Asuminen

Rakennukset ja kesämökit

Asuntokunnat talotyypin ja koon mukaan

Asuinhuoneistot

Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan

Asuntojen hinnat

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

Kiinteistöjen hinnat

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

Rakennukset ja kesämökit

  1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 000
Asuinrakennukset 840 1 005 1 111 1 184 1 194 1 204 1 214 1 224 1 235 1 246 1 258 1 266
  Erilliset pientalot 773 908 993 1 058 1 065 1 074 1 083 1 092 1 102 1 111 1 122 1 128
  Rivi- ja ketjutalot 23 53 66 72 73 74 75 76 76 77 78 79
  Asuinkerrostalot 44 45 52 54 55 55 56 56 57 57 58 58
Muut rakennukset 92 158 189 196 199 202 208 210 211 214 217 218
Kesämökit 252 368 451 474 475 478 482 485 489 493 496 499
Saunat 1) 548 932 1 212 1 366 1 396 1 431 1 463 1 479 1 502 1 529 1 555 1 581
1) Vain huoneistokohtaiset saunat. Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2013 lopussa yli 2 000 000.

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum1.xls

Päivitetty: 10.12.2014

 

Asuntokunnat talotyypin ja koon mukaan

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.
Asunnon talotyyppi
Asuntokuntia
1980 % 1990 % 2000 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Kaikki rakennukset 1 781 771 100 2 036 732 100 2 295 386 100 2 537 197 100 2 556 068 100 2 579 781 100 2 599 613 100
Pientalot 900 205 50,5 1 118 210 54,9 1 242 399 54,1 1 380 773 54,4 1 389 616 54,4 1 398 446 54,2 1 404 672 54,0
  erilliset 774 215 43,5 862 194 42,3 930 180 40,5 1 029 365 40,6 1 035 524 40,5 1 041 782 40,4 1 046 214 40,2
  kytketyt 125 990 7,1 256 016 12,6 312 219 13,6 351 408 13,9 354 092 13,9 356 664 13,8 358 458 13,8
Asuinkerrostalot 765 585 43,0 853 132 41,9 991 845 43,2 1 105 443 43,6 1 119 154 43,8 1 133 793 43,9 1 147 643 44,1
Muut rakennukset 
(ml. tuntematon)
115 981 6,5 65 390 3,2 61 142 2,7 50 981 2,0 47 298 1,9 47 542 1,8 47 298 1,8
Asuntokunnan koko
1 henk. 482 476 27,1 646 229 31,7 856 746 37,3 1 040 378 41,0 1 053 070 41,2 1 069 933 41,5 1 082 996 41,7
2 henk. 457 667 25,7 597 928 29,4 722 437 31,5 837 234 33,0 846 679 33,1 855 816 33,2 864 594 33,3
3 henk. 345 769 19,4 332 295 16,3 312 646 13,6 290 767 11,5 289 600 11,3 289 058 11,2 287 960 11,1
4 henk. 313 626 17,6 300 429 14,8 254 707 11,1 238 135 9,4 237 202 9,3 236 321 9,2 236 116 9,1
5 henk. 118 678 6,7 112 714 5,5 103 339 4,5 90 845 3,6 90 044 3,5 89 227 3,5 88 529 3,4
6+ henk. 63 555 3,6 47 137 2,3 45 511 2,0 39 838 1,6 39 473 1,5 39 426 1,5 39 418 1,5

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum4.xls

Päivitetty: 10.12.2014

 

Asuinhuoneistot

  Yksikkö 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Asuinhuoneistot  1 000 1 211 1 463 1 838 2 210 2 512 2 667 2 700 2 732 2 768 2 784 2 808 2 836 2 866 2 906
Pinta-ala huoneistoa kohti m2 51 60 69 74 77 78 78 79 79 79 80 80 80 80
Pinta-ala henkeä kohti m2 14,3 18,9 26,3 31,4 35,3 37,5 38,0 38,3 38,6 38,9 39,1 39,4 39,6 39,8
Henkilöä huonetta kohti   1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
Ahtaasti asuvia 1) 
asuntoväestöstä
% . .  . . 31,0 30,5 23,7 19,5 18,9 18,4 18,1 18,0 17,9 17,7 17,5 17,5
1) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti (ei sis. keittiötä).

