Nationalräkenskaper

Innehåll

Försörjningsbalans

Totalutbudet och -efterfrågan av varor och tjänster inom nationalräkenskaperna

  2016 2017* 2018* 2019* 2019*
  Till löpande priser, md €   Volymförändring, %
Utbud          
Bruttonationalprodukt 217,5 225,9 233,7 240,6 1,1
Import 78,5 84,9 92,5 95,1 2,4
Totalutbud 296,0 310,8 326,2 335,7 . .
Efterfrågan          
Export 75,7 85,0 90,0 96,5 7,5
Konsumtionsutgifter 169,7 171,9 177,2 181,4 1,0
Privata 118,2 120,3 123,8 126,1 0,9
Offentliga 51,5 51,6 53,4 55,4 1,2
Investeringar 49,5 52,9 56,4 57,5 -1,0
Privata 40,5 43,6 46,5 47,2 -1,5
Offentliga 9,0 9,2 9,9 10,2 1,3
Lagerförändring, anskaffning av värdeföremål 1,2 1,5 2,8 0,7 . .
Totalefterfrågan 296,0 311,2 326,3 336,1 . .
Statistisk differens 0,0 -0,4 -0,2 -0,4 . .

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.6.2020

Bruttonationalprodukt per invånare

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.6.2020

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.6.2020

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

  Löpande priser   Volumserie, referensår 2019 Volymförändring
  md € €/inv. md € €/inv. på årsnivå, %
2010 188,1 35 079 219,9 41 006 3,2
2011 198,0 36 746 225,5 41 856 2,5
2012 201,0 37 133 222,4 41 075 -1,4
2013 204,3 37 566 220,4 40 518 -0,9
2014 206,9 37 876 219,6 40 203 -0,4
2015 211,4 38 570 220,8 40 289 0,5
2016 217,5 39 583 226,9 41 282 2,8
2017* 225,9 41 018 234,3 42 532 3,3
2018* 233,7 42 359 237,8 43 120 1,5
2019* 240,6 43 567 240,6 43 567 1,1

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.6.2020

Strukturella förändringar i ekonomin

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Päivitetty: 10.1.2020

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.3.2020

Bytesbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.3.2020

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2018*

 

Innehållet tillgängligt i Excel-format
 
Landskap 1.1.2019 Bruttoförädlingsvärde till baspris
  Mn € €/invånare
01  Nyland 78 776 47 360
02  Egentliga Finland 16 562 34 640
04  Satakunta 7 167 32 650
05  Egentliga Tavastland 5 077 29 511
06  Birkaland 17 222 33 532
07  Päijänne-Tavastland 5 811 28 919
08  Kymmenedalen 5 962 34 174
09  Södra Karelen 4 471 34 579
10  Södra Savolax 4 130 28 308
11  Norra Savolax 7 673 31 173
12  Norra Karelen 4 630 28 470
13  Mellersta Finland 8 668 31 430
14  Södra Österbotten 5 518 28 994
15  Österbotten 6 260 34 612
16  Mellersta Österbotten 2 245 32 722
17  Norra Österbotten 12 793 31 050
18  Kajanaland 2 093 28 478
19  Lappland 6 134 34 290
21  Åland 1 178 39 758
Hela landet 202 422 36 700

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 10.1.2020

 

Ämnesområde: Nationalräkenskaper

Senast uppdaterad 18.6.2020