Asuminen

Rakennukset ja kesämökit

  1980 1990 2000 2010 2014 2015 2016
  1 000
Asuinrakennukset 840 1 005 1 111 1 235 1 278 1 283 1 290
  Erilliset pientalot 773 908 993 1 102 1 139 1 144 1 150
  Rivi- ja ketjutalot 23 53 66 76 79 80 81
  Asuinkerrostalot 44 45 52 57 59 59 60
Muut rakennukset 92 158 189 211 220 222 222
Kesämökit 252 368 451 489 500 502 503
Saunat 1) 548 932 1 212 1 502 1 591 1 607 1 631

1)  Vain huoneistokohtaiset saunat. Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2016 lopussa
yli kaksi miljoonaa.

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.11.2017

Asuntokunnat talotyypin ja koon mukaan

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

  Asuntokuntia
  1990 % 2000 % 2010 % 2016 %
Kaikki talotyypit 2 036 732 100 2 295 386 100 2 537 197 100 2 654 657 100
Erilliset pientalot 862 194 42,3 930 180 40,5 1 029 365 40,6 1 053 548 39,7
Rivi- ja ketjutalot 256 016 12,6 312 219 13,6 351 408 13,9 363 578 13,7
Asuinkerrostalot 853 132 41,9 991 845 43,2 1 105 443 43,6 1 192 001 44,9
Muut tai tuntematon 65 390 3,2 61 142 2,7 50 981 2,0 45 530 1,7
Asuntokunnan koko
1 henk. 646 229 31,7 856 746 37,3 1 040 378 41,0 1 131 424 42,6
2 henk. 597 928 29,4 722 437 31,5 837 234 33,0 880 188 33,2
3 henk. 332 295 16,3 312 646 13,6 290 767 11,5 284 108 10,7
4 henk. 300 429 14,8 254 707 11,1 238 135 9,4 233 352 8,8
5 henk. 112 714 5,5 103 339 4,5 90 845 3,6 86 489 3,3
6+ henk. 47 137 2,3 45 511 2,0 39 838 1,6 39 096 1,5

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.11.2017

Asunnot hallintaperusteen mukaan, %

  1990 2000 2010 2014 2015 2016
Omistusasunto 66,8 58,1 59,2 58,2 57,9 57,3
Vuokra-asunto 1) 24,7 30,8 29,3 2) 31,0 2) 30,8  2) 31,2
Asumisoikeusasunto . . 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5
Muu hallintaperuste tai
tuntematon
8,4 10,1 10,3 9,4 9,9 10,0

1) Ml. virka- ja työsuhdeasunnot
2) Ml. vuokrataloissa olevat tyhjät asunnot

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.11.2017

Asunnot

  Yksikkö 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016
Asunnot 1 000 1 211 1 463 1 838 2 210 2 512 2 808 2 968
Pinta-ala asuntoa kohti m2 51,0 60,0 69,0 74,4 76,5 79,5 79,9
Pinta-ala henkeä kohti m2 14,3 18,9 26,3 31,4 35,3 39,1 40,3
Ahtaasti asuvia 1)
asuntoväestöstä
% . .  . . 31,0 30,4 23,7 17,9 17,4

1) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti, pl. keittiö

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 16.11.2017

Asuntojen hinnat 1)

  Vanhat kerrostalohuoneistot Uudet kerrostalohuoneistot
  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2
2010 3 262 1 592 4 346 2 853
2011 3 402 1 616 4 554 2 960
2012 3 511 1 644 5 003 3 140
2013 3 650 1 673 4 974 3 215
2014 3 684 1 689 5 102 3 373
2015 3 721 1 692 5 122 3 403
2016 3 825 1 699 4 980 3 520
2017* 3 992 1 718 5 071 3 536

1)  Vanhojen asuntojen tiedot verohallinnon aineiston mukaan, uusien asuntojen tiedot suurimpien kiinteistönvälittäjien ja rakennuttajien mukaan.

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.2.2018

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  1983 = 100
1993 79,6 92,5
1994 87,2 95,2
1995 79,8 92,4
1996 85,2 97,2
1997 104,2 111,4
1998 114,4 119,6
1999 126,6 126,4
2000 133,8 127,3
2001 128,9 122,2
2002 140,7 127,6
2003 147,6 134,5
2004 156,3 145,2
2005 164,1 153,1
2006 176,8 161,3
2007 184,2 164,5
2008 179,1 159,1
2009 180,8 160,0
2010 198,6 169,1
2011 199,8 166,9
2012 199,9 165,0
2013 204,8 165,0
2014 203,7 161,9
2015 204,3 160,4
2016 208,9 160,1
2017* 214,2

159,4

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 7.2.2018

Kiinteistöjen hinnat

  Omakotitalot Omakotitalotontit
  Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
  €/asuin-m2 2015 = 100 €/m2 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9

Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen hinnat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.3.2018

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

  Aravahuoneistot Vapaarahoitteiset asunnot Kaikki vuokra-asunnot
  €/m2/kk
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34
2016 11,38 13,65 12,61
2017 11,53 13,88 12,80

Lähde: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 13.3.2018

 

Aihealue: Asuminen

Päivitetty 13.3.2018