Liikenne ja matkailu

Liikenne

Liikenneverkko   1990 2000 2010 2014 2015 2016
Rautateiden rata-
pituus 1)
km 5 846 5 854 5 919 5 944    l    5 923 5 926
Raitiotien linjapituus km 88 84 91 96 96 97
Metron linjapituus km 16 21 21 21 21 21
Maantiet 2)  km 76 407 77 993 78 162 78 071 77 989 77 982
Rannikkoväylät km 7 690 9 261 10 073 10 111 10 278 10 383
Sisävesiväylät km 9 460 8 894 9 747 9 812 9 811 9 820
Matkustajat liikennemuodoittain
Rautatieliikenne milj.  46,0 54,8 l      69,0 68,3 l    76,0 l    82,1
Raitiotieliikenne milj.  48,6 56,7 54,5 55,5 55,2 56,6
Metroliikenne milj.  35,4 51,9 57,1 62,1 62,9 64,1
Linja-autoliikenne 3)  milj.  . . . . 339,8 349,4 347,6 . .
Taksiliikenne milj.  . . . . 57,0 54,4 53,3 . .
Vesiliikenne 4) milj.  14,0 20,7 21,7 22,3 22,7 23,6
Lentoliikenne 4) milj.  11,3 13,8 16,5 19,7 20,1 20,8
Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, henkilö-km
Rautatieliikenne milj. 3 331 3 405 l    3 959 3 874 l    4 113 l    3 868
Raitiotieliikenne milj. 97 118 113 122 122 125
Metroliikenne milj. 251 379 417 392 396 404
Linja-autoliikenne milj. 8 500 7 700 7 540 7 540 . . . .
Rannikkoliikenne milj. 89 150 126 126 132 132
Sisävesiliikenne milj. 20 15 15 7 5 6
Lentoliikenne milj. 985 1 286 1 078 . . . . . .
Henkilöautoliikenne milj. 51 200 55 700 64 745 65 520 66 297 l    57 007
Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorite, tonni-km
Rautatieliikenne milj. 8 357 l   10 107 9 750 9 597 8 468 9 445
Tieliikenne milj. 26 300 28 616 l     25 401 20 297 21 433 24 586
Rannikkoliikenne  milj. 2 912 2 381 3 635 2 015 2 185 2 166
Sisävesiliikenne milj. 1 120 379 246 294 248 165

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia

1) Valtion radat
2) Liikenneviraston ylläpitämät tiet (31.12.), pl. rampit ja lauttavälit
3) Sisältää tilausliikenteen, mutta ei yksityistä liikennettä
4) Kotimainen ja kansainvälinen

Lähteet: Tilastokeskus, Liikenne- ja matkailu

Liikennevirasto

Helsingin seudun liikenne

VR-Yhtymä

Finavia

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.10.2017

Rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.

  1980 1990 2000 2010 1) 2017 1)
Henkilöautot 1 225 931 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 422 792
  1 000 asukasta kohti 256 388 412 535 621
Kuorma- ja pakettiautot 149 151 264 157 304 318 464 408 604 485
Linja-autot 8 963 9 327 9 852 13 650 18 115
Erikoisautot 8 782 20 719 16 924 12 646 11 333
Kaikki autot 1 392 827 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 056 725
  1 000 asukasta kohti 291 447 476 627 736
Moottoripyörät 43 377 60 170 90 877 226 877 269 729
Traktorit 241 339 316 870 332 584 376 807 434 174
Moottorikelkat 2) . . . . 90 511 121 976 150 147

1) Ml. väliaikaisesti liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot
2) Pl. Ahvenanmaa

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2018

Autokanta

Lähde: Tilastokeskus, Moottoriajoneuvokanta

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 29.3.2018

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä

  Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä
  Vuotta
1999 10,3
2000 10,3
2001 10,4
2002 10,5
2003 10,4
2004 10,5
2005 10,5
2006 10,5
2007 10,4
2008 10,1
2009 10,4
2010 10,6
2011 10,7
2012 10,9
2013 11,2
2014 11,4
2015 11,7
2016 11,8
2017 12,0

