Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toisella neljänneksellä
  3. Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla
  4. Vientivetoinen kasvu jatkui vahvana
  5. Teollisuuden työllisten määrä kääntyi laskuun
  6. Tehdasteollisuuden odotukset edelleen hyvät
  7. Fokus: Metallien hintakehitys lisännyt kiinnostusta kaivostoimintaan
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toisella neljänneksellä

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan teollisuustuotannon määrä kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähes 13 prosenttia vuodentakaisesta. Tuotantokapasiteetista oli tehdasteollisuudessa käytössä huhti-kesäkuussa hieman alle 86 prosenttia, kun vuotta aiemmin käyttöaste oli vajaat 78 prosenttia.

Suuri osa tuotannon kasvusta selittyy puu- ja paperiteollisuuden viime vuoden tuotantoseisokeilla. Puu- ja paperiteollisuus yksin kasvoi 67 prosenttia vuodentakaisesta. Jos puu- ja paperiteollisuuden vaikutus poistetaan, olisi teollisuustuotannon kasvu ollut runsaat 6 prosenttia. Metalliteollisuus kasvoi toisella neljänneksellä lähes 9 prosenttia. Myös kemianteollisuus kasvoi lähes 4 prosentin vauhdilla. Suomen teollisuustuotannon kasvu ei näin ollen johtunut pelkästään vertailuajankohdan poikkeuksellisesta tilanteesta, vaan kasvulla oli laajempi perusta.

Suomen teollisuustuotannon kasvu oli nopeampaa kuin Yhdysvalloissa, jossa teollisuuden tuotanto kiihtyi lähes viiden prosentin kasvuun toisella vuosineljänneksellä tai Euroopan Unionissa, jossa teollisuustuotanto kasvoi lähes 4 prosenttia.

Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut sarjat)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006