Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toisella neljänneksellä
  3. Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla
  4. Vientivetoinen kasvu jatkui vahvana
  5. Teollisuuden työllisten määrä kääntyi laskuun
  6. Tehdasteollisuuden odotukset edelleen hyvät
  7. Fokus: Metallien hintakehitys lisännyt kiinnostusta kaivostoimintaan
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vientivetoinen kasvu jatkui vahvana

Teollisuusyritysten runsaan 20 prosentin liikevaihdon kasvua kiihdytti voimakkaasti kasvanut vientiliikevaihto. Vientiliikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä runsaat 27 prosenttia vuoden takaisesta. Vientiliikevaihdon kasvua kiihdyttivät osaltaan ajankohtaan osuneet laivatoimitukset. Edellisellä neljänneksellä vientiliikevaihto kasvoi vain 11 prosenttia. Sen sijaan kotimaan liikevaihdon kasvu oli maltillisempaa toisella vuosineljänneksellä. Kotimaan liikevaihto kasvoi vajaat 14 prosenttia. Edellisellä neljänneksellä kasvu vuoden takaisesta oli 12 prosenttia. Myös teollisuuden vientihintojen kehitys oli myönteinen. Vientihinnat kasvoivat toisella neljänneksellä 4 prosenttia, kun ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli vajaat 3 prosenttia.

Vientiliikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Puu- ja paperiteollisuuden vientiliikevaihto kasvoi eniten, runsaat 40 prosenttia vuoden takaisesta. Vahvana jatkunut talouskasvu tärkeimmissä vientimaissa lisäsi myös puu- ja paperiteollisuuden tuotteiden kysyntää. Myös vientihinnat kehittyivät teollisuuden kannalta myönteisesti. Samanaikaisesti voimakkaasti noussut puu- ja paperiteollisuuden varastojen kasvu selittyy paljolti vertailuajankohdan tuotantoseisokeilla, jolloin valmistuotevarastot puolittuivat normaalista tasosta.

Metalliteollisuuden (tol 27-34) vientiliikevaihto kasvoi runsaat 15 prosenttia. Viennin ja tuotannon odotukset metalliteollisuudessa ovat myös loppuvuodelle vahvat. Metalliteollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä vajaat 8 prosenttia vuoden takaisesta.

Kemianteollisuudessa kasvoi voimakkaasti varsinkin kotimaan liikevaihto, lähes 26 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvun taustalla oli osittain vuoden takainen puu- ja paperiteollisuuden tuotantoseisokki, sillä paperiteollisuus on suuri kemianteollisuuden tuotteiden käyttäjä.

Kuvio 4. Koko liikevaihdon, kotimaan liikevaihdon ja vientiliikevaihdon kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006