Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Nuorten kotitalouksien asema kulutuksessa

  1. Enemmistö nuorten kotitalouksista on työssäkäyviä
  2. Nuorten kotitalouksien kulutusasema heikentynyt
  3. Laman aikana nuorten menot pienenivät eniten
  4. Elämänvaihe määrittää nuorten kuluttamista
  5. Opiskelijan tulot tulevat monista lähteistä
  6. Nuorten palkansaajatalouksien kulutus eriytynyt
  7. Kulutusmenot kasvoivat 1980-luvun taitteen ikäluokassa
  8. Nuorten kotitaloudet panostavat vapaa-aikaan
  9. Miten käy kotitalouksille talouden taantumassa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Laman aikana nuorten menot pienenivät eniten

Laman aikana nuorten aikuisten taloudet joutuivat tinkimään menoistaan selvästi muita työikäisten kotitalouksia enemmän. Alle 30-vuotiaiden kotitalouksien kulutusmenot laskivat viidenneksen, kun kaikkien kotitalouksien menot pienenivät keskimäärin 13 prosenttia. Samalla nuorten kotitalouksien suhteellinen kulutusasema heikkeni tuntuvasti aiemmasta (kuvio 3).

Kulutusaseman heikkenemiseen vaikutti se, että alle 30-vuotiaista keskimääräistä useampi joutui työmarkkinoiden ulkopuolelle. Laman seurauksena ammatissa toimivien kotitalouksien osuus laski 60 prosenttiin ja työttömien kotitalouksien osuus moninkertaistui 17 prosenttiin vuosina 1994-1996. Samanaikaisesti opiskelijatalouksien osuus lähes kaksinkertaistui 9 prosentista 17 prosenttiin.

1990-luvun lopulla kulutusmenojen kasvu eriytyi. Palkansaajien, etenkin ylempien toimihenkilöiden sekä yrittäjien (pois lukien maatalousyrittäjät), kulutusmenot kasvoivat muita ryhmiä enemmän. Työmarkkinoiden ulkopuolisista ryhmistä varsinkin opiskelijoiden kulutustaso jäi jälkeen muista. Parhaat kulutusedellytykset kasaantuivat keski-ikäisten kotitalouksille (Ahlqvist - Berg 2003).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009