Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.9.2019

Utfallet av miljöskatter var oförändrat år 2017

Utfallet av miljöskatter var år 2017 på samma nivå som året innan, dvs. 6,7 miljarder euro. Hushållens andel av de betalda miljöskatterna var 51 procent. Skatterna som hushållen betalade ökade med 2 procent från året innan. Miljöskatternas andel av Finlands totala beskattningsutfall sjönk något till 6,9 procent, vilket dock fortfarande är något högre än medeltalet för EU-länderna

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2017, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2017, miljoner eur

Miljöskatter efter näringsgren och skattetyp 2017, miljoner euro

Näringsgren Industries Energiskatter Transportskatter Föroreningskatter Resursskatter Miljöskatter
totalt
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 67,1 38,0 0,0 . 1) 105,1
Skogsbruk 28,7 5,6 0,4 . 34,7
Utvinning av mineral 38,7 8,1 0,1 . 46,9
Livsmedelsindustri 26,2 7,7 16,0 . 49,9
Skogsindustri 92,4 5,1 0,3 . 97,8
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 321,6 6,7 8,6 . 336,9
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 59,4 7,4 0,0 . 66,8
Övriga industri 60,1 19,7 0,4 . 80,2
Energiförsörjning 461,5 18,2 . . 479,7
Vatten- och avfallshantering 31,5 7,3 12,0 . 50,8
Byggverksamhet 111,2 74,1 0,0 . 185,3
Handel 100,9 68,8 0,2 . 169,9
Marktransport 493,4 105,7 0,6 . 599,7
Sjötransport 87,4 0,2 0,0 . 87,6
Lufttransport 51,0 0,4 . . 51,4
Stödttjänster till transport och postverksamhet 83,7 21,7 0,3 . 105,7
Fastighetsverksamhet 184,1 14,2 . . 198,3
Övriga tjänster och administration 394,8 140,6 0,4 . 535,8
Hushåller 1 742,7 1 645,5 0,5 22,0 3 410,7
TOTALT 4 436,4 2 195,0 39,8 22,0 6 693,2
1) Värdet noll

Källa: Miljöskatter 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskatter [e-publikation].
ISSN=1798-5560. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yev/2017/yev_2017_2019-09-05_tie_001_sv.html