Uutiset

2014

19.12.2014  Julkisen talouden tarkasteluun vaihtoehtoja ja tarkkuutta
Yksi luku antaa tarkasteltavasta ilmiöstä vääjäämättä rajallisen kuvan, ja etenkin väärintulkittuna, johtaa helposti harhaan. Julkisen talouden kansainvälistä vertailua varten ja johtopäätösten tueksi on tarjolla useampia tunnuslukuja ja laajoja tilastokokonaisuuksia. (Tieto&trendit 6/2014)

19.12.2014  Joulu numeroina
Kuinka moni ostaa lahjansa verkosta? Mikä on suosituin joulukukka? Olemme koonneet suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa.

18.12.2014  Muutoksia tilastojen ja tuotteiden tuotannossa 2015
Tilastokeskuksen tilastotuotannossa sekä tuote- ja palveluvalikoimassa tapahtuu vuoden 2015 alusta runsaasti muutoksia. Yhteensä 14 tilastoa lakkautetaan, ja joidenkin tilastojen julkaisusisällöt muuttuvat. Lisäksi supistetaan julkaisutoimintaa ja muutetaan Tilastokirjaston aukioloaikoja.

18.12.2014  Terveydentila yleisin syy työsyrjintään tai eriarvoiseen kohteluun
Tilastokeskuksen toteuttaman tutkimuksen mukaan terveydentila on yleisin syrjintäperuste työelämässä

17.12.2014  Tieto&trendit-blogi: Tarpeettomat uhkakuvat pilaavat työilmapiiriä
Suomalaista työelämää synkistellään nyt suotta. Vaikka epävarmuus on lisääntynyt, monet asiat ovat työolotutkimuksen mukaan muuttuneet parempaan suuntaan, kirjoittaa Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-blogissa.

16.12.2014  Luonnonvarakeskus vastaa ruoka- ja luonnonvaratilastoista
Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittava Luonnonvarakeskus (Luke) on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Se tuottaa tutkimustiedon lisäksi Suomen viralliset tilastot omalta toimialaltaan. Luonnonvarakeskuksen tiedote

15.12.2014  Ohjelmistoala siivittää palvelualojen liikevaihdon kasvua
Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa palvelujen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 4,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitys oli edellisvuotta nopeampaa lähes kaikilla palvelualojen päätoimialoilla. Palvelualoista ripeimmin kasvoivat ohjelmistoala ja tietopalveluala.

12.12.2014  Liikenteen tietopaketti on ilmestynyt
Kuinka paljon tehtiin viime vuonna junamatkoja Suomen ja Venäjän välillä? Paljonko Suomessa kävi ulkomaisia risteilymatkustajia? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Liikennetilastollisesta vuosikirjasta.

10.12.2014  Suomen tilastollinen vuosikirja kertoo muuttuvasta Suomesta
Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on noussut, suomalaiset ovat entistä koulutetumpia ja he kuluttavat palveluihin yhä enemmän. Tiedot ovat Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä Suomen tilastollisesta vuosikirjasta, joka kuvaa tarkasti suomalaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

9.12.2014  Tilastokeskus käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön vähentämistarpeesta
Toimenpiteiden perusteena on Tilastokeskuksen toiminnan rahoituksen kiristyminen noin 4 miljoonalla eurolla vuodesta 2014. Yhteistoimintaneuvottelujen kohteena on koko henkilöstö.

8.12.2014  Asumisen kalleus pääkaupunkiseudulla selittää alueellisia kulutuseroja
Alueelliset kulutuserot ovat pysyneet Suomessa 30 vuotta samalla tasolla. Sen sijaan erojen syyt ja alueelliset kulutusrakenteet ovat muuttuneet. Etenkin pääkaupunkiseudulla asumisen muuta maata nopeampi hintojennousu on lisännyt asumismenoja suhteessa muuhun Suomeen. (Hyvinvointikatsaus 4/2014)

8.12.2014  Ruututietokanta 2014 on ilmestynyt
Päivitetty ruututietokanta sisältää nyt veronalaisten tulojen lisäksi myös käytettävissä olevat rahatulot, jotka kuvaavat paremmin kunkin ruudun ostovoimakertymää.

2.12.2014  Vuoden 2015 julkistamiskalenteri ilmestynyt
Julkistamiskalenterin tiedot vuodelle 2015 ovat nyt nähtävillä. Tutustu kalenteriin, josta löytyvät tiedot ensi vuonna julkaistavista tilastoista ja julkaisuista

28.11.2014  Tilastoja arjesta lasten silmin
Lasten Tilastrofi huipentui palkintogaalaan. Tilaisuudessa palkittiin asiantuntijaraadin valitsema Sipoonlahden koulun työ ja yleisön äänestämä Puotilan ala-asteen koulun työ.

27.11.2014  Sata lasta Tilastrofin pyörteissä
Lasten tilastollinen vuosikirja -projekti huipentuu 27.11.2014 Tilastokeskuksessa järjestettävään gaalaan, jossa oppilaat pääsevät vertaamaan tekemiään tutkimuksia ja niiden tuloksia.

