Koulutus

Tutkinnon suorittanut väestö 1)

Ikä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 
15–19 13,1 13,0 13,3 13,3 13,8 13,7 14,3 14,2
20–24 80,7 80,6 80,6 80,6 80,7 81,0 81,6 82,2
25–29 84,7 84,1 83,8 83,7 83,5 83,4 83,7 83,8
30–34 86,4 86,5 86,6 86,2 85,7 85,3 85,1 84,7
35–39 84,2 84,4 85,0 85,7 86,3 86,8 87,2 87,1
40–44 84,9 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,3 85,7
45–49 83,1 84,1 84,9 85,3 85,4 85,5 85,7 85,8
50–54 77,0 78,3 79,6 81,1 82,5 83,8 84,9 85,7
55–59 67,5 69,9 72,1 74,3 76,2 77,8 79,2 80,5
60–64 58,9 60,5 62,1 63,9 65,9 68,1 70,5 72,9
65–69 48,2 50,9 53,4 55,6 57,9 59,4 61,0 62,6
70– 29,6 30,9 32,5 33,9 35,9 37,5 39,4 41,3
Yhteensä 64,8 65,5 66,2 67,0 67,7 68,5 69,4 70,2

1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkinnon
    suorittaneet ikäryhmittäin

Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.1.2016

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Opiskelijat 2012 2013 2014
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 539 545 540 477 542 932
Aikuisten perus- ja lisäopetus 2 530 2 440 2 112
Lukiokoulutus 107 412 105 898 103 914
Ammatillinen koulutus 276 471 I   313 972 321 736
Ammattikorkeakoulukoulutus 139 876 138 880 138 719
Yliopistokoulutus 169 041 167 179 163 759
Yhteensä 1 234 875 I   1 268 846 1 273 172
Suoritetut tutkinnot       
Peruskoulun päättötodistukset, oppivelvollisuuskoulu 61 170 59 886 58 009
Peruskoulun päättötodistukset, aikuisopetus  408 478 537
Lukiotutkinnot 32 002 32 125 32 064
Ammatilliset tutkinnot 70 803 69 206 71 987
Ammattikorkeakoulututkinnot 1) 23 914 24 833 25 002
Yliopistotutkinnot 29 357 30 322 31 164
Yhteensä 217 654 216 850 218 763

l   Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Sisältää ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Lähde: Tilastokeskus, Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.1.2016

 

Aihealue: Koulutus

Jaa