Kansantalous

Bruttokansantuote markkinahintaan

  Käyvin hinnoin Viitevuoden 2010 hinnoin Volyymin
  Mrd. € €/as. Mrd. € vuosimuutos, %
2000 136,6 26 325 158,1 5,6
2001 144,4 27 841 162,2 2,6
2002 148,3 28 514 164,9 1,7
2003 151,6 29 075 168,2 2,0
2004 158,5 30 312 174,8 3,9
2005 164,4 31 335 179,6 2,8
2006 172,6 32 777 186,9 4,1
2007 186,6 35 280 196,6 5,2
2008 193,7 36 457 198,0 0,7
2009 181,0 33 908 181,7 -8,3
2010 187,1 34 885 187,1 3,0
2011 196,9 36 536 191,9 2,6
2012 199,8 36 903 189,2 -1,4
2013 203,3 37 385 187,7 -0,8
2014* 205,4 37 595 186,4 -0,7
2015* 209,1 38 162 186,8 0,2

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.8.2016

Huoltotase

  2013 2014* 2015*
  Mrd. € % Mrd. € % Mrd. € %
Tarjonta            
Bruttokansantuote 203,3 71,6 205,4 72,1 209,1 73,0
Tuonti 80,7 28,4 79,3 27,9 77,5 27,0
Kokonaistarjonta 284,1 100 284,7 100 286,7 100
Kysyntä            
Vienti 78,9 27,8 77,4 27,2 76,6 26,6
Kulutusmenot 161,6 56,9 164,3 57,7 166,7 58,0
– yksityiset 111,3 39,2 113,6 39,9 115,7 40,2
– julkiset 50,3 17,7 50,7 17,8 51,0 17,7
Investoinnit 43,1 15,2 42,2 14,8 42,7 14,9
– yksityiset 34,6 12,2 33,7 11,8 34,6 12,0
– julkiset 8,4 3,0 8,6 3,0 8,2 2,8
Varastojen muutos, arvoesineiden hankinta 0,5 0,2 0,8 0,3 1,5 0,5
Kysyntäerät yhteensä 284,1 100 284,8 100 287,5 100
Tilastollinen ero 0,0   -0,1   -0,8 -0,3

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.8.2016

Nettokansantulo

  2013 2014* 2015*
  Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Palkat ja palkkiot 1) 81 968 49,7 82 251 49,0 83 035 48,5
Työnantajien sosiaaliturvamaksut 19 201 11,6 19 159 11,4 19 425 11,4
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 37 089 22,5 39 360 23,5 41 595 24,3
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 26 609 16,1 26 867 16,0 26 905 15,7
Nettokansantulo 164 970 100 167 789 100 171 112 100

* ennakkotieto

1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.8.2016

Toimialojen osuus bruttoarvonlisäyksestä, %

Toimiala (TOL 2008) 2012 2013 2014* 2015*
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2,7 3,0 2,8 2,5
B Kaivostoiminta ja louhinta 0,5 0,3 0,3 0,3
C Teollisuus 16,9 16,9 16,9 17,0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2,2 2,3 2,3 2,3
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 0,9 0,9 1,0 1,0
F Rakentaminen 6,6 6,5 6,3 6,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 10,1 9,8 9,5 9,3
H Kuljetus ja varastointi 5,2 5,1 5,0 4,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1,7 1,6 1,6 1,7
J Informaatio ja viestintä 5,2 5,3 5,6 5,8
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 2,7 2,5 3,0 2,9
L Kiinteistöalan toiminta 11,6 12,0 12,2 12,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 5,1 5,1 5,0 5,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,4 3,3 3,4 3,4
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 6,3 6,4 6,3 6,1
P Koulutus 5,9 5,8 5,8 5,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 9,9 10,0 10,0 10,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 1,3 1,3 1,3 1,3
S, T Muu palvelutoiminta 1,8 1,8 1,9 1,9
Bruttokansantuote perushintaan 100 100 100 100
Alkutuotanto  2,7 3,0 2,8 2,5
Jalostus 27,0 27,0 26,7 26,8
Palvelut  70,2 70,0 70,5 70,6

