Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Toteutuuko tasa-arvo henkilöstökoulutuksessa?

  1. Henkilöstökoulutus yleistyi 1990-luvulla
  2. Osallistumiseroja naisten ja miesten välillä
  3. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden koulutus
  4. Tasa-arvo on kehittynyt miesten välillä
  5. Koetut mahdollisuudet saada koulutusta ovat lisääntyneet
  6. Naiset pystyvät vaikuttamaan koulutukseensa paremmin
  7. Koulutuksen tarve vähentynyt
  8. Tasa-arvo ei toteudu kaikilta osin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tasa-arvo ei toteudu kaikilta osin

Jos tasa-arvon toteutumista henkilöstökoulutuksessa mitataan eri ryhmien osallistumisosuuksilla ja koulutuspäivillä, voidaan todeta, että tasa-arvo ei kaikilta osin toteudu. Naispalkansaajat saavat jonkin verran enemmän koulutusta kuin miehet, mutta ennen kaikkea erot niin osallistumisasteissa kuin saaduissa koulutuspäivissäkin ovat erittäin suuret erilaisiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien välillä. Lisäksi tasa-arvoistumiskehitystä näyttäisi tapahtuneen lähinnä miespalkansaajien kesken. Merkkejä tilanteen muuttumisesta tasa-arvoisempaan suuntaan ei ole havaittavissa.

Jos tasa-arvon ajatusta laajennetaan ja otetaan huomioon myös koetut vaikutusmahdollisuudet ja koulutuksen tarve, voidaan todeta sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuvan melko hyvin. Osallistumisasteiden ero naisten hyväksi on yhtä suuri kuin koettu ero koulutustarpeessa, ja mahdollisuudet päästä koulutukseen koetaan yhtä suuriksi. Naiset tosin kokevat voivansa vaikuttaa koulutukseensa hieman enemmän kuin miehet. Sosioekonomisten ryhmien välillä tasa-arvo ei kuitenkaan tästä näkökulmasta toteudu, sillä osallistumisasteiden erot ovat suuremmat kuin erot koetussa koulutustarpeessa. Samoin mahdollisuudet päästä koulutukseen ja vaikuttaa siihen, minkälaista koulutusta työnantaja tukee, ovat toimihenkilöillä selvästi suuremmat kuin työntekijöillä.

_________

1 Laman jälkeen vuosien 1995 ja 2000 välillä ylempien toimihenkilönaisten niin suhteellinen kuin
absoluuttinenkin määrä nousi runsaasti. Taulukon 4 piikki keskiarvojen suhteessa selittynee
suurelta osin näiden ylempiin toimihenkilöammatteihin tulleiden naisten perehdytys- ym.
koulutustarpeella.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.9.2008