Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2020

Medianlönen för månadsavlönade inom kommunsektorn 2 907 euro år 2019

Fel har upptäckts i statistikens uppgifter om löner. Nya, korrigerade uppgifter har publicerats 26.5.2020.

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos heltidsanställda månadsavlönade som fick full lön 2 907 euro i månaden inom kommunsektorn år 2019. De totala medianlönerna inom kommunsektorn exkl. resultatpremier var 2 947 euro i månaden. Av de månadsavlönade löntagarna inom kommunsektorn var 81 procent kvinnor. Medianlönerna för ordinarie arbetstid för kvinnor var 2 847 euro i månaden och för män 3 309 euro.

Lönefördelning för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn totalt samt i de vanligaste yrkesgrupperna år 2019 (lönerna för heltidsanställda och månadsavlönade)

Lönefördelning för ordinarie arbetstid inom kommunsektorn totalt samt i de vanligaste yrkesgrupperna år 2019 (lönerna för heltidsanställda och månadsavlönade)

Källa: Löner inom kommunsektorn 2019, Statikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd (kuukausipalkat) 029 551 3522, Terhi Öberg (tuntipalkat) 029 551 3566, palkat.kunnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (516,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 27.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Löner inom kommunsektorn [e-publikation].
ISSN=1799-0211. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksp/2019/ksp_2019_2020-04-27_tie_001_sv.html