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.8.2016

Talouden rakennemuutos

Vuosi Alkutuotanto Jalostus Palvelut
  % bruttoarvonlisäyksestä 
1860 61,7 15,9 22,5
1870 57,7 17,4 24,9
1880 56,3 17,7 26,0
1890 51,8 21,3 26,9
1900 48,7 23,2 28,2
1910 43,1 23,9 33,1
1920 46,6 23,6 29,9
1930 29,4 28,9 41,7
1940 25,4 28,5 46,1
1950 25,6 39,9 34,5
1960 18,8 37,3 43,9
1970 13,0 38,2 48,8
1980 9,6 38,1 52,4
1990 6,2 33,6 60,2
2000 3,4 36,2 60,5
2010 2,7 30,0 67,3
2015* 2,5 26,8 70,6

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.8.2016

Kotitalouksien velkaantumis- ja säästämisasteet

  Kotitalouksien velat 1)  Kotitalouksien säästöt
  % käytettävissä olevista tuloista
1990 85,7 2,7
1991 81,2 8,0
1992 76,8 10,6
1993 74,0 7,6
1994 73,4 1,4
1995 66,2 4,6
1996 63,5 0,7
1997 60,7 2,1
1998 61,6 1,0
1999 64,1 2,8
2000 67,5 1,5
2001 68,7 2,1
2002 72,1 2,5
2003 77,4 2,3
2004 84,3 3,1
2005 94,5 1,2
2006 102,5 -0,3
2007 107,6 -0,1
2008 109,4 0,0
2009 111,8 4,2
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013 117,8 2,2
2014* 121,5 0,6
2015* 124,5 0,1

* ennakkotieto

1) Ml. kotitalouksien osuus asunto-osakeyhtiöiden veloista

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.8.2016

Vaihtotase

  Vaihtotase milj. € Vaihtotase, % BKT:sta
1990 -4 541 -5,0
1991 -4 658 -5,4
1992 -3 947 -4,7
1993 -1 203 -1,4
1994 831 0,9
1995 3 790 3,8
1996 3 637 3,6
1997 5 291 4,8
1998 5 859 4,9
1999 8 617 6,8
2000 10 168 7,5
2001 11 637 8,1
2002 12 085 8,1
2003 7 228 4,8
2004 9 258 5,8
2005 5 203 3,2
2006 6 527 3,8
2007 7 161 3,8
2008 4 353 2,2
2009 3 464 1,9
2010 2 325 1,2
2011 -3 502 -1,8
2012 -3 864 -1,9
2013 -3 259 -1,7
2014* -1 932 -0,9
2015* 287 0,1

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 18.3.2016

Suomen ulkomaiset saamiset ja velat

Kanta vuoden lopussa 2010 2011 2012 2013 *2014 *2015
  Mrd. €
Saamiset 610,9 732,0 726,3 648,9 719,1 697,8
Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille 140,5 134,0 145,4 136,2 127,7 129,6
Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin 214,8 210,5 239,9 251,6 286,1 291,3
Muut sijoitukset ulkomaille 140,2 195,0 197,0 167,6 167,3 167,4
Johdannaiset 108,3 184,5 135,6 85,3 129,2 100,3
Valuuttavaranto 7,2 8,0 8,4 8,2 8,8 9,2
Velat 579,9 702,3 702,9 641,1 725,2 705,8
Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen 102,3 99,7 103,9 95,2 108,4 124,9
Ulkomaalaisten sijoitukset suomalaisiin arvopapereihin 207,5 203,2 241,1 263,9 291,6 297,7
Muut sijoitukset ulkomailta 166,8 222,7 230,8 201,7 203,4 186,2
Johdannaiset 103,3 176,7 127,2 80,3 121,7 97,1

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 1.4.2016

 

Aihealue: Kansantalous

Jaa