Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2014, mn. € Förändring, % 2014, mn. € Förändring, %
Resultaträkning:        
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -27 473 1,5 817 13,1
Skatteinkomster 21 066 2,5    
Statsandelar 8 148 -1,3    
Ränteintäkter 218 6,5 5 -25,0
Övriga finansiella intäkter 332 -4,9 13 -5,4
Räntekostnader 223 11,2 98 1,4
Övriga finansiella kostnader 46 14,7 26 -4,5
= Årsbidrag (+ eller -) 2 029 -1,6 711 14,8
Avskrivningar och nedskrivningar 2 017 -2,0 554 -0,2
= Räkenskapsperiodens resultat (+ eller -) 1 694 357,8 172 172,8
Investeringar:        
Investeringsutgifter totalt 6 883 80,3 841 -3,2
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 193 -8,2 19 -20,4
Försäljninginkomster av investeringsvaror 3 984 329,0 18 -31,0
Lån:        
Lånestock 31.12 14 883 7,9 2 923 0,5
1) Affärsverk inkluderade och kommunens/samkommunens interna poster eliminerade

Källa: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2324-0822. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Bokslutsprognoser för kommuner och samkommuner i Fasta Finland, miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/04/kkt_2014_04_2015-02-11_tau_002_sv.html