Löner och arbetskraftskostnader

Förtjänstnivåindex för löntagare

  Förtjänstnivåindex Förändring på årsnivå, %
  2010 = 100 Nominell Reell
  2013 2014 2015* 2013 2014 2015* 2013 2014 2015*
Totalt 108,2 109,8 111,1 2,1 1,4 1,2 0,6 0,4 1,4
  Privata 107,9 109,7 111,1 2,2 1,6 1,3 0,7 0,6 1,5
  Kommuner 108,5 109,3 110,2 1,7 0,7 0,8 0,2 -0,3 1,0
  Staten 109,9 112,0 113,7 2,0 1,9 1,6 0,5 0,9 1,8
Män 107,6 109,0 110,3 2,0 1,3 1,2 0,5 0,3 1,4
Kvinnor 108,7 110,4 111,8 2,1 1,6 1,2 0,6 0,6 1,4

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 6.4.2016

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

  Förtjänstnivåindex Real index
  %
1975 21,9 3,4
1976 14,9 0,5
1977 8,5 -3,7
1978 6,8 -0,7
1979 11,4 3,9
1980 12,0 0,4
1981 12,8 0,8
1982 10,6 1,1
1983 10,4 1,7
1984 9,4 2,3
1985 8,4 2,4
1986 7,0 3,3
1987 7,0 3,2
1988 9,0 3,9
1989 8,9 2,1
1990 9,2 3,0
1991 6,4 1,9
1992 1,9 -0,6
1993 0,8 -1,4
1994 2,0 0,9
1995 4,7 3,7
1996 4,2 3,6
1997 2,4 1,2
1998 3,5 2,1
1999 2,8 1,6
2000 4,0 0,6
2001 4,5 1,9
2002 3,5 1,9
2003 4,0 3,1
2004 3,8 3,6
2005 3,9 3,0
2006 2,9 1,3
2007 3,4 0,9
2008 5,5 1,4
2009 4,0 4,0
2010 2,6 1,4
2011 2,7 -0,7
2012 3,2 0,3
2013 2,1 0,6
2014 1,4 0,4
2015* 1,2 1,4

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2016

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder 2014

Ålder Högre grundnivå Mellannivå Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskar-utbildningsnivå
  €/mån.
    –20 1 997 2 062 . . . . . . -
20–24 2 264 2 327 2 055 2 512 2 753 . .
25–29 2 583 2 597 2 443 2 762 3 312 3 570
30–34 2 841 2 802 2 927 3 097 3 805 3 965
35–39 3 032 2 972 3 191 3 459 4 293 4 540
40–44 2 995 2 995 3 302 3 696 4 662 5 096
45–49 2 918 2 965 3 415 3 766 4 833 5 566
50–54 2 898 2 920 3 441 3 898 4 914 5 863
55–59 2 823 2 858 3 329 4 028 5 088 6 039
60–69 2 765 2 834 3 376 4 193 5 180 6 209

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 13.4.2016

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön 2014

Arbetsgivarsektor Heltidsanställda löntagare
  Antal Månadslön, €
    Totalt Män Kvinnor
Privat 931 309 3 380 3 608 3 040
Kommun 374 210 3 029 3 502 2 902
Staten 72 629 3 820 4 117 3 481
Totalt 1 378 148 3 308 3 625 3 003

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 14.4.2016

Totallöner efter yrke och kön 2014

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare
  Antal Månadslön, €
    Totalt Män Kvinnor
Militärer 7 778 4 317 4 348 3 780
Chefer och högre tjänstemän 49 002 6 066 6 536 5 268
Specialister 308 563 4 223 4 626 3 878
Experter 322 935 3 343 3 726 3 038
Kontorspersonal och personal i kundtjänstarbete 104 572 2 673 2 808 2 628
Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 247 686 2 492 2 719 2 404
Jordbrukare, skogsarbetare 5 540 2 370 2 425 2 302
Byggnads-, reparations- och  tillverkningsarbetare 137 722 2 978 3 011 2 584
Process- och  transportarbetare 106 690 3 010 3 094 2 650
Övriga arbetare 82 564 2 288 2 563 2 076
Okänd 5 096 2 994 3 080 2 688
Totalt 1 378 148 3 308 3 625 3 003

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2016

Lönernas 1) andel av nationalinkomsten, %

  %
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,5
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012 50,1
2013 49,8
2014* 49,1
2015* 48,6

* preliminär uppgift

1) Inkl. löner och arvoden från utlandet, netto

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2016

 

Ämnesområde: Löner och arbetskraftskostnader

Dela