Koulutus

Tutkinnon suorittanut väestö

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Tutkinnon suorittanut väestö 1)

Ikä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
15-19 13,1 13,0 13,3 13,3 13,8 13,7 14,3
20-24 80,7 80,6 80,6 80,6 80,7 81,0 81,6
25-29 84,7 84,1 83,8 83,7 83,5 83,4 83,7
30-34 86,4 86,5 86,6 86,2 85,7 85,3 85,1
35-39 84,2 84,4 85,0 85,7 86,3 86,8 87,2
40-44 84,9 84,9 85,0 85,0 85,0 85,0 85,3
45-49 83,1 84,1 84,9 85,3 85,4 85,5 85,7
50-54 77,0 78,3 79,6 81,1 82,5 83,8 84,9
55-59 67,5 69,9 72,1 74,3 76,2 77,8 79,2
60-64 58,9 60,5 62,1 63,9 65,9 68,1 70,5
65- 35,0 36,7 38,4 40,4 42,6 44,6 46,7
Yhteensä 64,8 65,5 66,2 67,0 67,7 68,5 69,4
1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkinnon suorittaneet ikäryhmittäin.

Lähde: Tilastokeskus, Koulutus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_koul1.xls

Päivitetty: 9.12.2014

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot

Opiskelijat 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 592 920 593 451 570 689 561 061 553 329 546 423 541 931 539 545 540 477
Aikuisten perus- ja lisäopetus 1) 3 534 I    2 269 2 179 2 463 2 326 2 361 2 390 2 530 2 440
Lukiokoulutus 2) 100 875 I   130 032 115 253 114 240 112 088 111 778 109 046 107 412 105 898
Ammatillinen koulutus 3) 162 535 I   159 884 I    266 479 275 498 281 572 279 863 279 266 276 471 . .
Ammattikorkeakoulukoulutus 4) - 114 020 133 284 132 501 135 033 138 852 139 857 139 876 138 880
Yliopistokoulutus 5) 112 921 157 796 I   176 304 164 068 168 475 I   169 404 168 983 169 041 167 179
Yhteensä 972 785 I   1 157 452 I    1 264 188 1 249 831 1 252 823 I   1 248 681 1 241 473 1 234 875 . .
Suoritetut tutkinnot 
Peruskoulun päättötodistukset, oppivelvollisuuskoulu 61 054 65 937 65 568 66 810 65 083 64 957 63 435 61 170 59 886
Peruskoulun päättötodistukset, aikuisopetus  . . 256 255 221 336 373 351 408 478
Lukiotutkinnot 6) 27 469 I    35 935 33 508 32 963 33 034 32 697 32 807 32 002 32 125
Ammatilliset tutkinnot 55 666 55 477 62 186 62 498 66 427 67 957 70 596 70 803 . .
Ammattikorkeakoulututkinnot 7) - 14 178 20 969 21 812 21 039 21 899 22 898 23 914 24 833
Yliopistotutkinnot 10 982 16 845 22 310 8) 38 211 23 831 29 118 28 482 29 357 30 322
Yhteensä 155 171 I   188 628 204 796 8) 222 515 209 750 217 001 218 569 217 654 . .
1) Sisältää vuonna 1990 perusasteen koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat ja vuodesta 2000 lähtien ainoastaan perusasteen koko oppimäärän opiskelijat.
2) Sisältää vuonna 1990 lukion koko oppimäärän opiskelijat ja aineopiskelijat ja vuodesta 2000 lähtien lukion koko oppimäärän tai vastaavan oppimäärän opiskelijat.
3) Vuodesta 2007 alkaen tiedot näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta ovat kalenterivuodelta, ennen vuotta 2007 tiedot olivat tilanteesta 20.9.
Tiedot oppilaitosmuotoisesta opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta ovat kaikilta vuosilta 20.9. tilanteesta. Aikasarjatarkasteluissa on otettava
huomioon se, että ilmiöalueella on tapahtunut muutoksia lähes joka vuosi.
4) Sisältää vakinaiset ja väliaikaiset ammattikorkeakoulut.
5) Vuosina 1990–2000 tiedot ovat ajankohdalta 31.12. ja vuodesta 2007 lähtien ajankohdalta 20.9. Vuodesta 2010 lähtien tiedoissa on mukana myös Maanpuolustuskorkeakoulu.
6) Sisältää vuonna 1990 ainoastaan ylioppilastutkinnot ja vuodesta 2000 alkaen ylioppilastutkinnot, IB-tutkinnot, Reifeprüfung-tutkinnot ja Gymnasieexamen-tutkinnot.
7) Sisältää ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.
8) Yliopistokoulutuksessa suoritettiin vuonna 2008 tutkinnonuudistuksen seurauksena ennätysmäärä tutkintoja.

l   Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lähde: Tilastokeskus, Koulutus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_koul2.xls

Päivitetty: 9.12.2014


Päivitetty 10.12.2014

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tuotteet ja palvelut > Suomi lukuina > Koulutus

Navigointi

Tuotteet ja palvelut

Suomi lukuina

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute