Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2014, mn. € Förändring, % 2014, mn. € Förändring, %
Resultaträkning:        
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -27 473 1,5 817 13,1
Skatteinkomster 21 066 2,5    
Statsandelar 8 148 -1,3    
Ränteintäkter 218 6,5 5 -25,0
Övriga finansiella intäkter 332 -4,9 13 -5,4
Räntekostnader 223 11,2 98 1,4
Övriga finansiella kostnader 46 14,7 26 -4,5
= Årsbidrag (+ eller -) 2 029 -1,6 711 14,8
Avskrivningar och nedskrivningar 2 017 -2,0 554 -0,2
= Räkenskapsperiodens resultat (+ eller -) 1 694 357,8 172 172,8
Investeringar:        
Investeringsutgifter totalt 6 883 80,3 841 -3,2
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 193 -8,2 19 -20,4
Försäljninginkomster av investeringsvaror 3 984 329,0 18 -31,0
Lån:        
Lånestock 31.12 14 883 7,9 2 923 0,5
1) Affärsverk inkluderade och kommunens/samkommunens interna poster eliminerade

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland, miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/04/kkt_2014_04_2015-02-11_tau_002_sv.html