Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen rakentamisen aloituksen vähenivät 2006
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu kiihtyy
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset valoisia
  7. Fokus: Asuntotuotantomarkkinat taitepisteessä?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Asuntotuotantomarkkinat taitepisteessä?

Asuinrakentamisen kasvu taittui vuonna 2006 sekä kuutioilla että asuntojen kappalemäärillä mitattuna. Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien mukainen kuutiomäärä väheni 21 prosenttia ja aloitettujen asuinrakennusten kappalemäärä 2 prosenttia.

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2006 uusia asuntoja aloitettiin rakentamaan runsaat 33 300 kappaletta, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005. Aloitettujen asuntojen kuutiomäärä väheni kappalemäärää hitaammin, 1 prosentin. Erillisten pientalojen osuus aloitettujen asuntojen lukumäärästä oli 47 prosenttia kuten myös edellisenä vuonna. Omakotitalojen aloitukset vähenivät 4 prosenttia edellisvuodesta. Tonttipula ja sen seurauksena kohonneet tonttihinnat sekä rahoituskustannukset ovat osaltaan rajoittaneet kasvukeskusten pientalorakentamista. Myös rakennuskustannusten kasvu alkanee vaikuttaa pientalorakentamiseen hidastavasti.

Korkojen nousu on nyt jatkunut vuoden päivät. Nostettujen uusien asuntolainojen määrä hidastui hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2006 nostettiin asuntolainoja kaikkiaan lähes 21 miljardin edestä eli 2 miljardia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiivainta uusien lainojen nostaminen oli toisella vuosineljänneksellä, jolloin lainoja nostettiin 5,8 miljardiin euron edestä. Uusien lainojen nostoilla ja aloitettujen uusien asuntojen rakennustöillä mitattuna viime vuosi oli jälleen uusi 2000-luvun alun huippuvuosi. Se jääkö vuosi 2006 asuntomarkkinoiden suhdannekäännevuodeksi riippuu suuresti siitä, miten talous kehittyy ja mikä on lainarahan hinta. Korkojen merkittävä nousu rauhoittaisi asuntojen rakentamisen ja myynnin markkinoita. Tällä hetkellä kukaan ei kuitenkaan ole julkisuudessa ennustanut markkinakorkoihin 0,5 prosenttiyksikköä suurempaa nousua.

Uusien asuntolainojen keskimääräinen korko nousi vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä 4,13 prosenttiin, mikä on noin 1 prosenttiyksikön korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Alimmillaan korot olivat vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 2,89 prosenttin tasolla.

Kuvio 7. Nostetut asuntolainat ja asuntolainan korko

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä 6,6 prosenttia ja omakotitalojen vajaan 7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen hintojen nousu hidastui prosenttiin, mikä kertoo siitä, että kysyntää ei ole enää niin kiivaasti kuin vuotta aiemmin, jolloin hintojen nousua kertyi 15 prosenttia edellisvuodesta.

Asuntokauppaa käytiin edelleen vilkkaasti, sillä asuntokauppoja tehtiin vuonna 2006 noin 64 400, mikä on 4000 kauppaa vähemmän kuin vuonna 2005. Samoin omakotitalokauppa kävi vilkkaana, tehtyjen kauppojen määrä oli noin vajaa 10 100 eli 400 kauppaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2006 ennätysvilkkaana säilynyt muuttoliike, edelleen alhainen korkotaso, pidentyneet laina-ajat ja kuluttajien positiiviset tulevaisuudenodotukset ovat ylläpitäneet voimakasta asuntorakentamisen kasvua. Asuinrakentamiseen tähän asti myönnettyjen rakennuslupien valossa vuodesta 2007 ei olisi tulossa yhtä hyvää asuinrakentamisen vuotta.

Seuraava toimialakatsaus ilmestyy 28.6.2007

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007