Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för lastbilstrafik 2010=100, index efter kostnadsfaktor

  Förar- löner Indirekta löner Dag- penning Bränslen Reparation och service Däck Kapital avskrivning Räntor Försäk- ringar Trafikerings- avgifter Förvalt- ning Under- håll Total- index
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 101,2 102,4 98,3 117,0 102,5 113,0 102,7 130,7 106,4 100,4 102,1 103,7 105,9
01/2010 99,4 99,4 98,9 95,1 98,4 98,3 98,4 109,3 100,0 100,0 99,4 99,8 98,5
02/2010 99,4 99,4 98,9 95,1 99,9 98,0 100,0 105,8 100,0 100,0 99,4 99,4 98,7
03/2010 99,4 99,4 98,9 98,0 99,9 98,5 99,9 100,8 100,0 100,0 99,4 99,5 99,2
04/2010 100,0 100,0 98,9 100,4 100,0 99,7 99,8 103,6 100,0 99,9 99,5 99,7 100,0
05/2010 100,0 100,0 100,6 100,9 99,9 100,0 99,8 94,0 100,0 99,9 99,6 99,8 100,1
06/2010 100,0 100,0 100,6 101,3 99,9 99,8 100,2 92,9 100,0 99,9 100,1 99,8 100,2
07/2010 100,0 100,0 100,6 98,8 99,7 101,1 100,2 99,2 100,0 100,0 99,9 99,8 99,8
08/2010 100,0 100,0 100,6 99,2 99,8 100,5 100,2 84,7 100,0 100,1 100,1 99,9 99,7
09/2010 100,0 100,0 100,6 99,9 100,3 101,0 100,2 98,7 100,0 100,1 100,3 100,3 100,0
10/2010 100,7 100,7 100,6 100,0 100,8 100,9 100,4 94,1 100,0 100,1 100,8 100,6 100,4
11/2010 100,7 100,7 100,6 101,7 100,7 101,1 100,4 107,6 100,0 100,1 100,8 100,7 100,9
12/2010 100,7 100,7 100,6 109,6 100,7 101,1 100,4 109,1 100,0 100,1 100,7 100,7 102,6
01/2011 100,7 101,8 100,6 113,6 101,2 107,0 102,0 122,1 106,5 100,1 101,3 102,2 104,4
02/2011 100,7 101,8 100,6 115,8 102,0 107,1 102,0 127,0 106,4 100,1 101,4 102,9 105,0
03/2011 100,7 101,8 100,6 119,7 102,1 106,9 102,2 123,8 106,4 100,5 101,6 103,1 105,8
04/2011 101,3 102,4 100,6 119,1 102,2 109,4 102,2 124,4 106,4 100,5 101,6 103,4 106,1
05/2011 101,3 102,4 97,2 115,2 102,2 109,4 102,2 131,8 106,4 100,5 102,0 103,4 105,3
06/2011 101,3 102,4 97,2 115,5 102,6 116,7 102,7 130,9 106,4 100,5 102,1 103,6 105,7
07/2011 101,3 102,4 97,2 115,0 102,5 116,6 102,7 137,9 106,4 100,5 102,1 103,6 105,7
08/2011 101,3 102,4 97,2 114,4 102,6 116,0 103,2 137,0 106,4 100,5 102,1 103,7 105,6
09/2011 101,3 102,4 97,2 115,9 102,9 116,6 103,4 134,8 106,4 100,5 102,3 104,6 106,0
10/2011 101,3 102,4 97,2 118,2 103,1 116,6 103,4 129,9 106,4 100,5 102,3 104,6 106,4
11/2011 101,3 102,4 97,2 121,3 103,1 116,5 103,4 134,4 106,4 100,5 102,3 104,6 107,1
12/2011 102,9 104,0 97,2 120,7 103,3 117,2 103,4 133,9 106,4 100,5 103,9 105,1 107,8
01/2012 102,9 105,4 100,6 135,3 104,2 117,8 104,1 134,2 114,3 69,3 104,2 105,8 111,2
02/2012 105,3 107,8 100,6 136,9 105,3 117,6 104,1 122,2 114,3 69,3 104,3 106,6 112,5
03/2012 105,3 107,8 100,6 138,2 105,4 118,1 104,2 116,8 114,3 69,3 104,3 106,5 112,8
04/2012 105,3 107,8 100,6 136,2 105,4 118,0 104,6 111,1 114,3 69,3 104,3 106,5 112,3
05/2012 105,3 107,8 100,6 133,1 105,5 118,3 104,6 106,1 114,3 69,3 104,7 106,5 111,7
06/2012 105,3 107,8 100,6 128,1 105,5 118,4 104,6 103,5 114,3 69,3 104,7 107,6 110,6
07/2012 105,3 107,8 100,6 132,6 105,5 118,5 104,4 108,4 114,3 69,3 104,8 108,2 111,6
08/2012 105,3 107,8 100,6 138,8 105,6 118,2 104,3 99,2 114,3 69,3 104,9 108,3 112,8
09/2012 105,3 107,8 100,6 138,1 105,9 118,3 104,7 97,6 114,3 69,3 105,0 108,4 112,7

Källa: Kostnadsindex för lastbilstrafik 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för lastbilstrafik [e-publikation].
september 2012, Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för lastbilstrafik 2010=100, index efter kostnadsfaktor . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kalki/2012/09/kalki_2012_09_2012-10-17_tau_002_sv.html