26.11.2014  Työolojen muutosten vuosikymmenet
Tilastokeskuksen tuore julkaisu Työolojen muutokset 1977–2013 tarjoaa laajan yleiskatsauksen suomalaisen palkansaajaväestön työoloihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin lähes neljän vuosikymmenen ajalta.

20.11.2014  Suomi pohjoismaisessa vertailussa
Tuore Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja kertoo, että Pohjoismaiden väestön ennustetaan kasvavan seuraavan 25 vuoden aikana nopeimmin Norjassa, Ahvenanmaalla ja Islannissa. Suomessa väestönkasvun ennustetaan jäävän 10 prosenttiin.

13.11.2014  Toimittajatilaisuus: Julkisen sektorin koko
Miten julkisen sektorin kokoa kuvaavia tunnuslukuja pitäisi tulkita? Miten Suomi sijoittuu kansainvälisessä vertailussa? Tilastokeskus järjestää 21.11.2014 toimittajatilaisuuden, jonka aiheena on julkisen sektorin koko ja kansantalouden tunnuslukujen käyttö.

10.11.2014  Vaalitilastot, suhdannetilastoja ja oikeustilastoja pois supistuslistalta
Tilastokeskus on käyttäjäpalautteen perusteella päättänyt poistaa mm. vaalitilastot, joitakin suhdannetilastoja ja joitakin oikeustilastoja syyskuussa esittämältään supistuslistalta. Muiden lakkautusuhan alaisten tilastojen osalta selvitykset jatkuvat.

6.11.2014  EU:n laskentakaava kasvattaa julkisten menojen bkt-osuutta
Julkisten menojen bkt-osuus on ollut kiivaan keskustelun kohteena. EU:n laskentakaava kasvattaa osuutta merkittävästi, erittelee kansantalouden tilinpidon asiantuntija Olli Savela Tieto&trendit-blogissa.

5.11.2014  Globaalistuva yritystoiminta haastaa tilastot
Tilastokeskus järjestää 11.11.2014 avoimen seminaarin, jossa asiantuntijat kertovat, miten yritysten kansainvälistyminen näkyy taloudessa ja tilastoissa.

29.10.2014  Viidennes itsensätyöllistäjistä yrittäjäksi olosuhteiden pakosta
Noin 40 prosenttia itsensätyöllistäjistä on yrittäjähakuisia ja he ovat valinneet yrittäjämäisen työskentelyn omasta halustaan. Noin viidennes itsensätyöllistäjistä on päätynyt yrittäjiksi olosuhteiden pakosta.

23.10.2014  Bkt-uudistus tuo esiin EU-maiden erot
EU-maat ovat siirtyneet bkt:n tilastoinnissa uuteen EKT 2010 -järjestelmään. Uudistuksen seurauksena EU-maiden "kansantulokakku" on nyt suurempi kuin aiemmin on tilastoitu. Suomessa muutoksen vaikutus on EU:n keskiarvoa suurempi.
Tieto&trendit-blogi

21.10.2014  Osallistu verkkosivujen testaamiseen
Tilastokeskus on uudistamassa verkkosivujaan. Etsimme Tilastokeskuksen verkkopalvelujen käyttäjiä sivujen käytettävyystestaukseen.

20.10.2014  Tutustu StatFin-tietokannan uuteen versioon
StatFin-tietokantapalvelun uusi versio on avattu testikäyttöön. Uusi StatFin tarjoaa käyttäjälle tilastotietoa entistä nopeammin ja varmemmin.

16.10.2014  Tieto&trendit-blogi: Ensiasunnon ostajat hyvin toimeentulevia
Ensiasunnon ostajista 73 prosenttia kuuluu paremmin ansaitsevaan puoliskoon asuntokunnista. Sen sijaan vuokralla asuvista 25–40-vuotiaista joka kolmas kuuluu kahteen alimpaan tulokymmenykseen, kirjoittaa asuntotilastojen asiantuntija Topias Pyykkönen Tieto&trendit-blogissa.

16.10.2014  Itsensätyöllistäjien kuva Suomessa
Tilastokeskus järjestää 29.10.2014 tiedotustilaisuuden, jossa julkistetaan tutkimusraportti Itsensätyöllistäjät 2013. Tutkimuksessa on ensi kertaa selvitetty itsensätyöllistäjien työtilannetta, työoloja ja toimeentuloa.

13.10.2014  Lisää tilasto-osaamistasi
Tilastokoulutuksen loppuvuoden kursseilla perehdytään mm. suhdannetiedon lähteisiin ja tulkintaan sekä tilastoihin talouden kuvaajana.

6.10.2014  Tieto&trendit-blogi: Piilotyöttömiä ja alityöllisiä
Taantuman aikana kannattaa seurata työmarkkinoiden harmaan sävyjä. Alityöllisyys ja piilotyöttömys kasvavat nyt nopeammin kuin työttömyys, kirjoittaa työmarkkinatilastojen asiantuntija Liisa Larja Tieto&trendit-blogissa.

