Asuminen

Sisällysluettelo

Rakennukset ja kesämökit

  1980 1990 2000 2010 2016 2017 2018 2019
  Tuhatta
Asuinrakennukset 840 1 005 1 111 1 235 1 290 1 294 1 301 1 308
  Erilliset pientalot 773 908 993 1 102 1 150 1 152 1 157 1 163
  Rivi- ja ketjutalot 23 53 66 76 81 81 82 83
  Asuinkerrostalot 44 45 52 57 60 61 61 62
Muut rakennukset 92 158 189 211 222 229 230 230
Kesämökit 252 368 451 489 503 507 510 512
Saunat 1) 548 932 1 212 1 502 1 631 1 651 1 671 1 686

1)  Vain huoneistokohtaiset saunat. Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2019 lopussa yli 2,3 miljoonaa.

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.5.2020

Asuntokunnat 2019

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt

Asuntokunnan koko Kaikki
talotyypit
% Erillinen
pientalo
Rivi- tai
ketjutalo
Asuin-
kerrostalo
Muu 
rakennus
1 henkilö 1 221 456 44,7 250 216 167 880 777 273 26 087
2 henkilöä 891 582 32,6 422 717 118 647 339 784 10 434
3 henkilöä 276 942 10,1 150 315 41 275 82 377 2 975
4 henkilöä 225 285 8,2 147 233 31 215 45 081 1 756
5 henkilöä 81 706 3,0 59 208 8 366 13 364 768
6+ henkilöä 37 248 1,4 27 506 2 613 6 541 588
Yhteensä 2 734 219 100 1 057 195 369 996 1 264 420 42 608

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.5.2020

Asunnot ja asuinolot

  1990 2000 2010 2017 2018 2019
Asunnot yhteensä, tuhatta 2 210 2 512 2 808 3 003 3 042 3 076
Erilliset pientalot, % 42,3 40,3 40,5 38,6 38,3 37,9
Rivi- ja ketjutalot, % 11,8 13,5 13,6 13,6 13,5 13,5
Asuinkerrostalot, % 42,5 43,5 44,0 45,9 46,4 46,9
Hallintaperuste            
Omistusasunto, % 66,8 58,1 59,2 56,8 56,1 55,6
Vuokra-asunto, % 24,7 30,8 29,3 31,7 32,3 32,8
Asumisoikeusasunto, % . . 1,0 1,3 1,5 1,6 1,6
Muu hallintaperuste tai tuntematon, % 8,4 10,1 10,3 9,9 10,0 10,0
Pinta-ala asuntoa kohti, m2 74,4 76,5 79,5 79,8 79,5 79,3
Vakinaisesti asutut, tuhatta 2 037 2 295 2 537 2 680 2 705 2 734
Pinta-ala henkilöä kohti, m2 31,4 35,3 39,1 40,5 40,8 41,0
Ahtaasti asuvia henkilöitä 1), % 30,4 23,7 17,9 17,2 16,9 16,5

1) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti, pl. keittiö

   Korjattu 20.11.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lähde: Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 21.10.2020

Kerrostalohuoneistojen hinnat

Vanhojen asuntojen tiedot verohallinnon aineiston mukaan, uusien asuntojen tiedot Kiinteistönvälitysalan keskusliiton ja Tilastokeskuksen aineiston mukaan

  Vanhat huoneistot Uudet huoneistot  
  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2
2015 3 515 1 588 5 111 3 452
2016 3 584 1 582 5 168 3 733
2017 3 718 1 598 5 206 3 859
2018 3 874 1 598 5 450 3 997
2019 3 966 1 590 5 873 4 073

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.5.2020

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

 

Lähde: Tilastokeskus, Osakeasuntojen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.5.2020

Kiinteistöjen hinnat

Vuosi Omakotitalot   Omakotitalotontit  
  Keski-
hinta
Nimellis-
hinta-
indeksi
Reaali-
hinta-
indeksi
Keski-
hinta
Nimellis-
hinta-
indeksi
Reaali-
hinta-
indeksi
  €/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9

Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistöjen hinnat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.4.2021

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

Vuosi  Vapaarahoitteiset asunnot  Aravahuoneistot 
  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
  €/m2/kk €/m2/kk €/m2/kk €/m2/kk
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05

Lähde: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 15.4.2021

 

Aihealue: Asuminen

Päivitetty 15.4.2021