Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen lisääntyvät edelleen
  3. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi edelleen
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset heikkenivät
  7. Fokus: Mitä Suomi rakentaa?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen työllisten määrä kasvoi edelleen

Rakennusyritysten vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä maksama palkkasumma oli reilun 10 prosenttia edellisvuotta suurempi. Edellisten vuosineljännesten tavoin palkkasummaa kasvattivat rakennusalan työllisten määrän ja ansiotason kasvu. Vuoden toisella neljänneksellä ansiotaso kasvoi vajaa 3 prosenttia ja työllisten määrä lähes 4 prosenttia. Vuonna 2005 rakentamisen palkkasumma kasvoi 7 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön enemmän kuin vuonna 2004. Rakennusalan työllisten määrä oli viime vuonna keskimäärin 157 900 eli 9 800 suurempi kuin vuonna 2004. Tämän vuoden toisella neljänneksellä työllisiä oli noin 165 000.

Rakentamisen toimialan avoimet työpaikat ovat lisääntyneet huomattavasti ulkomaisen ja vuokratyövoiman kasvusta huolimatta. Avointen työpaikkojen määrä on kasvanut talonrakentamisessa ja supistunut maa- ja vesirakentamisessa. Rakentamisen alan työttömien määrän väheneminen on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 1996. Rakennusalan työttömien määrän väheneminen ja avointen työpaikkojen kasvu konkretisoituu ammattitaitoisen työvoiman puutteena. Tämä näkyy mm. avointen työpaikkojen tilastossa vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrän reippaana kasvuna. Ulkomaisen työvoiman käyttö on pienentänyt työvoimapulaa jonkin verran, nähtäväksi jää kuinka 1.5.2006 työvoiman vapaan liikkuvuuden rajoitteiden poistuminen alkaa vaikuttaa.

Rakennusalan työllisten määrän tilastointi on vaikeutunut ulkomaisen työvoiman ja vuokratyövoiman kasvun seurauksena. Ulkomainen lyhytaikainen työvoima jää pitkälti työllisyystilastojen ulkopuolelle. Vastaavasti rakentamisessa käytettävän vuokratyövoiman työllisten toimiala ei ole rakentaminen vaan muut liike-elämän palvelut.

Kuvio 5. Rakentamisen ansiotaso, työvoima ja palkkasumma

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi toisella neljänneksellä lähes 12 prosenttia eli likipitäen samaa tahtia kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2005 palkkasumma oli 6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan vuosina 2000 ja 2001 yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta siitä lähtien.

Maa- ja vesirakennusyritysten huhti-kesäkuussa maksama palkkasumma kasvoi 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumman kasvu lähes puolittui edelliseen neljännekseen verrattuna. Koko vuoden 2005 palkkasumman kasvu oli 8 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumman kasvu nopeutui selvästi vuonna 2005. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 1996 lähtien.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006