2.10.2014  Nousukausikaan ei ratkaisisi rakennetyöttömyyttä
Enemmistöllä työttömistä on taustallaan yksi tai kaksi työllistymistä heikentävää rakenteellista tekijää. Noususuhdannekaan ei yksin riitä ratkaisemaan rakennetyöttömyyttä, jos työn kysyntä ja työttömien taidot eivät kohtaa. (Tieto&trendit 5/2014)

29.9.2014  Suomen sijoitus koulutusvertailussa riippuu mittaustavasta
Suomalaiset nuoret aikuiset ovat OECD-maiden viidenneksi koulutetuimpia tai lähellä keskitasoa riippuen siitä, tarkastellaanko vain korkeakoulututkintoja vai myös alimman korkea-asteen tutkintoja. (Hyvinvointikatsaus 3/2014)

26.9.2014  Tiedonkäyttäjiä kuullaan tilastojen muutoksista
Tilastokeskus kuulee tiedonkäyttäjiä suunnitteilla olevista tilastojen ja palvelutarjonnan supistuksista ennen lopullisten päätösten tekemistä.

22.9.2014   Pienyritykset kasvattivat liikevaihtoaan, suurilla meni huonommin
Rakentamisalan ja palvelualojen yritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa. Kasvu oli kokonaan pienten ja keskisuuren yritysten varassa. Teollisuudessa ja kaupassa puolestaan mentiin miinukselle.

19.9.2014  Budjettileikkaukset pakottavat supistamaan tilastotuotantoa
Tilastokeskuksen toimintamenoihin 2015-2017 kohdistuvat leikkaukset johtavat tilastotuotannon supistumiseen. Palveluita joudutaan karsimaan eikä YT-neuvottelujen mahdollisuutta ole suljettu pois.

18.9.2014  Avoimia aineistoja tilastollisten menetelmien opetukseen
Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta ja väestölaskentapaneelista on muodostettu opetuskäyttöön tarkoitettuja aineistoja, jotka voi ladata verkosta avoimena datana.

17.9.2014  Kuntatieto-ohjelman koulutus videoina
Kuntien taloustilastoinnin kehittämiseen liittyvien koulutuspäivien ohjelma 15.–16.9. on katsottavissa videoina.

11.9.2014  Ympäristötilaston vuosikirja verkkopalveluna
Ympäristötilaston vuosikirja on kokonaisvaltainen katsaus ympäristöön. Nyt vuosikirja ja sen kuviot ja taulukot ovat saatavana myös maksuttomana verkkopalveluna.

10.9.2014  Haemme tilastohaastattelijoita
Tilastokeskus hakee tilastohaastattelijoita puhelinhaastattelukeskukseen. Toivomme sinulta selkeää puhelinääntä, vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen kieltä.

8.9.2014  Tilastokeskus esittäytyy Kuntamarkkinoilla
Tilastokeskus on mukana 10.–11.9.2014 järjestettävillä Kuntamarkkinoilla. Esittelemme tapahtumassa mm. avoimeen käyttöön avattuja tilasto- ja paikkatietoaineistoja.

3.9.2014  Simulointimallin koodi avoimeen käyttöön
Tilastokeskus ylläpitää ja kehittää tuloverotusta ja sosiaaliturvaetuuksia simuloivaa SISU-mikrosimulointimallia. Nyt mallikoodin voi ladata avoimena datana verkosta.

1.9.2014  Tilastoposterikisa käynnissä
Suomalaiset koulut haastetaan mukaan kansainväliseen tilastoposterikilpailuun. Kilpailun tavoitteena on edistää koululaisten yhteiskunnallisen ja numeerisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä

28.8.2014  Maakunnissa kauppa kehittyi alkuvuonna vaihtelevasti
Koko maassa kaupan liikevaihdon supistuminen jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myönteisimmin kaupan liikevaihto kehittyi Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla, mutta useassa maakunnassa kauppa kangerteli yhä.

26.8.2014  Energiatietoa englanniksi taskukoossa
Tilastokeskus on julkaissut taskukokoisen kirjan Energy in Finland. Tiivis tietopaketti sisältää energia-alan keskeisimpiä tilastotietoja taulukoina ja graafisina kuvioina.

15.8.2014  Tartu Tilastokeskuksen Apps4Finland-haasteeseen
Apps4Finland-kilpailuun räätälöidyt yhdistelmätaulukot ovat nyt saatavilla avoimen rajapinnan kautta Tilastokeskuksen tietokannasta.

13.8.2014  Avoimet työpaikat -tilaston toisen neljänneksen julkistuksen ajankohta siirtyy
Avoimet työpaikat -tilaston tuotannossa ilmenneiden ongelmien vuoksi tiedonkeruuaikaa on jatkettu. Tästä johtuen toisen neljänneksen tiedot julkaistaan 29.8.2014.

