Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen lisääntyvät edelleen
  3. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi edelleen
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset heikkenivät
  7. Fokus: Mitä Suomi rakentaa?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Investoinnit rakentamiseen lisääntyvät edelleen

Ensimmäisen vahvan vuosineljänneksen jälkeen rakennusinvestointien kasvu rauhoittui. Huhti-kesäkuussa rakennusinvestoinnit kasvoivat 9 prosenttia. Investoinnit talonrakennuksiin kasvoivat 10 prosenttia. Talonrakennusinvestointien kasvua piti yllä ennen kaikkea investoinnit asuinrakennuksiin. Myös investoinnit maa- ja vesirakentamiseen kasvoivat edellistä neljännestä rauhallisemmin, 6 prosenttia.

Vuonna 2005 investoinnit rakentamiseen lisääntyivät maa- ja vesirakentamisessa 11 prosentilla ja talonrakentamisessa 10 prosentilla.

Kuvio 1. Investoinnit rakentamiseen

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä uudisrakennustöitä aloitettiin kaikkiaan noin 13 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 19 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Toisella neljänneksellä aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä väheni 7 prosenttia vuoden 2005 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kappalemäärällä mitattuna asuntojen aloitukset vähenivät 11 prosenttia. Muiden kuin asuinrakennusten aloitukset vähenivät vuotta aiemmasta lähes neljänneksellä. Muiden rakennusten aloitukset vähenivät erityisesti julkisissa palvelurakennuksissa ja teollisuus- ja varastorakennusten luokissa. Asuinrakennusten osuus kaikista aloitetuista kuutioista nousi noin 40 prosenttiin, mistä pientalojen osuus nousi peräti 68 prosenttiin. Vuoden toisella neljänneksellä vapaa-ajan asuntojen aloitusten kasvu jatkui 3 prosentin vauhdilla.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin ensimmäisen neljänneksen vahva 16 prosentin kiri rauhoittui 5 prosentin kasvuun vuoden toisella neljänneksellä. Rakentamisen volyymin kasvu kiihtyi nollakasvusta 16 prosentin kasvuun vuoden 2005 aikana. Volyymin kasvu tuli yksinomaan asuinrakentamisesta.

Tammi-kesäkuussa rakennuslupia myönnettiin 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Samassa ajassa aloitukset vähenivät 12 prosenttia. Sekä lupien että aloitusten määrän vähenemisen voi tulkita johtuvan siitä ettei rakentamisen alan työvoimaa ole saatavissa riittävästi jolloin kohteiden suunnittelu ja aloitukset siirtyvät otollisempaan ajankohtaan. Toinen mahdollisen selitys olisi, että rakennusliikkeet harkitsevat aiempaa tarkemmin uusien kohteiden aloittamista. Yksi selitys voi löytyä myös rakennusvalvonnasta, jossa kiihtyneen rakentamisen aikana ei ennätetä viedä rakennushankkeiden lupa- ja aloitustietoja Väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmään, jonka tietoihin tilastot perustuvat.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006