Yritykset

Yritykset 2015

Toimiala (TOL 2008) Yrityksiä Henkilöstöä Liikevaihto
     % 1 000  % milj. €  %
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 76 246 21,2 54 3,8 2 007 0,5
Teollisuus 20 768 5,8 299 21,0 124 333 32,7
Rakentaminen 41 616 11,6 152 10,7 30 270 8,0
Tukku- ja vähittäiskauppa, moottori-
ajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
43 695 12,1 240 16,9 114 117 30,0
Kuljetus ja varastointi 21 102 5,9 123 8,6 22 531 5,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 781 3,3 57 4,0 6 139 1,6
Informaatio ja viestintä 10 084 2,8 79 5,6 19 193 5,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 7 660 2,1 41 2,9 - -
Kiinteistöalan toiminta 25 444 7,1 19 1,3 8 141 2,1
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 35 682 9,9 99 6,9 13 810 3,6
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 14 063 3,9 123 8,6 10 483 2,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut 18 661 5,2 67 4,7 6 059 1,6
Muut toimialat 33 249 9,2 71 5,0 23 434 6,2
Kaikki toimialat 360 051 100 1 423 100 380 516 100
Henkilöstön määrä
0–4 321 887 89,4 263 18,5 45 322 11,9
5–9 18 983 5,3 123 8,6 20 863 5,5
10–19 10 136 2,8 135 9,5 28 834 7,6
20–49 5 816 1,6 174 12,2 47 414 12,5
50–99 1 741 0,5 119 8,3 30 830 8,1
100–249 916 0,3 140 9,8 48 407 12,7
250–499 307 0,1 108 7,6 30 921 8,1
500–999 156 0,0 105 7,3 38 050 10,0
1 000– 109 0,0 257 18,1 89 875 23,6
Yhteensä 360 051 100 1 423 100 380 516 100

Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.12.2016

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2015

Toimiala (TOL 2008) Aloittaneet
yritykset
Lopettaneet
yritykset
Yrityskanta
    % yritys-
kannasta
  % yritys-
kannasta
Tukku- ja vähittäiskauppa:
moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
4 558 7,5 4 751 7,8 60 729
Ammatillinen, tieteellinen
ja tekninen toiminta
4 589 8,5 3 890 7,2 53 770
Rakentaminen 3 689 7,1 3 762 7,2 52 192
Teollisuus 1 452 5,3 1 525 5,6 27 160
Kiinteistöalan toiminta 1 462 5,4 1 043 3,8 27 113
Kuljetus ja varastointi 866 3,7 1 192 5,1 23 549
Muut toimialat 11 627 8,9 9 509 7,3 130 188
Kaikki toimialat 28 243 7,5 25 672 6,9 374 701

Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.12.2016

 

Aihealue: Yritykset

Päivitetty 16.12.2016

Jaa