Energi

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Totalförbrukning av energi

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Anskaffning och totalförbrukning av el 2021*

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 22 649 26,1
Vattenkraft 15 550 17,9
Vindkraft 8 133 9,4
Solkraft 305 0,4
Nettoimport 17 768 20,5
Annan värmekraft 22 370 25,8
Totalt 86 775 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 37 706 43,5
Hushåll och jordbruk 24 535 28,3
Tjänster och offentlig konsumtion 21 906 25,2
Transmissions- och  distributionsförluster 2 629 3,0
Totalt 86 775 100

* preliminär uppgift

Energiförbrukning inom boende 2020

Efter användningsändamål GWh %
Uppvärmning av  bostadsbyggnader 39 220 64,3
Uppvärmning av bruksvatten 10 082 16,5
Övriga elapparater 6 209 10,2
Uppvärmning av bastu 3 063 5,0
Belysning 1 512 2,5
Matlagning 898 1,5
Totalt 60 984 100
Efter energikälla GWh %
El 22 041 36,1
Fjärrvärme 16 982 27,8
Trä 13 154 21,6
Värmepump 5 811 9,5
Övriga 1) 2 996 4,9
Totalt 60 984 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Ämnesområde: Energi

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 17.6.2022