Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2013

Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 4 617 dotterbolag i 119 länder år 2011. Mätt med antalet anställda var dotterbolagsverksamheten utomlands koncentrerad till Europa och Asien. Antalet anställda utomlands uppgick till totalt drygt 585 000 personer, av vilka en tredjedel arbetade i EU15-länder, något under en fjärdedel i Asien och Oceanien och en dryg sjättedel i EU27-länder. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Sverige, Kina, Ryssland och Indien. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.

Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2011

Anställda i dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2011

Finländska dotterbolag hade flest anställda i EU15-länder, totalt drygt 185 500 personer. Sett till antalet anställda var maskin- och metallvaruindustrin, 36 060 personer, och pappersindustrin, 28 810 personer, de största näringsgrenarna i EU15-länderna. Mätt med antalet anställda fanns det näst flest finländska dotterbolag i Asien och Oceanien, totalt något under 139 600 personer. I Asien och Oceanien fanns det flest anställda inom el- och elektronikindustrin, 80 500 personer, och inom maskin- och metallvaruindustrin, 30 260 personer. I EU27-länderna var antalet anställda något under 98 000 personer och de största näringsgrenarna handeln, 16 420 personer, och el- och elektronikindustrin, 15 820 personer. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Sverige (71 320 personer), Kina (70 700 personer), Ryssland (50 970 personer) och Indien (41 440 personer). Näringsgrenen tillverkning var den mest betydande sysselsättaren bland finländska dotterbolag utomlands. Flest anställda fanns det i dotterbolag inom el- och elektronikindustrin, 156 590 personer, och i dotterbolag inom maskin- och metallindustrin, 106 450 personer.

Dotterbolagen utomlands investerade totalt något under 3,9 miljarder euro brutto i materiellt kapital. Av investeringarna gjordes 68 procent i Europa och 18 procent i Asien och Oceanien. I EU-länder gjordes mest investeringar inom pappersindustrin, 471 miljoner euro, och i europeiska länder utanför EU inom handeln, 104 miljoner euro. I Asien och Oceanien koncentrerades investeringarna till el- och elektronikindustrin, 234 miljoner euro, och information och kommunikation, 198 miljoner euro. Av enskilda länder gjordes mest investeringar i Sverige, för totalt 638,3 miljoner euro. Globalt investerade dotterbolagen inom pappersindustrin mest, totalt 564,1 miljarder euro.

Den sammanräknade omsättningen för dotterbolagen utomlands var drygt 171,2 miljarder euro. Omsättningen är icke konsoliderad, dvs. siffran omfattar bl.a. handel mellan företag inom koncerner. Av omsättningen kom 43 procent från EU15-länder och 21 procent från Asien och Oceanien. I EU15-länderna genererades mest omsättning inom handeln, 19,3 miljarder euro, och pappersindustrin, 15,8 miljarder euro. I Asien och Oceanien var el- och elektronikindustrin den mest betydande näringsgrenen sett till omsättningen, 18,7 miljarder euro. Av näringsgrenarna var omsättningen inom handeln, 39,8 miljarder euro, och omsättningen inom el- och elektronikindustrin, 31,6 miljarder euro, de största globalt sett.


Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2011/stu_2011_2013-04-24_tie_001_sv.html