5.8.2014  Tilastokeskus kouluttaa
Syksyn kurssitarjonta tarjoaa tietoa tilastotietojen lähteistä, esittämisestä ja tulkinnasta. Kurssit kertovat tilastoista muun muassa talouden, kilpailukyvyn ja kulutusrakenteen kuvaajina.

30.7.2014  Ajankäyttö muutoksessa
Turussa 30.7.–1.8.2014 järjestettävä ajankäyttötutkijoiden maailmankonferenssi IATUR 2014 käsittelee muun muassa sitä, miten ajankäyttötutkimuksen välineillä voidaan selvittää viimeaikaisia arkielämän muutoksia.

25.7.2014 Asiantuntijoiden esitykset kootusti
Tilastokeskus järjestää erilaisia asiakas- ja koulutustilaisuuksia, joiden ohjelmat ja esitykset ovat löytyneet tapahtumia-sivulta. Uusimpien tilaisuuksien esitykset löytyvät nyt myös kootusti yhdestä paikasta sivuiltamme SlideShare-palvelussa. Esityksiä on helppo hakea asiasanojen avulla sekä jakaa eteenpäin.

15.7.2014  Osallistu verkkosivujen käytettävyystestiin
Tilastokeskus on uudistamassa verkkosivujaan. Kutsumme verkkopalvelujemme käyttäjiä osallistumaan käytettävyystestaukseen.

11.7.2014  Suomen bkt:n taso nousee
Tutkimus- ja kehittämismenojen uusi käsittelytapa ja muut laskentamenetelmien uudistukset nostavat Suomen bruttokansantuotteen tasoa keskimäärin 4 prosenttia 2000-luvulla. Aikasarjat muuttuvat kaikissa EU-maissa. (Tieto&trendit 3–4/2014)

7.7.2014  Aikuisopiskelijoita yli 1,7 miljoonaa
Aikuiskoulutukseen osallistui vuonna 2012 yli 1,7 miljoonaa henkilöä eli noin puolet 18–64-vuotiaasta väestöstä. Naisista lähes kolme viidestä, mutta miehistä harvempi kuin joka toinen osallistui aikuiskoulutukseen.

30.6.2014  Tiedotustilaisuus kansantalouden tilinpidon tiedoista
Tilastokeskus järjestää 11.7.2014 tiedotustilaisuuden, jossa julkistetaan Suomen ensimmäiset uuden laskennan mukaiset tulokset kansantalouden tilinpidosta ja maksutaseesta.

23.6.2014  Lehtiä luetaan yhä useammin verkossa
Vuonna 2013 painettuja sanoma- ja aikakauslehtiä luki vähintään viikoittain 92 prosenttia suomalaisista. Lehtiä seurataan kuitenkin entistä enemmän digitaalisesti, erityisesti lehtien lukeminen älypuhelimilla ja tablettitietokoneilla on yleistynyt nopeasti.

17.6.2014  Suomen kesä tilastoina
Missä kunnassa on eniten kesämökkejä? Kuinka monta kesäteatteria Suomessa on? Tilastokeskus on koonnut yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta.

17.6.2014  Tieliikenneonnettomuuksien paikkatiedot avoimeksi dataksi
Tilastokeskus avaa tieliikenneonnettomuuksien paikkatietoaineistoa veloituksetta avoimeen käyttöön. Aineiston avulla jokainen voi tarkastella alueensa liikenneturvallisuutta tieliikenteessä tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien perusteella.

16.6.2014  Kulttuuriin ja vapaa-aikaan käyttävät eniten rahaa keski-ikäiset
Kotitaloudet käyttivät kulttuuriin ja vapaa-aikaan vuonna 2012 keskimäärin 3 636 euroa. Eniten rahaa kulttuuriin ja vapaa-aikaan käyttävät kotitaloudet, joiden viitehenkilö on 45–54-vuotias.

16.6.2014  Kansantalouden tilinpidon uudistus muuttaa talouslukuja
Tilastokeskus on julkaissut alustavat arviot uudistetun kansantalouden tilinpitojärjestelmän käyttöönoton vaikutuksista bruttokansantuotteeseen ja muihin keskeisiin talouden tunnuslukuihin Suomessa. Arvioiden mukaan bruttokansantuotteen tason odotetaan nousevan 2000-luvulla keskimäärin noin neljä prosenttia.

13.6.2014  Uusia paikkatietoaineistoja avoimeen käyttöön
Tilastokeskus on lisännyt uusia avoimia paikkatietoaineistoja. Saatavana on mm. väestöjä kuvaavia perustietoja 5 km x 5 km -karttaruuduittain

9.6.2014  Suomi-tietoa taskukoossa
Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Julkaisu tarjoaa tilastojen ja graafisten kuvioiden muodossa keskeiset tiedot yhteiskunnasta.

9.6.2014  Tilastokeskuksen puhelinnumerot ovat muuttuneet
Tilastokeskus siirtyi 9.6.2014 valtionhallinnon yhteiseen 0295-numerointiin. Puhelinvaihteemme uusi numero on 029 551 1000.

