Löner och arbetskraftskostnader

Förtjänstnivåindex för löntagare

  Förtjänstnivåindex Förändring på årsnivå, %
  2010 = 100 Nominell Reell
  2014 2015 2016* 2014 2015 2016* 2014 2015 2016*
Totalt 109,8 111,3 112,6 1,4 1,4 1,2 0,4 1,6 0,8
  Privata 109,7 111,4 112,7 1,6 1,5 1,2 0,6 1,8 0,8
  Kommuner 109,3 110,2 111,3 0,7 0,8 1,0 -0,3 1,0 0,6
  Staten 112,0 114,0 115,9 1,9 1,8 1,6 0,9 2,0 1,3
Män 109,0 110,4 111,7 1,3 1,3 1,1 0,3 1,5 0,8
Kvinnor 110,4 112,0 113,4 1,6 1,4 1,2 0,6 1,6 0,9

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.2.2017

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

  Förtjänstnivåindex Real index
  %
1975 21,9 3,4
1980 12,0 0,4
1985 8,4 2,4
1990 9,2 3,0
1995 4,7 3,7
2000 4,0 0,6
2005 3,9 3,0
2010 2,6 1,4
2015 1,4 1,6
2016* 1,2 0,8

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.2.2017

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder 2015

Ålder Heltidsanställda löntagare
  Grundnivå Mellannivå Lägsta
högre
nivå
Lägre
högskolenivå
Högre
högskolenivå
Forskar-
utbildningsnivå
  Medianen för totallönen, €/mån.
    –20 1 972 2 104 . . . . . . -
20–24 2 124 2 231 2 173 2 410 2 810 . .
25–29 2 388 2 444 2 343 2 660 3 165 3 311
30–34 2 607 2 627 2 647 2 949 3 542 3 650
35–39 2 741 2 737 2 924 3 213 3 912 4 119
40–44 2 720 2 762 3 045 3 400 4 189 4 589
45–49 2 664 2 731 3 094 3 420 4 362 5 091
50–54 2 662 2 703 3 119 3 544 4 437 5 346
55–59 2 630 2 658 3 064 3 713 4 590 5 592
60–69 2 574 2 637 3 087 3 847 4 698 5 923

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad:13.3.2017

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön 2015

Arbetsgivarsektor Heltidsanställda löntagare
  Antal Medianen för totallönen, €/mån.
    Totalt Män Kvinnor
Privat 931 348 3 026 3 243 2 752
Kommun 366 869 2 728 3 144 2 668
Staten 67 482 3 582 3 929 3 127
Totalt 1 365 699 2 963 3 271 2 727

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.12.2016

Totallöner efter yrke och kön 2015

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare
  Antal Medianen för totallönen, €/mån.
    Totalt Män Kvinnor
Militärer 7 211 4 345 4 377 3 516
Chefer och högre tjänstemän 46 869 5 808 6 177 5 060
Specialister 313 389 3 946 4 356 3 648
Experter 332 073 3 146 3 546 2 885
Kontorspersonal och personal i kundtjänstarbete 101 921 2 585 2 635 2 572
Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 245 983 2 387 2 570 2 339
Jordbrukare, skogsarbetare 6 469 2 337 2 402 2 260
Byggnads-, reparations- och  tillverkningsarbetare 122 831 2 815 2 843 2 482
Process- och  transportarbetare 103 678 2 842 2 917 2 522
Övriga arbetare 82 316 2 137 2 434 2 019
Okänd 2 959 2 702 2 851 2 500
Totalt 1 365 699 2 963 3 271 2 727

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.12.2016

Lönernas 1) andel av nationalinkomsten, %

  %
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,5
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012 50,1
2013 49,8
2014 49,1
2015* 48,5
2016* 47,6

* preliminär uppgift

1) Inkl. löner och arvoden från utlandet, netto

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.8.2017

Ämnesområde: Löner och arbetskraftskostnader

Senast uppdaterad 3.8.2017

Dela