Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Uudisrakentamisen rakentamisen aloituksen vähenivät 2006
  3. Rakennusyritysten liikevaihto jatkaa vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu kiihtyy
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi ripeästi
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset valoisia
  7. Fokus: Asuntotuotantomarkkinat taitepisteessä?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen suhdanneodotukset valoisia

Rakentamisen lähiajan suhdannenäkymiä peilaava Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuottaman rakennusalan suhdannebarometrin saldoluku oli 1 viimeisellä vuosineljänneksellä 2006. Edellisen neljänneksen aikana tehdyn barometrin saldoluku oli -7. Saldoluku on pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella, mikä kertoo epävarmoista suhdanneodotuksista. Pitkän ajan keskiarvo saldoluvulla on 5. Saldoluku on ollut vuodesta 2000 lähtien vain muutaman kerran positiivinen. Rakennusalan suhdanneodotukset ovat olleet saldolukua tarkastellen jatkuvasti sangen negatiiviset huolimatta rakennusyritysten liikevaihdon reippaasta kasvusta.

Saldoluvun trendin positiivinen kehitys on kuitenkin taittunut. Sen sijaan tilauskannan taso suhteessa siihen, mitä vastaajat pitävät normaalina on edelleen hyvällä tasolla. Rakennusyritysten mukaan tilauskanta on saavuttanut vuoden 2005 lopulla normaalin tason, oltuaan koko 2000 luvun alun pitkän ajan keskiarvonsa alapuolella.

Kuvio 5. Rakentamisen suhdanneodotukset, rakennusluvat ja liikevaihto

Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä kasvoi selvästi, 36 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten luvat olivat kasvussa. Sen sijaan asuinrakennuksille myönnettiin lupia 2 prosenttia edellisvuotista vähemmän loka-joulukuussa. Vahvassa kasvussa olevat muiden rakennusten lupamäärät lupaavat edelleen kasvavia aloitusten määriä vuoden 2007 alukupuolella. Rakennuttajien usko kuluttajien mahdollisuuksiin kuluttaa yhä enemmän kannustaa rakentamaan liiketilaa. Lisäksi Vuosaaren sataman valmistuminen yhdessä uusien liikenneyhteyksien kanssa tullee muuttamaan tavaravirtojen kulkua eli uusien varastorakennusten ja liikenteen rakennusten ryhmiin kuuluvien tilojen rakentaminen tulisi kasvamaan.

Myös kuluttajien asunnon ostoaikomukset ovat edelleen koron noususta huolimatta hyvällä tasolla. Rakentaminen kehittynee lähiaikoina myönteisesti kun vain rakennukset, joille viime vuoden loppupuolella myönnettiin lupa, saadaan aloitettua ja korkojen nousu pysyy maltillisena.

Vaikuttaisiko korkojen nousu välillisesti myös muualle kuin asuntomarkkinoihin. Lainojen kustannusten kasvaessa ihmisillä on vähemmän varaa muuhun kulutukseen. Pitkät laina-ajat sitovat käytettävissä olevista tuloista ehkäpä kolmanneksen jopa kolmeksikymmeneksi vuodeksi kun aikanaan lainasta selvittiin puolella tästä ajasta. Eivätkä lainanhoitokulut ole ainoa erä, joka on viimeaikoina pyrkinyt kallistumaan. Myös asumiskustannukset ovat nousseet mm. energian hinnan noustessa ja kunnallisten taksojen muuttuessa. Tavoitellut asunnot sijaitsevat usein yhä kauempana työpaikasta, jolloin myös liikkumisen kustannukset ovat kasvaneet. Kotitalouksien rahojen sitoutuessa aiempaa enemmän ns. välttämättömistä kulueristä huolehtimiseen rahaa ei ehkä riitäkään ennakoidulla tavalla muiden tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Tällöin myös laskelmat tarvittavista kauppapaikoista ainakin ajoituksen suhteen menisivät uusiksi.

Kuvio 6. Myönnetyt rakennusluvat

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.3.2007