6.6.2014  Suomi ja suomalaiset keskiössä vuoden 2014 Apps4Finland-haasteissa
Tilastokeskus nostaa tämän vuoden Apps4Finland-kilpailun haasteiden teemaksi Suomen ja suomalaisuuden. Teemalla Tilastokeskus haluaa valmistautua tuleviin juhlavuosiin: ensi vuoden 150-vuotisjuhlaansa sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017.

6.6.2014  Tilastokeskuksen puhelinnumerot muuttuvat 9.6.2014
Tilastokeskus siirtyy valtionhallinnon yhteiseen 0295-numerointiin 9.6.2014. Muutostöiden vuoksi Tilastokeskuksen 09 1734 -numerointi lakkaa toimimasta 6.6.2014 klo 16.30.

5.6.2014  Ympäristönsuojeluun käytettiin yli miljardia euroa vuonna 2012
Teollisuuden ja julkisen sektorin yhteenlasketut ympäristönsuojelumenot olivat 2,3 miljardia euroa vuonna 2012. Julkisen sektorin osuus menoista oli lähes 1,5 miljardia ja teollisuuden osuus 0,9 miljardia euroa.

4.6.2014  Julkistamiskalenterin tiedot avoimena rajapintana
Tilastokeskuksen julkistamiskalenteri kertoo tilastotietojen ja julkaisujen julkaisupäivät. Nyt julkistamiskalenteri on saatavilla JSON-muodossa, jolla julkistamiskalenterin tiedot voi siirtää omaan verkkosovellukseen.

3.6.2014  Katsauksia alueelliseen kehitykseen
Kuntakatsaus ja Seutukunta- ja maakuntakatsaus -julkaisut tarjoavat tiivistetysti ja visuaalisesti nopean läpileikkauksen Suomen kunnista, seutukunnista ja maakunnista

28.5.2014  Kansainvälinen videokilpailu opiskelijoille
EU:n tilastovirasto Eurostat järjestää opiskelijoille "Your Take On Statistics" -kilpailun, jossa voi voittaa 5 000 euroa tilastoaiheisella videolla.

27.5.2014  Suomalaiset tyytyväisiä asuinoloihinsa ja ihmissuhteisiinsa
Suomalaiset ovat elämässään tyytyväisimpiä asuinoloihinsa ja ihmissuhteisiinsa. Heikoimman arvion suomalaisilta saa puolestaan luottamus Suomen poliittiseen päätöksentekojärjestelmään.

26.5.2014  Eläkeiän sitominen elinajanodotteeseen nostaisi eläkeikää
Työurien pidentämiseksi on ehdotettu eläkeiän nostamista. Eläkeiän sitominen elinajanodotteeseen on yksi mahdollisuus korottaa eläkeikää. Osittain elinajanodotteeseen sidottu eläkeikä voisi nostaa eläkeikää 2-3 vuotta vuoteen 2050 mennessä. (Hyvinvointikatsaus 2/2014)

26.5.2014  Europarlamenttivaalien karttapalvelu avattu
Maksuttoman vaalikarttapalvelun avulla voi tarkastella mm. äänestysaktiivisuutta sekä puolueiden ja valittujen kannatusta kunnittain.

22.5.2014 Rekisteri- ja mikroaineistot paremmin saataville
Tilastokeskuksen ja Kansallisarkiston yhteishanke rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelun kehittämiseksi on käynnistynyt. Hankkeessa parannetaan julkishallinnon aineistojen löydettävyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Hankkeen etenemisestä kerrotaan blogissa, jossa voi keskustella palvelun kehittäjien kanssa.

19.5.2014  Ylijohtaja Jarmo Hyrkölle kanslianeuvoksen arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt Tilastokeskuksen ylijohtajalle Jarmo Hyrkölle kanslianeuvoksen arvonimen

16.5.2014  Avoimessa käytössä olevia paikkatietoaineistoja päivitetty
Tilastokeskus on päivittänyt avoimessa käytössä olevia paikkatietoaineistojaan. Saatavana on mm. väestöjä kuvaavia perustietoja 1 km x 1 km karttaruuduttain sekä tilastointialueittain.

15.5.2014  Miten big dataa hyödynnetään tilastoissa?
Tilastokeskus järjestää 2.6.2014 kansainvälisen seminaarin big datasta ja sen hyödyntämisestä tilastotuotannossa. Tilaisuus on kaikille avoin.

14.5.2014  Tieto&trendit-blogi: Menetettiinkö mahdollisuus edulliseen ruokaan?
Ruuan reaalihinta on jo lähes samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten ennen Suomen EU-jäsenyyttä, kirjoittaa Tilastokeskuksen inflaatioasiantuntija Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-blogisssa.

14.5.2014  Uusi tilasto suurten yritysten liikevaihdosta
Tilastokeskus alkaa julkaista 28.5.2014 lähtien kuukausittain uutta tilastoa, suurten yritysten liikevaihtoennakkoa. Tilaston tietoja voidaan käyttää yritystalouden kehityksen ja markkinoiden lyhyen aikavälin seurantaan.

