Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä

  1. Osa työajan lyhentymisestä selittyy osa-aikatyön lisääntymisellä
  2. Yrittäjien pitkät päivät
  3. Osa-aikatyön syyt
  4. Naisten korkea työllisyysaste selittää Suomen sijoitusta kansainvälisessä vertailussa
  5. Tehdyt työtunnit vai säännöllinen työaika?
  6. Yrittäjien suuri määrä pidentää työaikojen keskiarvoa
  7. Vauraissa maissa tehdään lyhyttä työviikkoa
  8. Miten vertailla työaikoja oikein?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Osa-aikatyön syyt

Osa-aikatyötä tekevät Suomessa erityisesti naiset, mutta myös opiskelijat sekä työuransa lopulla olevat työlliset. Viime vuosina myös eläkkeellä olevien sivutoiminen yrittäjyys on lisääntynyt (Järnefelt, 2011). Nuoret tekevät osa-aikatyötä usein opintojensa ohella, mutta osa myös sen takia, että kokoaikatyötä ei ole tarjolla. Lastenhoito on syynä osa-aikatyöhön useilla 25–44-vuotiailla naisilla, mutta tässäkin ikäryhmässä kokoaikatyön puuttuminen on yhtä yleinen osa-aikatyön syy kuin lastenhoito. (Kuvio 5.) Kaiken kaikkiaan osa-aikatyön tekeminen on varsin vähäistä Suomessa verrattuna useisiin muihin Euroopan maihin.

Kuvio 5. Osa-aikatyötä tehneet työlliset sukupuolen, iän ja osa-aikaisuuden* syyn mukaan vuonna 2011. Tuhatta henkilöä.

* Osa-aikatyön määritelmä perustuu henkilön omaan arvioon työn osa-aikaisuudesta.
Lähde: Tilastokeskus. Työvoimatutkimus.

Miehet tekevät osa-aikatyötä huomattavasti harvemmin (11 %) kuin naiset (20 %) ja miehillä osa-aikatyö keskittyy opiskeluvuosiin ja työuran loppuun. Miesten yleisin syy osa-aikatyöhön on opiskelu ja kokoaikatyön puuttuminen.

Vanhemmissa ikäryhmissä osa-aikatyön syynä on usein "muut syyt". Työvoimatutkimuksessa ei luokitella osa-aikaeläkettä erikseen osa-aikatyön syynä, mutta osa-aikaeläkkeellä olevilla vastaajilla tärkeimpiä osa-aikatyön syitä olivat "muut syyt" ja terveydelliset syyt.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2012