Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2019

Producentpriserna för industrin steg med 2,0 procent från april året innan

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 2,0 procent från april 2018 till april 2019. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 2,7 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 1,2 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–4/2019

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–4/2019
Till ökningen av producentpriserna för industrin bidrog särskilt att massa, papper, kartong och papp, el samt oljeprodukter blev dyrare jämfört med april föregående år. Prisstegringen dämpades i synnerhet av att järn och stål blev billigare.

Exportprisindexet steg med 1,2 procent på årsnivå och importprisindexet med 1,5 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 2,6 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 2,6 procent.

Exportpriserna steg i synnerhet på grund av att massa, papper, kartong och papp samt kemikalier, kemiska produkter och oljeprodukter blev dyrare jämfört med april året innan. Stegringen av exportpriserna dämpades i synnerhet av att järn och stål blev billigare. Till ökningen av importpriserna bidrog för sin del i synnerhet dyrare oljeprodukter och el jämfört med april året innan. Stegringen av importpriserna dämpades av billigare avfall.

Producentpriserna för industrin steg från mars till april med 0,1 procent. Producentpriserna steg i synnerhet på grund av högre oljepriser jämfört med föregående månad.

Producentprisindex 2015=100, april 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 106,4 0,1 2,0
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 105,8 -0,1 2,7
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 107,2 0,3 1,2
Exportprisindex 106,9 0,3 1,2
Importprisindex 109,6 0,9 1,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,1 0,4 2,6
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 108,0 0,4 2,6

Producentprisindex 1949=100, april 2019

  Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2048 0,1 2,0
Exportprisindex 1775 0,3 1,2
Importprisindex 1680 0,9 1,5
Partiprisindex 2390 0,4 2,6

Beräkningen av producentprisindexen förnyas

Beräkningen av producentprisindexen förnyas fr.o.m. indexet för januari 2019 på så sätt att indexen blir årliga kedjeindex.

I praktiken innebär övergången till kedjeindexmetoden att producentprisindexens viktstruktur i fortsättningen uppdateras årligen. Den nya viktstrukturen träder i kraft fr.o.m. indexen för januari varje år. Utöver viktstrukturen kan också produktklasser och företagsurval vid behov uppdateras årligen. Basåret för indexet är oförändrat (2015=100).

I fortsättningen sker indexberäkningen på så sätt att varje indexserie länkas framåt genom kedjning utifrån ändringar i indexet som beräknats enligt den nya viktstrukturen. En mer detaljerad beskrivning av beräkningsmetoden finns i den uppdaterade användarhandboken för producentprisindexen för industrin och tjänster 2015=100 som publiceras i vår (på finska och engelska).

Ändringarna förbättrar indexets kvalitet, eftersom man med hjälp av dem i fortsättningen snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen.


Källa: Producentprisindex 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (345,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/04/thi_2019_04_2019-05-24_tie_001_sv.html