Nationalräkenskaper

Bruttonationalprodukt per invånare

Bruttonationalprodukt per invånare

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2019

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2019

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

  Löpande priser Till referensårets 2018 priser Volymförändring
  md € €/inv. md € €/inv. på årsnivå, %
2010 187,1 34 885 215,9 40 254 3,0
2011 196,9 36 536 221,4 41 098 2,6
2012 199,8 36 903 218,3 40 320 -1,4
2013 203,3 37 385 216,6 39 830 -0,8
2014 205,5 37 615 215,3 39 408 -0,6
2015 210,0 38 309 216,3 39 475 0,5
2016* 216,1 39 320 222,3 40 460 2,8
2017* 223,9 40 647 228,2 41 436 2,7
2018* 233,6 42 340 233,6 42 340 2,3

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2019. Korrigering 22.3.2019. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Strukturella förändringar i ekonomin

Strukturella förändringar i ekonomin

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Päivitetty: 5.2.2019

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2019

Bytesbalans

Bytesbalans

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2019

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2017*

 

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2017*
 
Landskap 1.1.2018 Bruttoförädlingsvärde till baspris
  Mn € €/invånare
01  Nyland 74 870 45 459
02  Egentliga Finland 15 569 32 666
04  Satakunta 7 082 32 036
05  Egentliga Tavastland 4 992 28 816
06  Birkaland 16 485 32 279
07  Päijänne-Tavastland 5 715 28 368
08  Kymmenedalen 5 702 32 290
09  Södra Karelen 4 465 34 298
10  Södra Savolax 4 005 27 043
11  Norra Savolax 7 230 29 245
12  Norra Karelen 4 349 26 595
13  Mellersta Finland 8 028 29 076
14  Södra Österbotten 5 352 27 964
15  Österbotten 6 054 33 411
16  Mellersta Österbotten 2 203 31 974
17  Norra Österbotten 11 999 29 158
18  Kajanaland 1 961 26 362
19  Lappland 5 965 33 190
21  Åland 1 194 40 686
Territoriella enklaver i utlandet 48 . .
Hela landet 193 268 35 087

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 17.12.2018

 

Ämnesområde: Nationalräkenskaper

Senast uppdaterad 22.3.2019