Nationalräkenskaper

Bruttonationalprodukt per invånare

Bruttonationalprodukt per invånare

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

  Löpande priser   Till referensårets
2017 priser
  Volymförändring
  md € €/inv. md € €/inv. på årsnivå, %
2010 187,1 34 885 212,8 39 681 3,0
2011 196,9 36 536 218,3 40 513 2,6
2012 199,8 36 903 215,2 39 745 -1,4
2013 203,3 37 385 213,6 39 263 -0,8
2014 205,5 37 615 212,2 38 847 -0,6
2015 209,6 38 245 212,5 38 772 0,1
2016* 216,1 39 327 217,8 39 625 2,5
2017* 223,8 40 638 223,8 40 638 2,8

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Strukturella förändringar i ekonomin

Strukturella förändringar i ekonomin

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Päivitetty: 6.8.2018

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Bytesbalans

Bytesbalans

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2016*

 

Landskap 1) Bruttoförädlingsvärde till baspris  
  Mn € €/invånare
01  Nyland 72 259 44 350
02  Egentliga Finland 14 711 30 975
04  Satakunta 6 832 30 724
05  Egentliga Tavastland 4 873 27 968
06  Birkaland 15 607 30 739
07  Päijänne-Tavastland 5 565 27 597
08  Kymmenedalen 5 288 29 677
09  Södra Karelen 4 107 31 390
10  Södra Savolax 3 914 26 154
11  Norra Savolax 6 862 27 673
12  Norra Karelen 4 283 26 052
13  Mellersta Finland 7 832 28 379
14  Södra Österbotten 5 108 26 575
15  Österbotten 5 981 32 943
16  Mellersta Österbotten 2 101 30 432
17  Norra Österbotten 11 386 27 731
18  Kajanaland 1 872 24 936
19  Lappland 5 660 31 351
21  Åland 1 177 40 439
Utomregionalt territorium 50  . .
Hela landet 185 467 33 750

* preliminär uppgift

1) Områdesindelningen enligt 1.1.2017

Källa: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

 

Ämnesområde: Nationalräkenskaper

Senast uppdaterad 13.9.2018