Lähde:  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.2.2018

Liikenneonnettomuudet

  2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Tieliikenneonnettomuudet            
  Henkilövahinkoon johtaneet 5 725 5 334 5 324 5 185 4 398 4 774
  Kuolemaan johtaneet 235 244 208 246 224 209
  Alkoholionnettomuudet 542 561 535 507 477 463
  Kuolleet 255 258 229 270 258 212
  Loukkaantuneet 7 088 6 681 6 705 6 408 5 911 5 570
Vesiliikenneonnettomuudet 1 407 1 666 1 932 1 948 *2 016 . .
  Kuolleet 42 47 53 40 48 35
Lentoliikenneonnettomuudet 21 14 7 14 4 . .
  Kuolleet 6 7 11 - - . .

* ennakkotieto

Lähteet: Tilastokeskus, Tieliikenneonnettomuustilasto

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 14.2.2018

Ulkomaalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä 1)

Asuinmaa 2015 % 2016 % 2017* % Vuosi-
muutos, %
Venäjä 782 848 14,2 697 596 12,1 821 698 12,2 17,8
Saksa 543 294 9,9 540 342 9,4 622 991 9,2 15,3
Ruotsi 549 870 10,0 549 292 9,5 597 339 8,9 8,7
Britannia 471 869 8,6 500 738 8,7 585 814 8,7 17,0
Kiina 181 862 3,3 231 573 4,0 313 203 4,6 35,3
Ranska 230 090 4,2 249 997 4,3 280 069 4,2 12,0
Yhdysvallat 202 546 3,7 231 708 4,0 268 723 4,0 16,0
Japani 203 411 3,7 214 495 3,7 238 278 3,5 11,1
Alankomaat 159 568 2,9 174 743 3,0 227 405 3,4 30,1
Viro 188 899 3,4 193 376 3,4 219 504 3,3 13,5
Muut 1 996 093 36,2 2 187 415 37,9 2 567 810 38,1 17,4
Yhteensä 5 510 350 100 5 771 275 100 6 742 834 100 16,8

* ennakkotieto

1) Majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 19.4.2018

Suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkat 1)

Kohdemaa 2015 % 2016 % 2017 % Vuosi-
muutos, %
Viro 1 529 000 24,8 1 476 000 24,2 1 521 000 23,3 3,0
Espanja 648 000 10,5 745 000 12,2 781 000 12,0 4,8
Ruotsi 607 000 9,9 708 000 11,6 696 000 10,7 -1,7
Saksa 326 000 5,3 268 000 4,4 289 000 4,4 7,8
Venäjä 238 000 3,9 268 000 4,4 288 000 4,4 7,5
Britannia 200 000 3,2 209 000 3,4 248 000 3,8 18,7
Kreikka 237 000 3,8 184 000 3,0 247 000 3,8 34,2
Italia 230 000 3,7 265 000 4,3 226 000 3,5 -14,7
Norja  189 000 3,1 146 000 2,4 177 000 2,7 21,2
Tanska . . . . 101 000 1,7 134 000 2,1 32,7
Muut 1 952 000 31,7 1 732 000 28,4 1 912 000 29,3 10,4
Yhteensä 6 156 000 100 6 102 000 100 6 519 000 100 6,8

1) 15–84-vuotiaan väestön yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat

Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkailu

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.4.2018

Matkustustase

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017*
  Milj. €              
Tulot 2 291 2 761 3 025 3 044 2 745 2 318 2 467 2 640
Menot 3 252 3 504 3 808 3 989 3 992 4 325 4 693 4 944
Netto -961 -743 -783 -946 -1 247 -2 007 -2 226 -2 304

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.3.2018

 

Aihealue: Liikenne ja matkailu

Päivitetty 19.4.2018