Utbildning

Innehåll

Befolkning efter utbildningsnivå 2018

  Totalt % Kvinnor %
Den 15 år fyllda befolkningen 4 635 685 100 2 363 639 100
Antal personer som avlagt examen totalt 3 399 532 73,3 1 760 313 74,5
Andra stadiet 1 885 053 40,7 894 718 37,9
Specialyrkesutbildningsnivå 41 471 0,9 19 290 0,8
Lägsta högre nivå 431 981 9,3 266 122 11,3
Lägre högskolenivå 542 023 11,7 305 029 12,9
Högre högskolenivå 450 497 9,7 253 547 10,7
Forskarutbildningsnivå 48 507 1,0 21 607 0,9
Ingen examen efter grundnivå 1 236 153 26,7 603 326 25,5

Källa: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.1.2020

Studerande och avlagda examina 2018

Utbildningssektor Studerande 1) Avlagda examina
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola  560 503 56 701
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 5 013 997
Gymnasieutbildning 103 440 30 873
Yrkesutbildning 322 296 79 588
Yrkeshögskoleutbildning 142 022 27 965
Universitetsutbildning 153 429 30 773
Totalt 1 286 703 226 897

1) I utbildning som leder till examen. Uppgifterna om yrkesutbildning är från kalenderåret.
   Uppgifter om andra utbildningssektorer är enligt situationen 20.9.

Källa: Statistikcentralen, Studerande och examina vid läroanstalter

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 3.1.2020

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2018

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Placering efter utbildning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.3.2020

 

Ämnesområde: Utbildning

Senast uppdaterad 22.4.2020