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum2.xls

Päivitetty: 10.12.2014

 

Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan, %

  1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Omistusasunto 58,5 61,0 66,8 58,1 58,3 59,2 59,2 59,2 59,4 59,2 59,0 58,7 58,4
Vuokra-asunto 27,7 20,9 21,6 1) 30,8 1) 31,0 1) 30,4 1) 30,2 1) 29,8 1) 29,3 1) 29,3 1) 29,1 1) 29,1 1)28,9
Virka- tai työsuhdeasunto 9,7 8,3 3,1                    
Asumisoikeusasunto . . . . . . 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
Muu hallintaperuste tai 
tuntematon
4,1 9,8 8,4 10,1 9,5 9,2 9,4 9,9 10,2 10,3 10,6 10,9 11,4
1) Sisältää myös virka- ja työsuhdeasunnot.

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum3.xls

Päivitetty: 10.12.2014

 

Asuntojen hinnat

  Vanhat kerrostalohuoneistot Uudet kerrostalohuoneistot
Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2
2005 2 410 1 247 3 296 2 253
2006 2 650 1 348 3 568 2 422
2007 2 840 1 417 3 748 2 540
2008 2 893 1 445 3 846 2 670
2009 2 932 1 469 3 780 2 723
2010 3 279 1 593 4 349 2 873
2011 3 429 1 617 4 553 3 001
2012 3 541 1 647 4 999 3 181
2013 3 688 1 684 4 973 3 248
2014* 3 739 1 700 5 109 3 395
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_hinn6.xls

Päivitetty: 30.1.2015

 

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

  Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
1983 = 100
1992 84,2 104,0
1993 79,6 92,5
1994 87,2 95,2
1995 79,8 92,4
1996 85,2 97,2
1997 104,2 111,4
1998 114,4 119,6
1999 126,6 126,4
2000 133,8 127,3
2001 128,9 122,2
2002 140,7 127,6
2003 147,6 134,5
2004 156,3 145,2
2005 164,1 153,1
2006 176,8 161,3
2007 184,2 164,5
2008 179,1 159,1
2009 180,8 160,0
2010 198,6 169,1
2011 199,8 166,9
2012 199,9 165,0
2013 204,8 165,0
2014* 204,2 162,3
* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum5.xls

Päivitetty: 30.1.2015

 

Kiinteistöjen hinnat

  Omakotitalot Omakotitalotontit
Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
€/asuin-m2 2005 = 100 €/m2 2005 = 100
2005 1 214 100,0 100,0 10,6 100,0 100,0
2006 1 309 107,8 106,1 12,1 115,2 113,4
2007 1 384 114,3 109,8 12,8 123,5 118,6
2008 1 379 115,4 106,5 13,3 129,6 119,6
2009 1 385 112,7 104,0 14,1 124,9 115,3
2010 1 474 121,8 111,1 16,7 140,7 128,3
2011 1 508 125,2 110,3 18,0 136,7 120,4
2012 1 526 124,9 107,1 19,6 140,9 120,8
2013 1 519 123,0 103,9 21,5 145,1 122,6
2014 1 505 120,9 101,1 23,3 151,1 126,3

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_hinn9.xls

Päivitetty: 17.3.2015

 

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

  1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
€/m2/kk
Aravahuoneistot 3,91 6,39 7,54 7,68 7,96 8,38 8,93 9,28 9,90 10,25 10,64 10,96
Vapaarahoitteiset asunnot 4,33 7,67 8,81 8,93 9,35 9,73 10,07 10,40 11,54 11,98 12,43 12,84
Kaikki vuokra-asunnot 4,14 7,10 8,27 8,37 8,72 9,04 9,48 9,86 10,79 11,19 11,61 11,98

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_hinn7.xls

Päivitetty: 10.3.2015


Päivitetty 17.3.2015

Jaa