Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland 1)

  Kommuner Samkommuner
2015, mn. € Förändring, % 2015, mn. € Förändring, %
Resultaträkning:        
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -28 402 4,0 869 14,4
Skatteinkomster 21 660 2,8    
Statsandelar 8 183 0,3    
Ränteintäkter 248 23,9 5 -16,1
Övriga finansiella intäkter 364 10,4 20 54,7
Räntekostnader 204 -5,2 96 -1,2
Övriga finansiella kostnader 87 152,6 24 -20,1
= Årsbidrag (+ eller -) 1 769 -19,4 774 18,7
Avskrivningar och nedskrivningar 2 033 -1,6 565 0,7
= Räkenskapsperiodens resultat (+ eller -) 71 -96,5 208 101,3
Investeringar:        
Investeringsutgifter totalt 3 495 -48,5 812 0,2
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 149 -32,8 14 -29,2
Försäljninginkomster av investeringsvaror 802 -84,0 22 -16,8
Lån:        
Lånestock 31.12 15 243 3,9 2 950 -1,5
1) Affärsverk och affärsverkssamkommuner inkluderade samt kommunens/samkommunens interna poster eliminerade

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 10.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/04/kkt_2015_04_2016-02-10_tau_002_sv.html