Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investointien kasvu rakentamiseen rauhoittui
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu jälleen kiihtymässä
  5. Rakentamisen työttömien määrän väheneminen nopeutui
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Saksan rakennustuotanto ponnistaa kasvu-uralle?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Saksan rakennustuotanto ponnistaa kasvu-uralle?

Eurostatin jäsenmaista keräämien rakentamisen volyymitietojen valossa Suomen rakentaminen kasvaa edelleen nykyisten jäsenmaiden (EU25) keskimääräistä kasvuvauhtia nopeammin. EU:n keskimääräinen rakentamisen kasvu on kohonnut vuoden takaisesta yhdestä prosentista neljään prosenttiin. EU25 maiden rakentamisen volyymi kääntyi kasvu-uralle vuoden 2005 alussa. Vuoden 2006 aikana kasvu on vahvistunut selvästi.

Suomessa rakentamisen volyymin kasvu oli heinä-syyskuussa 5 prosentin luokkaa. Ruotsissa volyymin kasvu oli 10 prosenttia. Ruotsissa rakentamisen volyymi on ollut hyvässä kasvussa vuoden 2005 alusta pitäen. EU 25 rakentamisen volyymi oli 4 prosentin kasvussa. Vanhojen jäsenmaiden (EU15) oli hivenen nopeampaa kuin laajentuneen (EU25) keskimäärin. Euroopan valtiot ovat kovin erilaisessa suhdannetilanteessa kun tarkastellaan rakentamisen sektoria. Virossa rakentamisen volyymi kasvanut kohisten. Vuoden 2005 puolesta välistä alkaen Viron rakentamisen määrä on kasvanut neljännesvuosittain yli viidenneksellä. Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä kasvu oli kiihtynyt 30 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna. Viron rakentamisen volyymin kasvu on ollut viiden vuoden jaksolla ennätyksellisen suurta, tänä aikana volyymi on kasvanut 250 prosenttia.

Myös Puolan rakentamisen volyymi on kasvanut reippaasti parin vuoden ajan. Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä kasvua oli noin 16 prosenttia.Saksassa rakentamisen volyymi kasvoi voimakkaasti 8 prosenttia edellisen vuoden heinä -syyskuuhun verrattuna.

Kuvio 8. Rakentamisen volyymi-indeksi EU 25

Eurostatin julkaisemien kausitasoitettujen lukujen mukaan rakentamisen palkkasumma kasvoi yli 6 prosenttia EU25 maissa kolmannella vuosineljänneksellä. Suomen palkkasumman kasvu oli 6 prosenttia. Virossa ja Liettuassa palkkasumma kasvoi peräti 43 prosentin tahtiin, Latviassa vielä nopeammin, 53 prosenttia. Puolassa liikuttiin 14 prosentin kasvulukemissa. Kaikkein suurin palkkasumman kasvu vuodentakaiseen verrattuna oli Romaniassa 81 prosenttia. Ainoastaan Saksassa ja Maltalla palkkasummat liikkuivat aavistuksen vastakkaiseen suuntaan. Ruotsista palkkasummatietoja ei ole saatavissa, koska ne toimitetaan Eurostatiin Eurooppa-aggregaatin laskemista varten, ei julkaistavaksi.

Seuraava vuoden 2006 viimeistä neljännestä käsittelevä rakentamisen toimialakatsaus ilmestyy 28.3.2007

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.1.2007