Löner och arbetskraftskostnader

Innehåll

Förtjänstnivåindex, genomsnittliga årsförändringar

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 29.2.2020

Förtjänstnivåindex för löntagare efter arbetsgivarsektor

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Förtjänstnivåindex

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 11.3.2020

Totallöner efter arbetsgivarsektor 2018

Arbetsgivarsektor Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda
löntagare

 
  Totalt Män Kvinnor
Privat 3 162 3 381 2 862 959 310
Kommun 2 812 3 206 2 751 362 790
Staten 3 718 4 019 3 307 67 741
Totalt 3 079 3 398 2 827 1 389 841

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.9.2019

Totallöner 1) efter utbildningsnivå och ålder 2018

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.9.2019

Totallöner efter yrke 2018

Yrkeshuvudgrupper Medianen för totallönen, €/mån. Heltidsanställda
löntagare
  Totalt Män Kvinnor
Chefer 6 116 6 532 5 335 45 506
Verkställande direktörer och
verkschefer
7 855 8 020 6 771 1 438
Specialister 4 032 4 412 3 738 353 936
Läkare 7 093 7 467 6 868 12 369
Lågstadie- och barnträdgårdslärare 3 024 3 634 2 918 39 733
Experter 3 178 3 647 2 920 330 542
Sjukskötare, barnmorskor m.fl. 2 993 3 293 2 968 53 197
Inköps- och försäljningsagenter 3 895 4 191 3 500 43 085
Kontors- och kundtjänstpersonal 2 659 2 777 2 631 89 666
Löneräknare, försäkringshand-
läggare m.fl.
2 724 2 837 2 716 15 490
Service- och försäljningspersonal 2 464 2 649 2 412 230 624
Vård- och omsorgspersonal 2 434 2 556 2 426 104 913
Byggnads-, reparations- och 
tillverkningsarbetare
2 944 2 971 2 607 130 109
Process- och transportarbetare 2 982 3 066 2 626 112 392

Källa: Statistikcentralen, Lönestrukturstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.9.2019

 

Senast uppdaterad 29.5.2020