Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet

2014
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik