Palkat ja työvoimakustannukset

Palkansaajien ansiotasoindeksi

  Ansiotasoindeksi  Vuosimuutos, %
  2010 = 100 Nimellinen Reaalinen
  2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 2013 2014 2015*
Yhteensä 108,2 109,8 111,1 2,1 1,4 1,2 0,6 0,4 1,4
  Yksityiset 107,9 109,7 111,1 2,2 1,6 1,3 0,7 0,6 1,5
  Kunnat 108,5 109,3 110,2 1,7 0,7 0,8 0,2 -0,3 1,0
  Valtio 109,9 112,0 113,7 2,0 1,9 1,6 0,5 0,9 1,8
Miehet 107,6 109,0 110,3 2,0 1,3 1,2 0,5 0,3 1,4
Naiset 108,7 110,4 111,8 2,1 1,6 1,2 0,6 0,6 1,4

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 6.4.2016

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

  Ansiotasoindeksi Reaaliansioindeksi
%
1975 21,9 3,4
1976 14,9 0,5
1977 8,5 -3,7
1978 6,8 -0,7
1979 11,4 3,9
1980 12,0 0,4
1981 12,8 0,8
1982 10,6 1,1
1983 10,4 1,7
1984 9,4 2,3
1985 8,4 2,4
1986 7,0 3,3
1987 7,0 3,2
1988 9,0 3,9
1989 8,9 2,1
1990 9,2 3,0
1991 6,4 1,9
1992 1,9 -0,6
1993 0,8 -1,4
1994 2,0 0,9
1995 4,7 3,7
1996 4,2 3,6
1997 2,4 1,2
1998 3,5 2,1
1999 2,8 1,6
2000 4,0 0,6
2001 4,5 1,9
2002 3,5 1,9
2003 4,0 3,1
2004 3,8 3,6
2005 3,9 3,0
2006 2,9 1,3
2007 3,4 0,9
2008 5,5 1,4
2009 4,0 4,0
2010 2,6 1,4
2011 2,7 -0,7
2012 3,2 0,3
2013 2,1 0,6
2014 1,4 0,4
2015* 1,2 1,4

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.1.2016

Kokonaisansiot koulutusasteen ja iän mukaan 2014

Ikä Ylempi 
perusaste
Keskiaste Alin 
korkea-
aste
Alempi 
korkeakoulu-
aste
Ylempi 
korkeakoulu-
aste
Tutkija-
koulutus-
aste
€/kk
    –20 1 997 2 062 . . . . . . -
20–24 2 264 2 327 2 055 2 512 2 753 . .
25–29 2 583 2 597 2 443 2 762 3 312 3 570
30–34 2 841 2 802 2 927 3 097 3 805 3 965
35–39 3 032 2 972 3 191 3 459 4 293 4 540
40–44 2 995 2 995 3 302 3 696 4 662 5 096
45–49 2 918 2 965 3 415 3 766 4 833 5 566
50–54 2 898 2 920 3 441 3 898 4 914 5 863
55–59 2 823 2 858 3 329 4 028 5 088 6 039
60–69 2 765 2 834 3 376 4 193 5 180 6 209

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.4.2016

Kokonaisansiot työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan 2014

Työnantajasektori Kokoaikaiset palkansaajat
Lukumäärä Kuukausiansio, €
Yhteensä Miehet Naiset
Yksityinen 931 309 3 380 3 608 3 040
Kunta 374 210 3 029 3 502 2 902
Valtio 72 629 3 820 4 117 3 481
Yhteensä 1 378 148 3 308 3 625 3 003

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.4.2016

Kokonaisansiot ammatin ja sukupuolen mukaan 2014

Ammatin pääluokka Kokoaikaiset palkansaajat
Lukumäärä Kuukausiansio, €
Yhteensä Miehet Naiset
Sotilaat 7 778 4 317 4 348 3 780
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 49 002 6 066 6 536 5 268
Erityisasiantuntijat 308 563 4 223 4 626 3 878
Asiantuntijat 322 935 3 343 3 726 3 038
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 104 572 2 673 2 808 2 628
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 247 686 2 492 2 719 2 404
Maanviljelijät, metsätyöntekijät 5 540 2 370 2 425 2 302
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 137 722 2 978 3 011 2 584
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 106 690 3 010 3 094 2 650
Muut työntekijät 82 564 2 288 2 563 2 076
Tuntematon 5 096 2 994 3 080 2 688
Yhteensä 1 378 148 3 308 3 625 3 003

Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakenne

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.4.2016

Palkkojen 1) osuus kansantulosta, %

  %
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,5
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012 50,1
2013 49,8
2014* 49,1
2015* 48,6

* ennakkotieto 

1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.4.2016

 

Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset

Jaa