Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä

  1. Yrittäjät ja hyvin koulutetut tekevät runsaasti vapaaehtoistyötä
  2. Liikuntajärjestöissä tehdään aktiivisesti vapaaehtoistyötä
  3. Lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on huomattavasti vähentynyt
  4. Maatalousyrittäjillä on paljon vastuu- ja luottamustehtäviä
  5. Ystäviä, naapureita ja työtovereita autetaan eniten
  6. Naiset ja miehet auttavat perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti
  7. Työttömien ja eläkeläisten kotitaloudet saavat muita vähemmän apua
  8. Vapaaehtoistyö kasvattaa sosiaalista pääomaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on huomattavasti vähentynyt

Väestötasolla vapaaehtoistyön tekeminen ei ole muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksi selvä muutos on kuitenkin tapahtunut: lasten ja nuorten vapaaehtoistyö on vähentynyt huomattavasti. Vielä kymmenen vuotta sitten lähes kolmannes (28 %), mutta vuonna 2009 enää alle viidesosa (19 %) 10–14-vuotiaista teki vapaaehtoistyötä. Myös 15–24-vuotiaiden osallistuminen vapaaehtoistyöhön on vähentynyt, kun taas 65 vuotta täyttäneet tekevät vapaaehtoistyötä enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

10–14-vuotiaat tekevät vapaaehtoistyötä eniten urheiluseuroissa ja liikuntakerhoissa. Hieman harvempi kuin joka kymmenes osallistuu kyseiseen vapaaehtoistyöhön, ja osallistuminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana hieman lisääntynyt.

Kaikki ikäryhmät osallistuvat suunnilleen yhtä runsaasti vapaaehtoistyöhön urheiluseuroissa. 65 vuotta täyttäneet tekevät sitä vähemmän kuin muut ikäryhmät, mutta toisaalta heidän osuutensa on kymmenen vuoden aikana lisääntynyt eniten.

Poliittisissa puolueissa ja ammatillisissa yhdistyksissä vapaaehtoistyötä tekevät eniten 45–64-vuotiaat, ja heistäkin vain neljä prosenttia. Muissa ikäryhmissä osallistuneita on vain prosentin verran. Myös kulttuuri- ja taidejärjestöissä sekä muissa harrastuspiireissä vapaaehtoistyöhön osallistuvat eniten 45–64-vuotiaat. 65 vuotta täyttäneet naiset ovat aktiivisia erityisesti uskonnollisissa yhdistyksissä ja seurakunnissa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

Kaikenikäiset tekevät vapaaehtoistyötä harrastuspiireissä enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu, että vapaa-ajan harrastuksiin liittyviä yhdistyksiä on perustettu lisää ja niiden toimintaan osallistuminen on lisääntynyt. Samaan aikaan poliittiset ja ammatilliset yhdistykset ovat menettäneet kannatustaan. (Siisiäinen—Kankainen 2009, 111; Hanifi 2006, 36.)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2011