12.5.2014  Mikä muuttuu kansantalouden tilinpidossa
Tilastokeskus järjestää 20.5.2014 kaikille avoimen seminaarin, jossa esitellään kansantalouden tilinpidon ja maksutasetilastoinnin uudistuksia ja niiden vaikutuksia

7.5.2014  Tilastokeskuksen puhelinnumerot muuttuvat 9.6.2014
Tilastokeskuksen puhelinnumerot muuttuvat 9.6.2014, jolloin Tilastokeskus siirtyy valtionhallinnon yhteiseen 0295-numerointiin.

5.5.2014  Tilastovisualisointeja verkossa
Tilastokeskus on koonnut verkkosivuilleen erilaisia tilastovisualisointeja kuvioiden, karttojen ja interaktiivisten visualisointien muodossa. Visualisoinnit havainnollistavat mm. väestöön, vaaleihin, ympäristöön ja yhteiskunnan kehitykseen liittyviä tilastoja.

29.4.2014  Tieto&trendit-blogi: Pakoilevatko suomalaiset töitä?
Keskustelu eläkeiästä tuo esiin, että suomalaisten uskotaan asennoituvan kielteisesti työntekoon. Kun ihmisiltä itseltään kysytään, monet heistä eivät ole lähtemässä eläkkeelle heti, kun se on mahdollista, kirjoittaa Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-blogissa.

28.4.2014  Vapputietoa
Kuinka monta Vappua Suomessa on? Entä Valborgia? Olemme koonneet yhteen vapun viettoon ja perinteisiin liittyvää tietoa.

24.4.2014  Onko Suomi kallis maa?
Tilastokeskus järjestää 14.5.2014 Kaisa-talossa avoimen tilaisuuden, jossa asiantuntijamme kertovat asumisen ja elämisen kustannuksista Suomessa ja Euroopassa.

22.4.2014  Oppilaitokset, kuinka monta ja missä?
Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteri sisältää kaikkien oppilaitosten osoitteet ja muut tiedot. Tietoja voi hakea esimerkiksi oppilaitostyypin, oppilasmäärän, oppilaitosten sijainnin tai opetuskielen mukaan.

15.4.2014  Pääsiäisaiheisia tilastoja
Mitä löytyy suomalaisesta pääsiäispöydästä? Kuinka paljon suomalaiset lähettävät pääsiäiskortteja? Olemme koonneet pääsiäisen aikaan liittyviä tietoja ja tilastoja.

14.4.2014  Koulut haastetaan kansainväliseen tilastoposterikilpailuun
Suomalaiset koulut haastetaan mukaan kansainväliseen tilastokilpailuun. Kilpailun tavoitteena on parantaa nuorten valmiuksia kuvata omaa ympäristöään tilastollisin keinoin

11.4.2014  Palkkaliukumat säätävät kilpailukykyä
Palkat reagoivat suhdanteisiin luultua herkemmin. Liukumat vaikuttavat lähes yhtä paljon ansioiden kehitykseen kuin sopimuskorotukset, kirjoittaa ETLAn tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston professori Mika Maliranta Tieto&trendit-lehden artikkelissa.

10.4.2014  Katsaus suhdanteiden kehitykseen
Tilastokatsaus tarjoaa kattavasti aikasarjatietoa keskeisiltä talouden ja yhteiskunnan kehitystä kuvaavilta aihealueilta suhdanteiden ja kehityksen seurantaan. Julkaisussa on lisäksi indeksejä, trendejä ja kausitasoitettuja tilastosarjoja sekä kansainvälistä vertailutietoa.

9.4.2014 Työuran jatkaminen yhä useamman tavoitteena
Arviot omasta eläkeiästä ovat nousseet tuntuvasti. Tuoreimman työolotutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaista palkansaajista jo 37 prosenttia arvioi jäävänsä eläkkeelle vanhempana kuin 63-vuotiaana, kirjoittaa tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-lehden artikkelissa. 

1.4.2014  Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta
Tuore rakentamisen ja asumisen vuosikirja sisältää tilastotietoa mm. rakennus- ja asuntotuotannosta, asuntokannasta ja korjausrakentamisesta.

25.3.2014  Maahanmuuttajaväestö lähes kymmenkertaistunut 20 vuodessa
Vuosien 1990–2010 aikana Suomen vieraskielinen väestö kasvoi 25 000 henkilöstä 224 000 henkilöön. Vieraskielisten määrä on kasvanut eniten 2000-luvulla: useampi kuin joka kolmas vieraskielinen on muuttanut maahan vasta vuoden 2005 jälkeen.

24.3.2014  Tieto&trendit-blogi: Kotihoidontuen puolituksella vähäinen vaikutus
Hallituksen kaavailema kotihoidontuen uudistus koskisi käytännössä varsin pientä ryhmää äitejä, kirjoittaa erikoistutkija Anna Pärnänen Tieto&trendit-blogissa.

