Nationalräkenskaper

Bruttonationalprodukt per invånare

Bruttonationalprodukt per invånare

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.9.2019

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.9.2019

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

  Löpande priser   Volumserie, referensår 2018 Volymförändring
  md € €/inv. md € €/inv. på årsnivå, %
2010 188,1 35 079 217,5 40 553 3,1
2011 198,0 36 746 222,9 41 376 2,5
2012 201,0 37 133 219,7 40 587 -1,4
2013 204,3 37 557 217,6 40 014 -1,0
2014 206,9 37 871 216,8 39 685 -0,4
2015 211,5 38 594 218,0 39 781 0,6
2016* 217,5 39 571 223,7 40 717 2,6
2017* 225,8 40 991 230,6 41 866 3,1
2018* 234,5 42 504 234,5 42 504 1,7

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.9.2019

Strukturella förändringar i ekonomin

Strukturella förändringar i ekonomin

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Päivitetty: 5.2.2019

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2019

Bytesbalans

Bytesbalans

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2019

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2017*

 

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2017*
 
Landskap 1.1.2018 Bruttoförädlingsvärde till baspris
  Mn € €/invånare
01  Nyland 74 870 45 459
02  Egentliga Finland 15 569 32 666
04  Satakunta 7 082 32 036
05  Egentliga Tavastland 4 992 28 816
06  Birkaland 16 485 32 279
07  Päijänne-Tavastland 5 715 28 368
08  Kymmenedalen 5 702 32 290
09  Södra Karelen 4 465 34 298
10  Södra Savolax 4 005 27 043
11  Norra Savolax 7 230 29 245
12  Norra Karelen 4 349 26 595
13  Mellersta Finland 8 028 29 076
14  Södra Österbotten 5 352 27 964
15  Österbotten 6 054 33 411
16  Mellersta Österbotten 2 203 31 974
17  Norra Österbotten 11 999 29 158
18  Kajanaland 1 961 26 362
19  Lappland 5 965 33 190
21  Åland 1 194 40 686
Territoriella enklaver i utlandet 48 . .
Hela landet 193 268 35 087

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2018

 

Ämnesområde: Nationalräkenskaper

Senast uppdaterad 20.9.2019