Rakentamisen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen lisääntyvät edelleen
  3. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi edelleen
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset heikkenivät
  7. Fokus: Mitä Suomi rakentaa?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jukka Oikarinen (09) 1734 2969, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta

Rakennusalan suhdanne heikkeni hieman vuoden toisella neljänneksellä. Rakennusinvestointien määrä kasvu hidastui selvästi, mutta oli silti edelleen korkealla tasolla. Uusia talonrakennustöitä aloitettiin huhti-kesäkuussa kuitenkin edellisvuotta vähemmän. Samoin rakennuslupia myönnettiin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös koko alkuvuonna myönnettyjen rakennuslupien määrä on edellisvuotista alemmalla tasolla.

Myös rakennusalan yritysten liikevaihdon rivakka kasvu on hidastunut. Talonrakentamisen kustannusten nousu on tasaantunut. Maa- ja vesirakentamisen kustannusten reipas kohoaminen sen sijaan jatkui vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Rakennuskustannusten kasvuun on erityisesti vaikuttanut raaka-aineiden mm. teräksen, värimetallien ja öljyn hintojen voimakas nousu. Tärkein maa- ja vesirakentamisen kustannuksia nostava tekijät ovat tällä hetkellä on öljyn hinnan kohoaminen. Tämä on vaikuttanut oman kaluston kustannuksiin varsinkin polttoaineiden ja energian kallistumisen kautta ja materiaalikuluihin nostamalla bitumin hintaa.

Rakennusalan työttömyys on vähentynyt edelleen ja työllisten määrä kasvanut. Lisäksi avointen työpaikkojen ja vaikeasti täytettävien tehtävien määrä on edelleen kasvussa alalla lisääntyvästä ulkomaisesta työvoimasta huolimatta. Rakennusalan liikevaihto kasvaa edelleen, 45 prosenttia toimialan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan yli 15 prosenttia edellisvuodesta.

Vuosi 2005 oli kuutioilla mitaten rakentamisen huippuvuosi 1990-luvun alun taantuman jälkeen. Viime vuonna rakentamisen kasvua ylläpiti vakaana jatkuneen asuinrakentamisen kasvun ohella vilkastunut teollisuus- ja varastorakennusten sekä maatalousrakennusten rakentaminen.

Rakennusyritysten suhdannenäkymät olivat edelleen kohtuulliset vuoden toisella neljänneksellä. Yritysten luottamus hyvään suhdannekehitykseen oli pitkäaikaisen keskiarvon tasolla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006