19.3.2014  Naiset ja miehet Suomessa
Millaisia eroja on naisten ja miesten koulutuksessa? Entä työsuhteissa? Tilastokeskuksen Naiset ja miehet Suomessa 2014 -julkaisu sisältää tilastoja naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

18.3.2014  Suomi-tietoa postinumeroalueittain
Suomi postinumeroalueittain -verkkopalvelu tarjoaa tilastotietoa suunnittelun, päätöksenteon ja markkinoinnin tueksi kunnittain ja postinumeroalueittain koko Suomesta. Palvelun tilastotaulukot on juuri päivitetty.

14.3.2014  Liikevaihto pysyi loppuvuonna alavireisenä, kaupassa piristymisen merkkejä
Tilastokeskuksen suhdannetietojen valossa liikevaihto laski vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä teollisuuden, rakentamisen ja kaupan päätoimialoilla. Loppuvuonna lasku oli kuitenkin maltillisempaa kuin koko vuoden 2013 aikana.

10.3.2014  Osaatko tulkita työelämän ilmiöitä?
Tilastokoulun uusi Työmarkkinatilastot-kurssi opettaa analysoimaan työmarkkinoita ja työelämän ilmiöitä kotimaisten ja kansainvälisten tilastoaineistojen avulla.

6.3.2014  Tilaa uudistunut uutiskirje
Viikoittain ilmestyvä uutiskirje mahdollistaa tilaajalle nopean katsauksen Tilastokeskuksen tapahtumiin. Se sisältää tulevan viikon tilastojulkistukset, ajankohtaisia uutisia, tietoja tapahtumista ja tilaisuuksista sekä poimintoja uusimmista julkaisuista.

4.3.2014  Eeva Hamunen, Sixten Korkman ja Alpo Willman palkittu Eino H. Laurila –kansantulomitalilla
Vuoden 2013 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty Sixten Korkmanille, Alpo Willmanille ja Eeva Hamuselle. Mitalit myönnetään tunnustuksena heidän aktiivisesta työstään kansantalouden tilinpidon käytön ja tunnettuuden edistäjinä.

3.3.2014  Opi ymmärtämään väestötiedettä
Miten erilaisilla tunnusluvuilla kuvataan väestössä tapahtuvia muutoksia - syntyvyyttä, kuolevuutta ja muuttoliikettä? Tilastokoulun uusi kurssi väestötieteen perusteista auttaa ymmärtämään väestönkehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

26.2.2014  Lasten perheet moninaistuvat maahanmuuton myötä
Useimmat lapset kasvavat yhä kahden vanhemman perheissä. Vaikka lasten perheet moninaistuvat muun muassa maahanmuuton myötä, ovat perhetyyppien muutokset hitaita. (Hyvinvointikatsaus 1/2014)

26.2.2014  Hyvinvointia kuvaavat indikaattorit Findikaattoriin
Findikaattori-palveluun on avattu sivusto hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia kuvaavista indikaattoreista. Sivusto kokoaa keskeiset kansalliset ja kansainväliset hyvinvointitietoa esittävät indikaattoripalvelut ja lähteet yhteen paikkaan.

24.2.2014  Tilastokeskuksen tietokannoissa huoltokatko
Tilastokeskuksen tietokannat ovat huollon vuoksi poissa käytöstä 24.2. klo 16.00 ja 25.2. klo 9.00 välisenä aikana.

24.2.2014  Kansantalouden tilinpidon tiedot julkaistaan 3.3.2014 klo 10
Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2013 talouskehityksestä tiedotustilaisuudessa 3.3.2014 klo 10. Samalla julkistetaan myös tilastot julkisyhteisöjen alijäämästä ja velasta, neljännesvuositilinpidosta sekä veroista ja veroluonteisista maksuista.

18.2.2014  Seminaari tutkimusaineistojen etäkäytöstä ja tietosuojasta
Tilastokeskus järjestää 27.2.2014 seminaarin, jossa esitellään mm. etäkäyttöjärjestelmän toimintaa ja tietoturvaa sekä uusiutuneen tilastolain vaikutuksia aineistoluovutuksiin.

14.2.2014  Kaupan liikevaihto pieneni
Koko kaupan liikevaihto laski ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Liikevaihto supistui 3,1 prosenttia vuonna 2013. Autokaupassa myyntiä vähensi edelleen autoveromuutoksen aiheuttama kysynnän lasku.

13.2.2014  Itsensä työllistäjän muuttuva kuva
Vuonna 2013 työmarkkinoilla oli noin 152 000 itsensä työllistävää 15–64-vuotiasta. Ammatinharjoittajien ja freelancereiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2000, kirjoittaa erikoistutkija Anna Pärnänen Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä (1/2014)

12.2.2014  Lasten ja lapsiperheiden elinolot –seminaari
Tilastokeskus järjestää 26.2.2014 seminaarin, jossa käsitellään mm. uuden teknologian vaikutusta koululaisten elämäntapoihin, lasten ajankäyttöä ja arkea, lapsiperheiden toimeentuloa Suomessa ja Euroopassa sekä perheen ja työn yhdistämistä.

