Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.6.2015

Allt fler grundskolelever fick intensifierat stöd

Hösten 2014 fick 40 500 grundskolelever intensifierat stöd, dvs. 7,5 procent av grundskoleleverna. Detta är 4,2 procentenheter fler än hösten 2011. Efter lagändringen år 2011 har andelen elever som fått intensifierat stöd ökat årligen. Hösten 2014 låg andelen elever som fick särskilt stöd på samma nivå som året innan, kring 7,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2014, % 1)

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2014, % 1)
1) Elever som intagits eller överförts till specialundervisning åren 1995–2010 har jämställts med elever som fått särskilt stöd.

Statistiken över specialundervisning i grundskolan innehåller främst uppgifter om intensifierat och särskilt stöd. Uppgifter om elever som fått allmänt stöd fås genom att granska antalet elever som fått specialundervisning på deltid.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2014/erop_2014_2015-06-11_tie_001_sv.html