Löner och arbetskraftskostnader

Förtjänstnivåindex för löntagare (2010 = 100)

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön, 2012*

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder, 2012

Totallöner efter yrke och kön, 2012*

Lönernas andel av nationalinkomsten, %

Förtjänstnivåindex för löntagare (2010 = 100)

  Förtjänstnivåindex Förändring på årsnivå, % 
  2010 = 100 Nominell  Reell 
  2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 2011 2012 2013*
Totalt 102,7 106,0 108,1 2,7 3,2 2,0 -0,7 0,3 0,5
  Privata 102,5 105,6 107,7 2,5 3,0 2,1 -0,9 0,1 0,6
  Kommuner 103,0 106,7 108,5 3,0 3,6 1,8 -0,4 0,8 0,3
  Staten 103,7 107,7 110,1 3,7 3,9 2,2 0,3 1,1 0,7
Män 102,5 105,5 107,6 2,5 2,9 2,0 -0,9 0,1 0,5
Kvinnor 102,9 106,4 108,6 2,9 3,4 2,0 -0,5 0,6 0,5
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk1.xls

Uppdaterad: 11.2.2014

 

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

År Förtjänstnivåindex Real index
%
1975 21,9 3,4
1976 14,9 0,5
1977 8,5 -3,7
1978 6,8 -0,7
1979 11,4 3,9
1980 12,0 0,4
1981 12,8 0,8
1982 10,6 1,1
1983 10,4 1,7
1984 9,4 2,3
1985 8,4 2,4
1986 7,0 3,3
1987 7,0 3,2
1988 9,0 3,9
1989 8,9 2,1
1990 9,2 3,0
1991 6,4 1,9
1992 1,9 -0,6
1993 0,8 -1,4
1994 2,0 0,9
1995 4,7 3,7
1996 4,2 3,6
1997 2,4 1,2
1998 3,5 2,1
1999 2,8 1,6
2000 4,0 0,6
2001 4,5 1,9
2002 3,5 1,9
2003 4,0 3,1
2004 3,8 3,6
2005 3,9 3,0
2006 2,9 1,3
2007 3,4 0,9
2008 5,5 1,4
2009 4,0 4,0
2010 2,6 1,4
2011 2,7 -0,7
2012 3,2 0,3
2013* 2,0 0,5
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk3.xls

Uppdaterad: 11.2.2014

 

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön, 2012*

Arbetsgivarsektor Heltidsanställda löntagare
Antal Månadslön, €
Totalt Män Kvinnor
Privat 963 606  3 279  3 518  2 919 
  Primärproduktion . . . . . . . .
  Industri 359 366  3 338  3 415  3 040 
  Servicebranscher 604 240  3 244  3 618  2 891 
Kommun 377 191  2 932  3 417  2 803 
Staten 75 340  3 647  3 935  3 319 
Totalt 1 416 137  3 206  3 530  2 891 
* förhandsuppgift

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk4.xls

Uppdaterad: 20.12.2013

 

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder, 2012

Ålder Högre grundnivå Mellannivå Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskarutbildningsnivå
€/mån.
-20 1 842 2 012 - - - -
20-24 2 175 2 261 2 109 2 441 2 755 . .
25-29 2 557 2 552 2 770 2 708 3 290 3 564
30-34 2 771 2 745 2 946 3 079 3 769 3 932
35-39 2 944 2 905 3 123 3 439 4 259 4 544
40-44 2 907 2 894 3 249 3 613 4 667 5 074
45-49 2 845 2 875 3 346 3 710 4 772 5 438
50-54 2 800 2 836 3 322 3 841 4 900 5 775
55-59 2 726 2 779 3 248 4 026 5 021 5 966
60-69 2 669 2 767 3 292 4 167 5 037 6 028

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk2.xls

Uppdaterad: 9.4.2014

 

Totallöner efter yrke och kön, 2012*

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare
Antal Månadslön, 
Totalt Män Kvinnor
Militärer 9 695 3 994 4 074 3 013
Chefer och högre tjänstemän 54 118 5 911 6 313 5 146
Specialister 302 365 4 104 4 512 3 747
Experter 318 326 3 269 3 624 2 973
Kontorspersonal och personal i kundtjänstarbete 117 617 2 601 2 753 2 555
Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 254 788 2 413 2 647 2 325
Jordbrukare, skogsarbetare 6 193 2 272 2 316 2 218
Byggnads-, reparations- och  tillverkningsarbetare 148 253 2 897 2 935 2 461
Process- och  transportarbetare 114 466 2 917 3 016 2 518
Övriga arbetare 89 044 2 224 2 504 2 007
Okänd 1 274 3 184 3 292 2 974
Totalt 1 416 139 3 206 3 530 2 891
* förhandsuppgift

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk5.xls

Uppdaterad: 18.12.2013

 

Lönernas 1) andel av nationalinkomsten, %

År %
1990 55,2
1991 59,4
1992 58,5
1993 54,7
1994 50,8
1995 48,2
1996 48,6
1997 46,7
1998 46,2
1999 45,7
2000 45,0
2001 45,2
2002 44,9
2003 46,4
2004 45,3
2005 46,3
2006 45,8
2007 45,2
2008 47,0
2009 50,3
2010 49,3
2011 49,3
2012* 50,1
2013* 50,3
1) Inkl. löner och arvoden från utlandet, netto. Exkl. inkomster av anställningsoptioner.
* förhandsuppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

Tabellen i Excelformat suoluk_palk6.xls

Uppdaterad: 3.3.2014

Följande uppdatering: juli 2014


Senast uppdaterad 9.4.2014

Olet sivulla:

Förstasidan > Produkter och tjänster > Finland i siffror > Löner och arbetskraftskostnader

Produkter och tjänster

Finland i siffror

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 09 17 341 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter