Liikenne ja matkailu

Liikenne

Liikenneverkko   1990 2000 2010 2014 2015 2016
Rautateiden rata-
pituus 1)
km 5 846 5 854 5 919 5 944    l    5 923 5 926
Raitiotien linjapituus km 88 84 91 96 96 97
Metron linjapituus km 16 21 21 21 21 21
Maantiet 2)  km 76 407 77 993 78 162 78 071 77 989 77 982
Rannikkoväylät km 7 690 9 261 10 073 10 111 10 278 10 383
Sisävesiväylät km 9 460 8 894 9 747 9 812 9 811 9 820
Matkustajat liikennemuodoittain
Rautatieliikenne milj.  46,0 54,8 l      69,0 68,3 l    76,0 l    82,1
Raitiotieliikenne milj.  48,6 56,7 54,5 55,5 55,2 56,6
Metroliikenne milj.  35,4 51,9 57,1 62,1 62,9 64,1
Linja-autoliikenne 3)  milj.  . . . . 339,8 349,4 347,6 . .
Taksiliikenne milj.  . . . . 57,0 54,4 53,3 . .
Vesiliikenne 4) milj.  14,0 20,7 21,7 22,3 22,7 23,6
Lentoliikenne 4) milj.  11,3 13,8 16,5 19,7 20,1 20,8
Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, henkilö-km
Rautatieliikenne milj. 3 331 3 405 l    3 959 3 874 l    4 113 l    3 868
Raitiotieliikenne milj. 97 118 113 122 122 125
Metroliikenne milj. 251 379 417 392 396 404
Linja-autoliikenne milj. 8 500 7 700 7 540 7 540 . . . .
Rannikkoliikenne milj. 89 150 126 126 132 132
Sisävesiliikenne milj. 20 15 15 7 5 6
Lentoliikenne milj. 985 1 286 1 078 . . . . . .
Henkilöautoliikenne milj. 51 200 55 700 64 745 65 520 66 297 l    57 007
Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorite, tonni-km
Rautatieliikenne milj. 8 357 l   10 107 9 750 9 597 8 468 9 445
Tieliikenne milj. 26 300 28 616 l     25 401 20 297 21 433 24 586
Rannikkoliikenne  milj. 2 912 2 381 3 635 2 015 2 185 2 166
Sisävesiliikenne milj. 1 120 379 246 294 248 165

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Valtion radat
2) Liikenneviraston ylläpitämät tiet (31.12.), pl. rampit ja lauttavälit
3) Sisältää tilausliikenteen, mutta ei yksityistä liikennettä
4) Kotimainen ja kansainvälinen

Lähteet: Tilastokeskus, Liikenne- ja matkailu

Liikennevirasto

Helsingin seudun liikenne

VR-Yhtymä

Finavia

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.10.2017

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.

  1980 1990 2000 2010 1) 2016 1)
Henkilöautot 1 225 931 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 346 005
  1 000 asukasta kohti 256 388 412 535 608
Kuorma- ja pakettiautot 149 151 264 157 304 318 464 408 582 060
Linja-autot 8 963 9 327 9 852 13 650 17 536
Erikoisautot 8 782 20 719 16 924 12 646 11 552
Yhteensä 1 392 827 2 233 059 2 465 822 3 368 188 3 957 153
  1 000 asukasta kohti 291 447 476 627 719
Moottoripyörät 43 377 60 170 90 877 226 877 265 960
Traktorit 241 339 316 870 332 584 376 807 424 658
Moottorikelkat 2) . . . . 90 511 121 976 146 056

1) Ml. väliaikaisesti liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot
2) Pl. Ahvenanmaa

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 4.4.2017

Autokanta

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.3.2017

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä

  Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä
  Vuotta
1999 10,3
2000 10,3
2001 10,4
2002 10,5
2003 10,4
2004 10,5
2005 10,5
2006 10,5
2007 10,4
2008 10,1
2009 10,4
2010 10,6
2011 10,7
2012 10,9
2013 11,2
2014 11,4
2015 11,7
2016 11,8
2017 12,0

Lähde:  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.2.2018

Liikenneonnettomuudet

  2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Tieliikenneonnettomuudet            
  Henkilövahinkoon johtaneet 5 725 5 334 5 324 5 185 4 398 4 774
  Kuolemaan johtaneet 235 244 208 246 224 209
  Alkoholionnettomuudet 542 561 535 507 477 463
  Kuolleet 255 258 229 270 258 212
  Loukkaantuneet 7 088 6 681 6 705 6 408 5 911 5 570
Vesiliikenneonnettomuudet 1 407 1 666 1 932 1 948 *2 016 . .
  Kuolleet 42 47 53 40 48 35
Lentoliikenneonnettomuudet 21 14 7 14 4 . .
  Kuolleet 6 7 11 - - . .

* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuustilasto

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.2.2018

Ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä 1)

Asuinmaa 2014 % 2015 % 2016 % Vuosimuutos, %
Venäjä 1 339 526 23,5 782 848 14,2 697 596 12,1 -10,9
Ruotsi 534 358 9,4 549 870 10,0 549 292 9,5 -0,1
Saksa 500 057 8,8 543 294 9,9 540 342 9,4 -0,5
Britannia 446 792 7,8 471 869 8,6 500 738 8,7 6,1
Ranska 215 393 3,8 230 090 4,2 249 997 4,3 8,7
Yhdysvallat 204 036 3,6 202 546 3,7 231 708 4,0 14,4
Kiina 128 685 2,3 181 862 3,3 231 573 4,0 27,3
Japani 192 007 3,4 203 411 3,7 214 495 3,7 5,4
Viro 196 277 3,4 188 899 3,4 193 376 3,4 2,4
Norja 178 956 3,1 185 995 3,4 180 851 3,1 -2,8
Muut 1 774 253 31,1 1 969 666 35,7 2 181 307 37,8 10,7
Yhteensä 5 710 340 100 5 510 350 100 5 771 275 100 4,7

1) Majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 3.5.2017

Suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkat 1)

Kohdemaa 2014 % 2015 % 2016 % 2016
              Vuosimuutos, %
Viro 1 320 000 22,4 1 530 000 24,8 1 480 000 24,3 -3,3
Espanja 760 000 12,9 650 000 10,6 740 000 12,1 13,8
Ruotsi 770 000 13,1 610 000 9,9 710 000 11,6 16,4
Saksa 260 000 4,4 330 000 5,4 270 000 4,4 -18,2
Venäjä 240 000 4,1 240 000 3,9 270 000 4,4 12,5
Italia 270 000 4,6 230 000 3,7 260 000 4,3 13,0
Britannia 200 000 3,4 200 000 3,2 210 000 3,4 5,0
Kreikka 200 000 3,4 240 000 3,9 180 000 3,0 -25,0
Norja  130 000 2,2 190 000 3,1 150 000 2,5 -21,1
Yhdysvallat 160 000 2,7 120 000 1,9 150 000 2,5 25,0
Muut 1 570 000 26,7 1 820 000 29,5 1 680 000 27,5 -7,7
Yhteensä 5 880 000 100 6 160 000 100 6 100 000 100 -1,0

1) 15–84-vuotiaan väestön yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat

Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 5.4.2017

Matkustustase

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
  Milj. €
Tulot 2 301 2 745 3 021 3 049 2 764 2 318 2 467
Menot 3 251 3 502 3 805 3 985 3 979 4 325 4 693
Netto -950 -758 -785 -936 -1 215 -2 007 -2 226

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.12.2017

 

Aihealue: Liikenne ja matkailu

Päivitetty 14.2.2018