Energi

Totalförbrukning av energi

Totalförbrukning av energi

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 29.3.2019

Anskaffning och totalförbrukning av el 2018*

Anskaffning GWh %
Kärnkraft 21 889 25,0
Vattenkraft 13 145 15,0
Vindkraft 5 857 6,7
Solkraft 162 0,2
Nettoimport 19 936 22,8
Annan värmekraft 26 423 30,3
Totalt 87 412 100
Totalförbrukning GWh %
Industri och byggnadsverksamhet 41 539 47,5
Hushåll och jordbruk 24 475 28,0
Tjänster och offentlig konsumtion 18 775 21,5
Transmissions- och  distributionsförluster 2 622 3,0
Totalt 87 412 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, El- och värmeproduktion

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.5.2019

Energiförbrukning inom boende 2017

Efter användningsändamål GWh %
Uppvärmning av  bostadsbyggnader 45 349 68,2
Uppvärmning av bruksvatten 9 954 15,0
Övriga elapparater 5 820 8,8
Uppvärmning av bastu 3 057 4,6
Belysning 1 633 2,5
Matlagning 673 1,0
Totalt 66 486 100
Efter energikälla GWh %
El 22 513 33,9
Fjärrvärme 19 310 29,0
Trä 14 812 22,3
Värmepump 5 815 8,7
Övriga 1) 4 036 6,1
Totalt 66 486 100

1) Torv, kol, naturgas, lätt och tung brännolja

Källa: Statistikcentralen, Energiförbrukning inom boende

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 27.12.2018

 

Ämnesområde: Energi

Senast uppdaterad 27.5.2019