Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk

  1– 3:e kvartalet 1– 3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
mn € mn €
Resultaträkning:    
Verksamhetsintäkter 6 523 8 983
Därav: Försäljningsintäkter 2 597 8 311
Avgiftsintäkter 1 177 306
Förändring av produktlager 0 1
Tillverkning för eget bruk 264 6
Verksamhetskostnader 27 827 8 538
Därav: Löner och arvoden 8 026 3 358
Lönebikostnader 2 560 891
Köp av kundtjänster 7 637 871
Köp av övriga tjänster 4 590 1 987
Material, förnödenheter och varor 1 142 980
Understöd 1 701 94
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -21 040 452
Skatteinkomster 15 974 .
Statsandelar 6 312 .
Ränteintäkter 131 3
Övriga finansiella intäkter 476 11
Räntekostnader 123 72
Övriga finansiella kostnader 23 19
= Årsbidrag (+ eller -) 1 709 376
Investeringar:    
Investeringsutgifter totalt 1 595 520
Investeringsinkomster totalt 317 33
Lån:    
Lånestock, i slutet av kvartalet 12 201 2 969

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Axel Lundström 09 1734 2336, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 3:e kvartalet 2013, Tabellbilaga 1. Kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, exkl. affärsverk . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2013/03/kkt_2013_03_2013-11-29_tau_001_sv.html