Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.4.2014

Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012.

Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet i 4 883 dotterbolag i 119 länder år 2012. Mätt med antalet anställda var dotterbolagsverksamheten utomlands koncentrerad till Europa och Asien. Antalet anställda utomlands uppgick till totalt drygt 570 000 personer, av vilka något under en tredjedel arbetade i EU15-länder, något under en fjärdedel i Asien och Oceanien och något under en sjättedel i EU27-länder. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Kina, Sverige, Ryssland och Indien. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som samlats in från företagen.

Anstälda i dotterbolag utomlands efter landgrupp är 2012

Anstälda i dotterbolag utomlands efter landgrupp är 2012
.

Finländska dotterbolag hade flest anställda i EU15-länder, totalt något under 176 000 personer. Sett till antalet anställda var maskin- och metallvaruindustrin, 36 470 personer, och pappersindustrin, 25 100 personer, de största näringsgrenarna i EU15-länderna. Mätt med antalet anställda fanns det näst flest finländska dotterbolag i Asien och Oceanien, totalt drygt 138 200 personer. I Asien och Oceanien fanns det flest anställda inom el- och elektronikindustrin, 70 710 personer, och inom maskin- och metallvaruindustrin, 35 210 personer. I EU27-länderna var antalet anställda något under 93 200 personer och de största näringsgrenarna el- och elektronikindustrin, 13 870 personer, och handeln, 13 090 personer. Av enskilda länder fanns det flest anställda i Kina (68 980 personer), Sverige (67 700 personer), Ryssland (48 310 personer) och Indien (40 930 personer). Näringsgrenen tillverkning var den mest betydande sysselsättaren bland finländska dotterbolag utomlands. Flest anställda fanns det i dotterbolag inom el- och elektronikindustrin, 144 970 personer, och i dotterbolag inom maskin- och metallindustrin, 112 600 personer.

Dotterbolagen utomlands investerade totalt drygt 4,0 miljarder euro brutto i materiellt kapital. Av investeringarna gjordes 69 procent i Europa och 20 procent i Asien och Oceanien. I Europa var investeringarna koncentrerade till näringsgrenar inom industrin, totalt något under 1,5 miljarder euro. I EU-länder gjordes mest investeringar inom pappersindustrin, 560 miljoner euro, och i europeiska länder utanför EU inom den kemiska industrin, 190 miljoner euro. I Asien och Oceanien koncentrerades investeringarna till information och kommunikation, 281 miljoner euro, och el- och elektronikindustrin, 196 miljoner euro. Av enskilda länder gjordes mest investeringar i Sverige, för totalt 549,3 miljoner euro. Globalt investerade dotterbolagen inom pappersindustrin mest, totalt 671,4 miljoner euro.

Den sammanräknade omsättningen för dotterbolagen utomlands var något under 158,6 miljarder euro. Omsättningen är icke konsoliderad, dvs. siffran omfattar bl.a. handel mellan företag inom koncerner. Av omsättningen kom 44 procent från EU15-länder och 16 procent från Asien och Oceanien. I EU15-länderna genererades mest omsättning inom handeln, 15,4 miljarder euro, och pappersindustrin, 14,2 miljarder euro. I Asien och Oceanien var el- och elektronikindustrin den mest betydande näringsgrenen sett till omsättningen, 8,3 miljarder euro. Av näringsgrenarna var omsättningen inom handeln, 35,6 miljarder euro, och omsättningen inom maskin- och metallindustrin, 27,5 miljarder euro, de största globalt sett.


Källa: Finländska dotterbolag utomlands 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (298,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländska dotterbolag utomlands [e-publikation].
ISSN=1798-4874. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tie_001_sv.html