Kansantalous

Bruttokansantuote markkinahintaan

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Huoltotase

Nettokansantulo

Vaihtotase

Bruttokansantuote markkinahintaan

 
 
Käyvin hinnoin         Viitevuoden 2010 hinnoin
Mrd. € €/as. Mrd. €
2000 136,3 26 325 158,1
2001 144,4 27 841 162,2
2002 148,3 28 514 164,9
2003 151,6 29 075 168,2
2004 158,5 30 312 174,8
2005 164,4 31 335 179,6
2006 172,6 32 777 186,9
2007 186,6 35 280 196,6
2008 193,7 36 457 198,0
2009 181,0 33 908 181,7
2010 187,1 34 885 187,1
2011 196,9 36 536 191,9
2012 199,8 36 903 189,2
2013 203,3 37 385 187,7
2014* 205,3 37 576 186,4
2015* 207,2 37 819 187,4
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans2.xls

Päivitetty: 18.3.2016

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, %

          %
1990 0,7
1991 -5,9
1992 -3,3
1993 -0,7
1994 3,9
1995 4,2
1996 3,7
1997 6,3
1998 5,4
1999 4,4
2000 5,6
2001 2,6
2002 1,7
2003 2,0
2004 3,9
2005 2,8
2006 4,1
2007 5,2
2008 0,7
2009 -8,3
2010 3,0
2011 2,6
2012 -1,4
2013 -0,8
2014* -0,7
2015* 0,5
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans3.xls

Päivitetty: 18.3.2016

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Toimiala (TOL 2008) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Maa-, metsä- ja kalatalous (A) 2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 3,0 2,8
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
Teollisuus (C) 23,7 19,1 19,5 18,9 16,9 16,9 16,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto,
jäähdytysliiketoiminta (D)
2,0 2,3 2,6 2,2 2,2 2,3 2,2
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jäte-
huolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)
0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Rakentaminen (F) 6,9 6,8 6,4 6,4 6,6 6,5 6,3
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottori-
ajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)
9,7 9,6 9,4 9,8 10,1 9,8 9,6
Kuljetus ja varastointi (H) 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 5,1 5,0
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (I) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6
Informaatio ja viestintä (J) 4,8 5,1 5,0 5,0 5,2 5,3 5,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2,7 2,9 2,6 2,7 2,7 2,5 3,0
Kiinteistöalan toiminta (L) 10,2 11,2 11,2 11,4 11,6 12,0 12,3
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen
toiminta (M)
4,5 4,7 4,7 4,9 5,1 5,1 5,0
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 3,3
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; 
pakollinen sosiaalivakuutus (O)
5,9 6,4 6,3 6,2 6,3 6,4 6,3
Koulutus (P) 5,1 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 8,3 9,3 9,3 9,5 9,9 10,0 10,0
Taiteet, viihde ja virkistys (R) 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Muu palvelutoiminta (S, T) 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Bruttokansantuote perushintaan 100 100 100 100 100 100 100
Alkutuotanto  2,5 2,5 2,7 2,7 2,7 3,0 2,8
Jalostus 33,7 29,4 30,0 28,9 27,0 27,0 26,5
Palvelut  63,8 68,0 67,3 68,4 70,2 70,0 70,7
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans4.xls

Päivitetty: 23.2.2016

Huoltotase

  2011 2012 2013 2014* 2015*
Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € %
Tarjonta
Bruttokansantuote 196,9 71,4 199,8 71,0 203,3 71,6 205,3 72,1 207,2 73,0
Tuonti 78,8 28,6 81,8 29,0 80,7 28,4 79,5 27,9 76,6 27,0
Kokonaistarjonta 275,6 100 281,6 100 284,1 100 284,7 100 283,8 100
Kysyntä
Vienti 77,1 28,0 78,9 28,0 78,9 27,8 77,6 27,3 77,3 27,2
Kulutusmenot 152,3 55,2 157,8 56,0 161,6 56,9 164,5 57,8 166,5 58,7
– yksityiset 105,8 38,4 109,1 38,8 111,3 39,2 113,7 39,9 115,6 40,7
– julkiset 46,5 16,9 48,7 17,3 50,3 17,7 50,8 17,8 50,9 17,9
Investoinnit 43,8 15,9 44,6 15,8 43,1 15,2 42,2 14,8 42,1 14,8
– yksityiset 36,3 13,2 36,5 13,0 34,6 12,2 33,7 11,8 33,8 11,9
– julkiset 7,5 2,7 8,1 2,9 8,4 3,0 8,5 3,0 8,3 2,9
Varastojen muutos, 
arvoesineiden hankinta
2,5 0,9 0,4 0,1 0,5 0,2 1,5 0,5 -1,3 -0,5
Kysyntäerät yhteensä 275,6 100 281,7 100 284,1 100 285,8 100 284,6 100
Tilastollinen ero 0,0   -0,1   0,0   -1,0   -0,7  
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans1.xls

Päivitetty: 23.3.2016

Nettokansantulo

 
 
2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
Milj. €
Palkat ja palkkiot 1) 75 133 78 580 81 283 81 968 82 181 82 872
Työnantajien 
sosiaaliturvamaksut
17 271 18 248 19 005 19 201 19 160 19 524
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 40 217 39 823 36 797 37 089 39 785 40 106
Julkisyhteisöjen saamat 
tuotannon ja tuonnin verot 
miinus maksamat tukipalkkiot
21 576 24 456 25 395 26 609 26 867 26 996
Nettokansantulo 154 296 161 180 162 570 164 970 168 145 169 650
  %
Palkat ja palkkiot 1) 48,7 48,8 50,0 49,7 48,9 48,8
Työnantajien sosiaaliturvamaksut 11,2 11,3 11,7 11,6 11,4 11,5
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 26,1 24,7 22,6 22,5 23,7 23,6
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon 
ja tuonnin verot miinus maksamat 
tukipalkkiot
14,0 15,2 15,6 16,1 16,0 15,9
Nettokansantulo 100 100 100 100 100 100
1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. 
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_kans5.xls

Päivitetty: 18.3.2016

Vaihtotase

  Vaihtotase milj. € Vaihtotase, % BKT:sta
1990 -4 541 -5,0
1991 -4 658 -5,4
1992 -3 947 -4,7
1993 -1 203 -1,4
1994 831 0,9
1995 3 790 3,8
1996 3 637 3,6
1997 5 291 4,8
1998 5 859 4,9
1999 8 617 6,8
2000 10 168 7,5
2001 11 637 8,1
2002 12 085 8,1
2003 7 228 4,8
2004 9 258 5,8
2005 5 203 3,2
2006 6 527 3,8
2007 7 161 3,8
2008 4 353 2,2
2009 3 464 1,9
2010 2 325 1,2
2011 -3 502 -1,8
2012 -3 864 -1,9
2013 -3 259 -1,7
2014* -1 932 -0,9
2015* 287 0,1
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalous; ks. Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Taulukko Excel-muodossa suoluk_ulka2.xls

Päivitetty: 18.3.2016


Päivitetty 28.6.2016

Jaa