Nationalräkenskaper

Bruttonationalprodukt per invånare

  €/invånare, till referensårets 2017 priser
1975 18 972
1980 22 038
1990 28 784
2000 34 741
2010 39 681
2011 40 513
2012 39 745
2013 39 263
2014 38 847
2015 38 772
2016* 39 625
2017* 40 638

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

 

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

  Volymförändringar, %
1976 0,5
1980 5,7
1990 0,7
2000 5,6
2010 3,0
2011 2,6
2012 -1,4
2013 -0,8
2014 -0,6
2015 0,1
2016* 2,5
2017* 2,8

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

  Löpande priser   Till referensårets
2017 priser
  Volymförändring
  md € €/inv. md € €/inv. på årsnivå, %
2010 187,1 34 885 212,8 39 681 3,0
2011 196,9 36 536 218,3 40 513 2,6
2012 199,8 36 903 215,2 39 745 -1,4
2013 203,3 37 385 213,6 39 263 -0,8
2014 205,5 37 615 212,2 38 847 -0,6
2015 209,6 38 245 212,5 38 772 0,1
2016* 216,1 39 327 217,8 39 625 2,5
2017* 223,8 40 638 223,8 40 638 2,8

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Strukturella förändringar i ekonomin

  Jord- och skogsbruk samt fiske Industri och byggverksamhet Tjänster 
  % av bruttoförädlingsvärdet    
1975 10,7 39,0 50,3
1980 9,6 38,1 52,4
1990 6,2 33,6 60,2
2000 3,4 36,2 60,5
2010 2,7 30,0 67,3
2011 2,7 28,9 68,4
2012 2,7 27,0 70,2
2013 3,0 27,0 70,0
2014 2,8 26,8 70,4
2015 2,5 27,0 70,4
2016* 2,8 27,3 69,9
2017* 2,7 28,2 69,1

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Päivitetty: 6.8.2018

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

  Hushållens skuldsättningsgrad 1) Hushållens sparkvot
  i % av disponibla inkomster
1975 38,5 2,1
1980 50,4 2,9
1990 85,7 2,7
2000 67,5 1,5
2010 113,8 3,9
2011 115,1 2,2
2012 118,1 1,5
2013 117,8 2,2
2014 121,5 0,6
2015 124,2 0,1
2016* 126,3 -0,7
2017* 128,9 -1,3

* preliminär uppgift

1) Inkl. hushållens andel av bostadsaktiebolagens skulder

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Bytesbalans

  Bytesbalans, md Bytesbalans, % av BNP
1975 -1,4 -7,5
1980 -1,0 -3,0
1990 -4,5 -5,0
2000 10,2 7,5
2010 2,7 1,4
2011 -2,9 -1,5
2012 -3,8 -1,9
2013 -3,8 -1,9
2014 -2,7 -1,3
2015 -1,7 -0,8
2016* -1,4 -0,6
2017* 1,4 0,6

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2016*

 

Landskap 1) Bruttoförädlingsvärde till baspris  
  Mn € €/invånare
01  Nyland 72 259 44 350
02  Egentliga Finland 14 711 30 975
04  Satakunta 6 832 30 724
05  Egentliga Tavastland 4 873 27 968
06  Birkaland 15 607 30 739
07  Päijänne-Tavastland 5 565 27 597
08  Kymmenedalen 5 288 29 677
09  Södra Karelen 4 107 31 390
10  Södra Savolax 3 914 26 154
11  Norra Savolax 6 862 27 673
12  Norra Karelen 4 283 26 052
13  Mellersta Finland 7 832 28 379
14  Södra Österbotten 5 108 26 575
15  Österbotten 5 981 32 943
16  Mellersta Österbotten 2 101 30 432
17  Norra Österbotten 11 386 27 731
18  Kajanaland 1 872 24 936
19  Lappland 5 660 31 351
21  Åland 1 177 40 439
Utomregionalt territorium 50  . .
Hela landet 185 467 33 750

* preliminär uppgift

1) Områdesindelningen enligt 1.1.2017

Källa: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.8.2018

 

Ämnesområde: Nationalräkenskaper

Senast uppdaterad 7.8.2018