Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investointien kasvu rakentamiseen rauhoittui
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu jälleen kiihtymässä
  5. Rakentamisen työttömien määrän väheneminen nopeutui
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Saksan rakennustuotanto ponnistaa kasvu-uralle?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen työttömien määrän väheneminen nopeutui

Rakennusyritysten vuoden 2006 kolmannella vuosineljänneksellä maksama palkkasumma oli vajaat 2 prosenttia edellisvuotta suurempi. Edellisten vuosineljännesten tavoin palkkasummaa kasvattivat rakennusalan työllisten määrän ja ansiotason kasvu. Vuoden kolmannella neljänneksellä ansiotaso nousi reilut 3 prosenttia ja työllisten määrä kasvoi vajaan prosentin. Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä rakentamisen toimialalla oli osa-aikaisia työllisiä pari sataa kun vuotta aiemmin osa-aikaisia ei juuri ollut.

Rakentamisen toimialan avoimet työpaikat ovat olleet vahvassa kasvussa ulkomaisen ja vuokratyövoiman kasvusta huolimatta. Rakentamisen toimialan työttömien määrän väheneminen nopeutui 13 prosenttiin. Rakennusalan työttömien määrä on vähentynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1996. Myös vaikeasti täytettävien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti.

Rakennusalan työllisten määrän tilastointi on vaikeutunut ulkomaisen työvoiman ja vuokratyövoiman kasvun seurauksena. Ulkomainen lyhytaikainen työvoima jää pitkälti työllisyystilastojen ulkopuolelle. Vastaavasti rakentamisessa käytettävän vuokratyövoiman työllisten toimiala ei ole rakentaminen vaan muut liike-elämän palvelut.

Kuvio 5. Rakentamisen ansiotaso, työvoima ja palkkasumma

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu jäi kolmannella neljänneksellä vain reilun prosentin kasvuun. Tammi-syyskuussa palkkasumma oli 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta siitä lähtien.

Maa- ja vesirakennusyritysten heinä-syyskuussa maksama palkkasumma kasvoi edelleen ollen lähes 3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tammi-syyskuun palkkasumma oli 5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumman kasvu on ollut vuonna 2006 hieman hitaampaa kuin parin edellisen vuoden aikana. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 1996 lähtien.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.1.2007