Lukiotutkinnot 7) 27 469 I    35 935 32 697 32 807 32 002 32 125
Ammatilliset 
tutkinnot
55 666 55 477 67 957 70 596 70 803 69 206
Ammattikorkeakoulu-
tutkinnot 8)
- 14 178 21 899 22 898 23 914 24 833
Yliopistotutkinnot 10 982 16 845 29 118 28 482 29 357 30 322
Yhteensä 155 171 I  188 628 217 001 218 569 217 654 216 850
1) Sisältää vuonna 1990 perusasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat ja
vuodesta 2000 lähtien ainoastaan perusasteen koko oppimäärän opiskelijat.
2) Pl. uudet opiskelijat.
3) Sisältää vuonna 1990 lukion koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat ja
vuodesta 2000 lähtien lukion koko oppimäärän tai vastaavan oppimäärän opiskelijat.
4) Vuosina 2010–2013 tiedot näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja
oppisopimuskoulutuksesta ovat kalenterivuodelta, vuosina 1990 ja 2000 tiedot
olivat tilanteesta 20.9.
Tiedot oppilaitosmuotoisesta opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta
peruskoulutuksesta ovat vuosina 1990–2012 ajankohdalta 20.9. ja vuonna 2013
kalenterivuodelta. Aikasarjatarkasteluissa on otettava huomioon se, että
ilmiöalueella on tapahtunut muutoksia lähes joka vuosi.
5) Sisältää vakinaiset ja väliaikaiset ammattikorkeakoulut.
6) Vuosina 1990–2000 tiedot ovat ajankohdalta 31.12. ja vuodesta 2010 lähtien
ajankohdalta 20.9. Vuodesta 2010 lähtien tiedoissa on mukana myös
Maanpuolustuskorkeakoulu.
7) Sisältää vuonna 1990 ainoastaan ylioppilastutkinnot ja vuodesta 2000
alkaen ylioppilastutkinnot, IB-tutkinnot, Reifeprüfung-tutkinnot ja
Gymnasieexamen-tutkinnot.
8) Sisältää ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.

l Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Tilastokeskus, Koulutus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_koul2.xls

Päivitetty: 10.2.2015


Päivitetty 10.2.2015

Jaa