Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 7.4.2010

Anskaffningar via finansieringsleasing 1,9 miljarder år 2009


Korrigerad 17.4.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

År 2009 uppgick anskaffningarna via finansieringsleasing till 1,9 miljarder euro. Anskaffningarna minskade med 12 procent jämfört med året innan. Leasinghyrorna uppgick däremot till 1,2 miljarder euro, vilket är 12 procent mer än år 2008. Försäljningen av leasingobjekt uppgick till 708 miljoner euro i de finansiella leasingföretagen, dvs. 0,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Anskaffningar och hyror inom den finansiella leasingen 1999–2009, miljoner euro

Anskaffningar och hyror inom den finansiella leasingen 1999–2009, miljoner euro
Korrigerad 17.4.2012.

Den största målgruppen inom finansieringsleasing var maskiner och apparater inom industrin, till vilken 34 procent av anskaffningarna år 2009 hänfördes. De därefter största grupperna var fordon samt IT- och annan kontorsutrustning. Båda grupperna hade en andel på 25 procent. Här skedde en förändring jämfört med tidigare år eftersom fordon var den största gruppen åren 2002–2008.

Av näringsgrenarna var de mest betydande användarna av finansieringsleasing, mätt med leasinghyror, industrin, handel samt transport och magasinering. De här tre näringsgrenarna stod sammanlagt för nästan hälften av alla leasinghyror. Sett efter sektor var den klart mest betydande användaren av finansieringsleasing företag, vilka betalade 85 procent av alla leasinghyror.

I Finland bedrev 22 företag aktivt finansiell leasing år 2009 och av dem var 8 kreditinstitut och 14 andra företag. De mest betydande aktörerna var dock kreditinstituten, 87 procent av hyrorna för den finansiella leasingen.


Källa: Financieringsleasing 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saara Roine 09 1734 3325, Rita Sorsa 09 1734 3326, ahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 17.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2009/rlea_2009_2010-04-07_tie_001_sv.html