Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Nuorten kotitalouksien asema kulutuksessa

  1. Enemmistö nuorten kotitalouksista on työssäkäyviä
  2. Nuorten kotitalouksien kulutusasema heikentynyt
  3. Laman aikana nuorten menot pienenivät eniten
  4. Elämänvaihe määrittää nuorten kuluttamista
  5. Opiskelijan tulot tulevat monista lähteistä
  6. Nuorten palkansaajatalouksien kulutus eriytynyt
  7. Kulutusmenot kasvoivat 1980-luvun taitteen ikäluokassa
  8. Nuorten kotitaloudet panostavat vapaa-aikaan
  9. Miten käy kotitalouksille talouden taantumassa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Opiskelijan tulot tulevat monista lähteistä

Opiskelijoille tyypillistä on roolien limittyminen, mikä ilmenee muun muassa toimeentulon lähteiden kirjona. Opiskelijatalouksien tulot koostuvat pääasiassa palkkatyöstä, opintotuesta sekä muilta kotitalouksilta kuten vanhemmilta saaduista tulonsiirroista. Osaksi opintoja rahoitetaan lainalla. Palkkatyö on tärkeä toimeentulon lähde, sillä esimerkiksi yliopisto-opiskelijoista 59 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 56 prosentilla oli työsuhde opintojen aikana vuonna 2006 (Tilastokeskus 2008). Nuorten opiskelijatalouksien käytettävissä olevista tuloista noin 55 prosenttia koostui palkkatuloista ja 42 prosenttia tulonsiirroista, lähinnä opintorahasta ja asumislisästä. Toimeentulon kannalta työssäkäynti on siis useimmille opiskelijoille välttämätöntä.

Opiskelijatalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohden eivät riitä menoihin; vain kolme neljäsosaa menoista rahoitetaan käytettävissä olevilla tuloilla eli lähinnä palkkatulolla ja saaduilla tulonsiirroilla. Noin 15 prosenttia menoista rahoitetaan opintolainalla ja noin kymmenesosa muilta kotitalouksilta saaduilla tulonsiirroilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.6.2009