Löner och arbetskraftskostnader

Förtjänstnivåindex för löntagare (2010 = 100)

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön, 2013

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder, 2013

Totallöner efter yrke och kön, 2013

Lönernas andel av nationalinkomsten, %

Förtjänstnivåindex för löntagare (2010 = 100)

  Förtjänstnivåindex Förändring på årsnivå, %
2010 = 100 Nominell Reell
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Totalt 106,0 108,2 109,8 3,2 2,1 1,4 0,4 0,6 0,4
  Privata 105,6 107,9 109,7 3,0 2,2 1,6 0,2 0,7 0,6
  Kommuner 106,7 108,5 109,3 3,6 1,7 0,7 0,8 0,2 -0,3
  Staten 107,7 109,9 112,0 3,9 2,0 1,9 1,1 0,5 0,9
Män 105,5 107,6 109,0 2,9 2,0 1,3 0,1 0,5 0,3
Kvinnor 106,4 108,7 110,4 3,4 2,1 1,6 0,6 0,6 0,6

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk1.xls

Uppdaterad: 19.1.2016

 

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Förtjänstnivåindex Real index
%
1975 21,9 3,4
1976 14,9 0,5
1977 8,5 -3,7
1978 6,8 -0,7
1979 11,4 3,9
1980 12,0 0,4
1981 12,8 0,8
1982 10,6 1,1
1983 10,4 1,7
1984 9,4 2,3
1985 8,4 2,4
1986 7,0 3,3
1987 7,0 3,2
1988 9,0 3,9
1989 8,9 2,1
1990 9,2 3,0
1991 6,4 1,9
1992 1,9 -0,6
1993 0,8 -1,4
1994 2,0 0,9
1995 4,7 3,7
1996 4,2 3,6
1997 2,4 1,2
1998 3,5 2,1
1999 2,8 1,6
2000 4,0 0,6
2001 4,5 1,9
2002 3,5 1,9
2003 4,0 3,1
2004 3,8 3,6
2005 3,9 3,0
2006 2,9 1,3
2007 3,4 0,9
2008 5,5 1,4
2009 4,0 4,0
2010 2,6 1,4
2011 2,7 -0,7
2012 3,2 0,4
2013 2,1 0,6
2014 1,4 0,4

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk3.xls

Uppdaterad: 8.1.2016

 

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön, 2013

Arbetsgivarsektor Heltidsanställda löntagare
Antal Månadslön, €
Totalt Män Kvinnor
Privat 939 960 3 360 3 598 2 999
  Primärproduktion 1 596 3 378 3 459 3 013
  Industri 340 906 3 434 3 508 3 144
  Servicebranscher 597 458 3 319 3 682 2 966
Kommun 374 596 3 004 3 491 2 873
Staten 74 440 3 730 4 014 3 410
Totalt 1 388 996 3 284 3 610 2 967

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk4.xls

Uppdaterad: 8.4.2015

 

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder, 2013

Ålder Högre 
grundnivå
Mellannivå Lägsta 
högre 
nivå
Lägre 
högskole-
nivå
Högre 
högskole-
nivå
Forskar-
utbildnings-
nivå
€/mån.
    –20 1 867 2 076 . . . . - -
20–24 2 289 2 331 2 152 2 488 2 774 . .
25–29 2 600 2 611 2 615 2 754 3 314 3 640
30–34 2 859 2 800 2 808 3 110 3 827 3 999
35–39 3 049 2 963 3 179 3 472 4 326 4 564
40–44 3 000 2 975 3 293 3 672 4 696 5 084
45–49 2 909 2 932 3 407 3 771 4 812 5 501
50–54 2 874 2 902 3 411 3 902 4 937 5 855
55–59 2 794 2 837 3 301 4 075 5 119 6 065
60–69 2 728 2 813 3 358 4 182 5 135 6 227

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk2.xls

Uppdaterad: 8.4.2015

 

Totallöner efter yrke och kön, 2013

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare
Antal Månadslön, 
Totalt Män Kvinnor
Militärer 7 617 4 089 4 125 3 402
Chefer och högre tjänstemän 52 487 6 037 6 464 5 248
Specialister 304 718 4 180 4 590 3 825
Experter 317 294 3 344 3 713 3 037
Kontorspersonal och personal i kundtjänstarbete 111 512 2 634 2 762 2 594
Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 247 972 2 471 2 703 2 382
Jordbrukare, skogsarbetare 5 588 2 351 2 401 2 289
Byggnads-, reparations- och  tillverkningsarbetare 142 584 2 971 3 007 2 549
Process- och  transportarbetare 113 142 2 991 3 083 2 598
Övriga arbetare 84 393 2 277 2 567 2 058
Okänd 1 689 3 074 3 181 2 792
Totalt 1 388 996 3 284 3 610 2 967

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk5.xls

Uppdaterad: 8.4.2015

 

Lönernas 1) andel av nationalinkomsten, %

%
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,5
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012 50,1
2013* 49,9
2014* 49,6
1) Inkl. löner och arvoden från utlandet, netto.
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper; se Revidering av nationalräkenskaperna ENS 2010

Tabellen i Excelformat suoluk_palk6.xls

Uppdaterad: 21.7.2015

Följande uppdatering: februari 2016


Senast uppdaterad 19.1.2016

Dela