Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

  1:a kvartalet 1:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
mn € mn €
Resultaträkning:    
Verksamhetsintäkter 1 921 2 992
Därav: Försäljningsintäkter 790 2 783
Avgiftsintäkter 383 101
Förändring av produktlager 0 0
Tillverkning för eget bruk 56 1
Verksamhetskostnader 8 806 2 582
Därav: Löner och arvoden 2 515 1 054
Lönebikostnader 774 282
Köp av kundtjänster 2 529 254
Köp av övriga tjänster 1 417 577
Material, förnödenheter och varor 403 278
Understöd 545 31
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -6 829 411
Skatteinkomster 5 127  
Statsandelar 2 124  
Finansieringsinkomster 27 1
Finansieringsutgifter 86 1
Finansieringsutgifter 33 21
Finansieringsutgifter 4 6
= Årsbidrag (+ eller -) 498 387
Investeringar:    
Investeringsutgifter totalt 369 131
Investeringsinkomster totalt 139 20
Lån:    
Lånestock, i slutet av kvartalet 11 886 2 844

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 30.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 1:a kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/01/kkt_2013_01_2013-05-30_tau_001_sv.html