Löner och arbetskraftskostnader

Förtjänstnivåindex för löntagare (2010 = 100)

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön, 2012

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder, 2012

Totallöner efter yrke och kön, 2012

Lönernas andel av nationalinkomsten, %

Förtjänstnivåindex för löntagare (2010 = 100)

  Förtjänstnivåindex Förändring på årsnivå, % 
  2010 = 100 Nominell  Reell 
  2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 2011 2012 2013*
Totalt 102,7 106,0 108,1 2,7 3,2 2,0 -0,7 0,3 0,5
  Privata 102,5 105,6 107,7 2,5 3,0 2,1 -0,9 0,1 0,6
  Kommuner 103,0 106,7 108,5 3,0 3,6 1,8 -0,4 0,8 0,3
  Staten 103,7 107,7 110,1 3,7 3,9 2,2 0,3 1,1 0,7
Män 102,5 105,5 107,6 2,5 2,9 2,0 -0,9 0,1 0,5
Kvinnor 102,9 106,4 108,6 2,9 3,4 2,0 -0,5 0,6 0,5
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk1.xls

Uppdaterad: 11.2.2014

 

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

År Förtjänstnivåindex Real index
%
1975 21,9 3,4
1976 14,9 0,5
1977 8,5 -3,7
1978 6,8 -0,7
1979 11,4 3,9
1980 12,0 0,4
1981 12,8 0,8
1982 10,6 1,1
1983 10,4 1,7
1984 9,4 2,3
1985 8,4 2,4
1986 7,0 3,3
1987 7,0 3,2
1988 9,0 3,9
1989 8,9 2,1
1990 9,2 3,0
1991 6,4 1,9
1992 1,9 -0,6
1993 0,8 -1,4
1994 2,0 0,9
1995 4,7 3,7
1996 4,2 3,6
1997 2,4 1,2
1998 3,5 2,1
1999 2,8 1,6
2000 4,0 0,6
2001 4,5 1,9
2002 3,5 1,9
2003 4,0 3,1
2004 3,8 3,6
2005 3,9 3,0
2006 2,9 1,3
2007 3,4 0,9
2008 5,5 1,4
2009 4,0 4,0
2010 2,6 1,4
2011 2,7 -0,7
2012 3,2 0,3
2013* 2,0 0,5
* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk3.xls

Uppdaterad: 11.2.2014

 

Totallöner efter arbetsgivarsektor och kön, 2012

Arbetsgivarsektor Heltidsanställda löntagare
Antal Månadslön, €
Totalt Män Kvinnor
Privat 963 535  3 278  3 517  2 919 
  Primärproduktion 1 444  3 330  3 377  3 078 
  Industri 357 847  3 332  3 409  3 031 
  Servicebranscher 604 244  3 247  3 622  2 892 
Kommun 377 068  2 931  3 415  2 802 
Staten 75 339  3 647  3 935  3 319 
Totalt 1 415 942  3 206  3 529  2 890 

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk4.xls

Uppdaterad: 22.4.2014

 

Totallöner efter utbildningsnivå och ålder, 2012

Ålder Högre grundnivå Mellannivå Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskarutbildningsnivå
€/mån.
-20 1 842 2 012 - - - -
20-24 2 175 2 261 2 109 2 441 2 755 . .
25-29 2 557 2 552 2 770 2 708 3 290 3 564
30-34 2 771 2 745 2 946 3 079 3 769 3 932
35-39 2 944 2 905 3 123 3 439 4 259 4 544
40-44 2 907 2 894 3 249 3 613 4 667 5 074
45-49 2 845 2 875 3 346 3 710 4 772 5 438
50-54 2 800 2 836 3 322 3 841 4 900 5 775
55-59 2 726 2 779 3 248 4 026 5 021 5 966
60-69 2 669 2 767 3 292 4 167 5 037 6 028

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk2.xls

Uppdaterad: 9.4.2014

 

Totallöner efter yrke och kön, 2012

Yrkeshuvudgrupper Heltidsanställda löntagare
Antal Månadslön, 
Totalt Män Kvinnor
Militärer 9 695 3 994 4 074 3 013
Chefer och högre tjänstemän 54 115 5 910 6 312 5 145
Specialister 302 344 4 103 4 510 3 746
Experter 318 292 3 268 3 622 2 973
Kontorspersonal och personal i kundtjänstarbete 117 611 2 601 2 753 2 555
Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 254 781 2 413 2 647 2 325
Jordbrukare, skogsarbetare 6 093 2 266 2 311 2 211
Byggnads-, reparations- och  tillverkningsarbetare 148 235 2 896 2 934 2 460
Process- och  transportarbetare 114 459 2 917 3 016 2 518
Övriga arbetare 89 043 2 224 2 504 2 007
Okänd 1 274 3 177 3 293 2 960
Totalt 1 415 942 3 206 3 529 2 890

Källa: Statistikcentralen, Löner och arbetskraftskostnader

Tabellen i Excelformat suoluk_palk5.xls

Uppdaterad: 22.4.2014

 

Lönernas 1) andel av nationalinkomsten, %

År %
1990 54,4
1991 58,7
1992 58,0
1993 54,4
1994 50,3
1995 47,6
1996 47,9
1997 46,0
1998 45,5
1999 45,5
2000 45,4
2001 44,8
2002 45,0
2003 45,9
2004 45,1
2005 46,0
2006 45,7
2007 44,9
2008 46,6
2009 49,7
2010 48,8
2011 48,8
2012* 50,3
2013* 50,1
1) Inkl. löner och arvoden från utlandet, netto. 
* förhandsuppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper; se Revidering av nationalräkenskaperna ENS 2010

Tabellen i Excelformat suoluk_palk6.xls

Uppdaterad: 11.7.2014

Följande uppdatering: januari 2015


Senast uppdaterad 11.7.2014

Olet sivulla:

Förstasidan > Produkter och tjänster > Finland i siffror > Löner och arbetskraftskostnader

Produkter och tjänster

Finland i siffror

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter