Asuminen

Rakennukset ja kesämökit

Asuntokunnat talotyypin ja koon mukaan

Asuinhuoneistot

Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan

Asuntojen hinnat

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

Kiinteistöjen hinnat

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

Rakennukset ja kesämökit

  1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
1  000
Asuinrakennukset 840 1 005 1 111 1 235 1 246 1 258 1 266 1 278
  Erilliset pientalot 773 908 993 1 102 1 111 1 122 1 128 1 139
  Rivi- ja ketjutalot 23 53 66 76 77 78 79 79
  Asuinkerrostalot 44 45 52 57 57 58 58 59
Muut rakennukset 92 158 189 211 214 217 218 220
Kesämökit 252 368 451 489 493 496 499 500
Saunat 1) 548 932 1 212 1 502 1 529 1 555 1 581 1 591
1) Vain huoneistokohtaiset saunat. Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan v. 2014 lopussa 
yli 2 000 000.

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum1.xls

Päivitetty: 17.12.2015

 

Asuntokunnat talotyypin ja koon mukaan

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt.
Asunnon 
talotyyppi
Asuntokuntia
1980 % 1990 % 2000 % 2010 % 2014 %
Kaikki rakennukset 1 781 771 100 2 036 732 100 2 295 386 100 2 537 197 100 2 617 780 100
Pientalot 900 205 50,5 1 118 210 54,9 1 242 399 54,1 1 380 773 54,4 1 410 319 53,9
  erilliset 774 215 43,5 862 194 42,3 930 180 40,5 1 029 365 40,6 1 050 423 40,1
  kytketyt 125 990 7,1 256 016 12,6 312 219 13,6 351 408 13,9 359 896 13,7
Asuinkerrostalot 765 585 43,0 853 132 41,9 991 845 43,2 1 105 443 43,6 1 160 447 44,3
Muut rakennukset 
(ml. tuntematon)
115 981 6,5 65 390 3,2 61 142 2,7 50 981 2,0 47 014 1,8
Asuntokunnan koko
1 henk. 482 476 27,1 646 229 31,7 856 746 37,3 1 040 378 41,0 1 098 023 41,9
2 henk. 457 667 25,7 597 928 29,4 722 437 31,5 837 234 33,0 869 454 33,2
3 henk. 345 769 19,4 332 295 16,3 312 646 13,6 290 767 11,5 286 621 10,9
4 henk. 313 626 17,6 300 429 14,8 254 707 11,1 238 135 9,4 235 790 9,0
5 henk. 118 678 6,7 112 714 5,5 103 339 4,5 90 845 3,6 88 521 3,4
6+ henk. 63 555 3,6 47 137 2,3 45 511 2,0 39 838 1,6 39 371 1,5

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum4.xls

Päivitetty: 17.12.2015

 

Asuinhuoneistot

  Yksikkö 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Asuinhuoneistot  1 000 1 211 1 463 1 838 2 210 2 512 2 808 2 836 2 866 2 906 2 918
Pinta-ala huoneistoa kohti m2 51,0 60,0 69,0 74,4 76,5 79,5 79,8 79,9 79,9 80,0
Pinta-ala henkeä kohti m2 14,3 18,9 26,3 31,4 35,3 39,1 39,4 39,6 39,8 39,9
Henkilöä huonetta kohti   1,3 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ahtaasti asuvia 1) 
asuntoväestöstä
% . .  . . 31,0 30,5 23,7 17,9 17,7 17,5 17,5 17,5
1) Enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohti (ei sis. keittiötä).

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum2.xls

Päivitetty: 17.12.2015

 

Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan, %

  1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014
Omistusasunto 58,5 61,0 66,8 58,1 59,2 59,0 58,7 58,4 58,2
Vuokra-asunto 27,7 20,9 21,6 1) 30,8 1) 29,3 1) 29,1 1) 29,1 1) 28,9 1) 2)  31,0
Virka- tai työsuhdeasunto 9,7 8,3 3,1            
Asumisoikeusasunto . . . . . . 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4
Muu hallintaperuste tai 
tuntematon
4,1 9,8 8,4 10,1 10,3 10,6 10,9 11,4 9,4
1) Sisältää myös virka- ja työsuhdeasunnot.
2) Vuodesta 2014 alkaen sisältää myös vuokrataloissa olevat tyhjät asunnot.

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum3.xls

Päivitetty: 17.12.2015

 

Asuntojen hinnat 1)

  Vanhat kerrostalohuoneistot Uudet kerrostalohuoneistot
Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
Keskimääräiset velattomat neliöhinnat, €/m2
2010 3 262 1 592 4 346 2 853
2011 3 402 1 616 4 554 2 960
2012 3 511 1 644 5 003 3 140
2013 3 650 1 673 4 974 3 215
2014 3 684 1 689 5 102 3 373
2015 3 721 1 692 5 122 3 403
1) Vanhojen asuntojen tiedot verohallinnon aineiston mukaan, uusien asuntojen tiedot 
suurimpien kiinteistönvälittäjien ja rakennuttajien mukaan.

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_hinn6.xls

Päivitetty: 29.4.2016

 

Vanhojen kerrostalohuoneistojen reaalihintaindeksit

   Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
1983 = 100
1992 84,2 104,0
1993 79,6 92,5
1994 87,2 95,2
1995 79,8 92,4
1996 85,2 97,2
1997 104,2 111,4
1998 114,4 119,6
1999 126,6 126,4
2000 133,8 127,3
2001 128,9 122,2
2002 140,7 127,6
2003 147,6 134,5
2004 156,3 145,2
2005 164,1 153,1
2006 176,8 161,3
2007 184,2 164,5
2008 179,1 159,1
2009 180,8 160,0
2010 198,6 169,1
2011 199,8 166,9
2012 199,9 165,0
2013 204,8 165,0
2014 203,7 161,9
2015 204,3 160,4

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_asum5.xls

Päivitetty: 29.4.2016

 

Kiinteistöjen hinnat

  Omakotitalot Omakotitalotontit
Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
Keski-
hinta
Nimellishinta-
indeksi
Reaalihinta-
indeksi
€/asuin-m2 2005 = 100 €/m2 2005 = 100
2005 1 214 100,0 100,0 10,6 100,0 100,0
2006 1 309 107,8 106,1 12,1 115,2 113,4
2007 1 384 114,3 109,8 12,8 123,5 118,6
2008 1 379 115,4 106,5 13,3 129,6 119,6
2009 1 385 112,7 104,0 14,1 124,9 115,3
2010 1 474 121,8 111,1 16,7 140,7 128,3
2011 1 508 125,2 110,3 18,0 136,7 120,4
2012 1 526 124,9 107,1 19,6 140,9 120,8
2013 1 519 123,0 103,9 21,5 145,1 122,6
2014 1 505 120,9 101,1 23,3 151,1 126,3
2015 1 554 121,3 101,6 23,2 139,7 117,1

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_hinn9.xls

Päivitetty: 14.3.2016

 

Vuokra-asuntojen keskimääräiset vuokrat

  Aravahuoneistot Vapaarahoitteiset asunnot Kaikki vuokra-asunnot
€/m2/kk
1990 3,91 4,33 4,14
2000 6,39 7,67 7,10
2001 6,64 7,99 7,42
2002 6,92 8,21 7,66
2003 7,16 8,50 7,94
2004 7,37 8,60 8,07
2005 7,54 8,81 8,27
2006 7,68 8,93 8,37
2007 7,96 9,35 8,72
2008 8,38 9,73 9,04
2009 8,93 10,07 9,48
2010 9,28 10,40 9,86
2011 9,90 11,54 10,79
2012 10,25 11,98 11,19
2013 10,64 12,43 11,61
2014 10,96 12,84 11,98
2015 11,21 13,30 12,34

Lähde: Tilastokeskus, Asuminen

Taulukko Excel-muodossa suoluk_hinn7.xls

Päivitetty: 14.3.2016


Päivitetty 29.4.2016

Jaa