Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 29.5.2013

Antalet avgjorda brottmål vid tingsrätterna minskade något

Enligt Statistikcentralen avgjordes 63 600 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2012, dvs. nästan 900 färre än året innan. Av de avgjorda ärendena var 51 400 brott mot strafflagen och 1 100 brott mot övriga lagar och förordningar. Vid tingsrätten stod 76 800 personer som svarande i straffrättsliga ärenden.

Straffrättsliga ärenden som avgjorts vid tingsrätterna 2011–2012

Straffrättsliga ärenden som avgjorts vid tingsrätterna 2011–2012

Trafikbrotten utgjorde den största gruppen brott som behandlades i tingsrätterna. Dessa utgjorde 33 procent av alla avgjorda brottmål. Antalet trafikbrottmål minskade med 5 procent, vilket främst berodde på att antalet rattfylleribrott minskade. Under år 2012 minskade både antalet rattfyllerier och antalet grova rattfyllerier med 5 procent jämfört med året innan.

I tingsrätterna avgjordes lika många egendomsbrott som året innan. Mest ökade antalet snatterier (25 %) och bedrägerier (9 %) år 2012, medan antalet stölder och skadegörelser minskade med 10 procent och antalet förfalskningar med 22 procent.

Brotten mot liv och hälsa ökade med 5 procent. Antalet brott mot liv minskade, men särskilt lindriga misshandelsbrott och vållande av personskada ökade betydligt. Likaså ökade antalet sexualbrottmål i tingsrätterna år 2012. Våldtäktsärendena ökade med 64 procent och antalet ärenden som gällde sexuellt utnyttjande av barn med 8 procent jämfört med året innan. Antalet narkotikabrott (inkl. tillverkning, främjande och användning) minskade med 7 procent.

Antalet nämndemän har minskat, avgörandena sker skriftligt eller i domarsammansättning

I tingsrätten kan huvudförhandlingen i ett brottmål hållas antingen i nämndemannasammansättning, endomarsammansättning eller tredomarsammansättning. Antalet nämndemannabehandlingar har minskat betydligt under de senaste åren. I och med lagändringen i början av år 2009 deltar nämndemännen bara i behandlingen av de mest allvarliga och samhälleligt betydelsefulla brotten. År 2012 avgjordes 4 300 ärenden, dvs. 7 procent av tingsrätternas brottmål, i en nämndemannasammansättning. Bl.a. 95 procent av brotten mot liv eller försöken till brott mot liv, 94 procent av sexualbrotten och 91 procent av de grova rånen och sabotagen avgjordes i nämndemannasammansättning. Ett ärende som behandlades i en nämndemannasammansättning tog i medeltal 4,9 månader.

Sammansättningar vid avgörande av brottmål i tingsrätterna 2002–2012

Sammansättningar vid avgörande av brottmål i tingsrätterna 2002–2012

Största delen av tingsrätternas brottmål avgörs i endomarsammansättning. År 2012 var antalet sådana ärenden nästan 40 000, dvs. 63 procent av ärendena. Ett ärende som behandlades i endomarsammansättning tog i genomsnitt 3,8 månader.

Totalt 19 000 ärenden, dvs. 30 procent av brottmålen, avgjordes i skriftligt förfarande. Skriftligt förfarande i brottmål kan användas i den utsträckning lagen tillåter det, bl.a. då det inte är möjligt att döma ut ett fängelsestraff på mer än två år. Skriftligt förfarande används särskilt vid behandling av trafikbrott. År 2012 avgjordes 78 procent av fyllerierna i sjö-, luft- eller tågtrafik, 69 procent av rattfyllerierna, 59 procent av de grova rattfyllerierna och 57 procent av antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten i skriftligt förfarande. Likaså behandlades över hälften av snatteribrotten i skriftligt förfarande. Behandlingstiden för brottmål som avgjordes skriftligt var i medeltal 1,7 månader.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde 53 procent slutföras inom mindre än två månader. Behandlingen tog mer än ett halvt år i 11 procent av alla ärenden. I medeltal tog behandlingen av ett ärende i tingsrätterna 3,2 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål – från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande – var i medeltal 10,1 månader.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2012/koikrr_2012_2013-05-29_tie_001_sv.html