Energi

Innehåll

Totalförbrukning av energi

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.4.2021

Anskaffning och totalförbrukning av el 2020*

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 22 358 27,6
Vattenkraft 15 608 19,3
Vindkraft 7 970 9,8
Solkraft 256 0,3
Nettoimport 14 949 18,4
Annan värmekraft 19 931 24,6
Totalt 81 072 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 37 293 46,0
Hushåll och jordbruk 22 700 28,0
Tjänster och offentlig konsumtion 18 647 23,0
Transmissions- och  distributionsförluster 2 432 3,0
Totalt 81 072 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.4.2021

Energiförbrukning inom boende 2019

Efter användningsändamål GWh %
Uppvärmning av  bostadsbyggnader 43 370 66,7
Uppvärmning av bruksvatten 10 022 15,4
Övriga elapparater 6 281 9,7
Uppvärmning av bastu 3 069 4,7
Belysning 1 558 2,4
Matlagning 680 1,0
Totalt 64 980 100
Efter energikälla GWh %
El 22 545 34,7
Fjärrvärme 18 517 28,5
Trä 14 304 22,0
Värmepump 6 231 9,6
Övriga 1) 3 383 5,2
Totalt 64 980 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Källa: Statistikcentralen, Energiförbrukning inom boende

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 2.3.2021

 

Ämnesområde: Energi

Senast uppdaterad 23.4.2021