5.2.2014  Etsitkö tietoa tiedonkeruista?
Onko sinut tai yrityksesi valittu vastaajaksi Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen? Uudistetuilta Tiedonkeruut-sivuilta löydät mm. ohjeita vastaamiseen, tietoa kaikista Tilastokeskuksen tiedonkeruista ja siitä, mihin kerättyjä tietoja käytetään.

30.1.2014  Yritystilastojen tuotantoa uudistettu
Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Uudistus koskee yli kymmentä tilastoa, joissa uuden tuotantojärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto on aloitettu marraskuussa 2013

29.1.2014  Suomen väestöstä 5 prosenttia ulkomailla syntyneitä
Suomessa asui vuoden 2012 lopussa 285 471 ulkomailla syntynyttä, mikä oli runsaat 5 prosenttia koko väestöstä. Ulkomailla syntyneistä selvästi suurimmat ryhmät olivat entisessä Neuvostoliitossa syntyneet, 52 339, ja Virossa syntyneet, 34 984.

28.1.2014  Tilastokeskuksen tietokannoissa huoltokatko
Tilastokeskuksen tietokannat ovat huollon vuoksi poissa käytöstä 29.1. klo 16.00 ja 30.1. klo 9.00 välisenä aikana.

27.1.2014  Miten mitata julkisen sektorin kokoa
Kun verrataan julkisia menoja ja bruttokansantuotetta, tarkastellaan kahden eri tunnusluvun välistä suhdetta, ei toisen osuutta toisesta. Viime vuosina tuo suhdeluku on kasvanut, mikä on ollut seurausta bruttokansantuotteen pienenemisestä, toteaa Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun Tieto&trendit-verkkoartikkelissa.

23.1.2014  GIS-palkinto Tilastokeskukselle
Tilastokeskus sai tämänvuotisen GIS-palkinnon tuote- ja palvelutarjonnastaan ja avoimen datan lisäämisestä yhteiseen käyttöön.

23.1.2014  Tilastokeskus kouluttaa
Tilastokeskuksen kevään kurssitarjonta tarjoaa tietoa indekseistä sekä tilastollisista peruskäsitteistä ja menetelmistä. Lisäksi paneudutaan kansainvälisen ja kotimaisen tilastotiedon sekä suhdannekehityksen tietolähteisiin.

21.1.2014  Tieto&trendit-blogi: Sähköä yli tarpeen
Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden koko on tällä hetkellä noin 400 terawattituntia. Vuonna 2020 markkinoille syntyy kuitenkin 50 terawattitunnin ylitarjonta – jos norjalaisen Markedskraftin analyytikon Olav Johan Botnenin ennusteeseen on uskominen, kirjoittaa kehittämispäällikkö Leo Kolttola Tieto&trendit-blogissa.

20.1.2014  Rakentamisen kasvu muita toimialoja ripeämpää
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden heinä-syyskuussa nopeammin kuin muilla toimialoilla. Rakentamisen yhteenlaskettu liikevaihto lisääntyi 2,6 prosenttia ja henkilöstömäärä 3,0 prosenttia vuoden 2012 vastaavasta ajanjaksosta.

16.1.2014  Kansantalouden tilinpidon uudistuksen vaikutuksista ennakkoarvioita
EU:n tilastovirasto Eurostat on julkistanut ennakkoarvioita kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistuksen vaikutuksista jäsenmaissa. Uudistuksen myötä käyttöönotettavat uudet menetelmät vaikuttavat EU-maiden bruttokansantuotteen tasoon.

15.1.2014  Tilastokeskus tutkii maahanmuuttajia
Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt. Kyseessä on suurin Suomessa tehty koko maahanmuuttajataustaiseen väestöön kohdistuva tutkimus.

10.1.2014 Tieto&trendit-blogi: Työtahtia tuskin voi enää kiristää kunnissa
Kun kuntien taloudesta parhaillaan tehdään päätöksiä, on hyvä miettiä, mitä päätökset merkitsevät kuntien nykyisen henkilöstön kannalta. Työolotutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että kunnissa ei enää nykytilanteessa ole varaa työtahdin tiivistämiseen, kirjoittaa Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto Tieto&trendit-blogissa

8.1.2014  Suomi raportoi YK:n ilmastosopimukselle
Tilastokeskus on koonnut Suomen kuudennen maaraportin ja ensimmäisen kaksivuotisraportin YK:n ilmastosopimusta varten. Raportit on toimitettu ilmastosopimuksen sihteeristölle 1.1.2014.

2.1.2014  Tilastokeskuksen chat-palvelu avattu
Tilastokeskus on avannut verkkosivuillaan chat-palvelun. Palvelu on suojattu kahdenvälinen keskusteluyhteys, joka tarjoaa nopean avun tilastotietoja tarvitseville.

_____________

 

Päivitetty 7.1.2015