Nationalräkenskaper

Innehåll

Bruttonationalprodukt per invånare

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.9.2019

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.9.2019

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

  Löpande priser   Volumserie, referensår 2018 Volymförändring
  md € €/inv. md € €/inv. på årsnivå, %
2010 188,1 35 079 217,5 40 553 3,1
2011 198,0 36 746 222,9 41 376 2,5
2012 201,0 37 133 219,7 40 587 -1,4
2013 204,3 37 557 217,6 40 014 -1,0
2014 206,9 37 871 216,8 39 685 -0,4
2015 211,5 38 594 218,0 39 781 0,6
2016* 217,5 39 571 223,7 40 717 2,6
2017* 225,8 40 991 230,6 41 866 3,1
2018* 234,5 42 504 234,5 42 504 1,7

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.9.2019

Strukturella förändringar i ekonomin

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Päivitetty: 10.1.2020

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 10.1.2020

Bytesbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 10.1.2020

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2018*

 

Innehållet tillgängligt i Excel-format
 
Landskap 1.1.2019 Bruttoförädlingsvärde till baspris
  Mn € €/invånare
01  Nyland 78 776 47 360
02  Egentliga Finland 16 562 34 640
04  Satakunta 7 167 32 650
05  Egentliga Tavastland 5 077 29 511
06  Birkaland 17 222 33 532
07  Päijänne-Tavastland 5 811 28 919
08  Kymmenedalen 5 962 34 174
09  Södra Karelen 4 471 34 579
10  Södra Savolax 4 130 28 308
11  Norra Savolax 7 673 31 173
12  Norra Karelen 4 630 28 470
13  Mellersta Finland 8 668 31 430
14  Södra Österbotten 5 518 28 994
15  Österbotten 6 260 34 612
16  Mellersta Österbotten 2 245 32 722
17  Norra Österbotten 12 793 31 050
18  Kajanaland 2 093 28 478
19  Lappland 6 134 34 290
21  Åland 1 178 39 758
Hela landet 202 422 36 700

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 10.1.2020

 

Ämnesområde: Nationalräkenskaper

Senast uppdaterad 13.1.2020