Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen rakentamisen aloituksen vähenivät 2006
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu kiihtyy
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset valoisia
  7. Fokus: Asuntotuotantomarkkinat taitepisteessä?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusalan suhdannetilanne näytti kokonaisuutena hyvältä vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Uusia rakennuslupien myöntäminen ja talonrakennustöiden aloitukset kasvoivat asuinrakennuksia lukuun ottamatta loppuvuonna. Vuonna 2006 myönnettiin rakennuslupia selvästi edellisvuotta enemmän, aloitukset jäivät suunnilleen edellisen vuoden tasolle.

Rakennusalan yritysten liikevaihto kasvaa edelleen rivakasti, 11 prosentin tahdilla, erityisesti pienillä yrityksillä on mennyt vahvasti. 47 prosenttia toimialan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan yli 15 prosenttia. Talonrakentamisen kustannusten nousu on jälleen kiihtynyt. Erityisesti rakennustarvikkeiden hinnat ovat nousussa. Maa- ja vesirakentamisen kustannusten kohoaminen puolestaan hidastui jatkuvasti vuoden 2006 edetessä. Rakennuskustannusten kasvuun on erityisesti vaikuttanut raaka-aineiden mm. teräksen, värimetallien ja öljyn hintojen voimakas nousu. Myös rakennusmateriaalien kysyntä on ollut vahvaa.

Rakennusalan työvoiman saatavuus pysyy otsikoissa rakennusalan työttömyyden vähentyessä edelleen ja työllisten määrän kasvaessa. Avointen työpaikkojen tilaston mukaan vaikeasti täytettävien tehtävien määrä on vuoden 2006 aikana kasvanut alalla lisääntyvästä ulkomaisesta työvoimasta huolimatta.

Rakennusyritysten suhdannenäkymät heikkenivät vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yritysten luottamus hyvään suhdannekehitykseen parani edellisestä neljänneksestä. Luottamus on kuitenkin heikommalla tasolla kuin viime vuoden alussa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007