Nationalräkenskaper

Innehåll

Försörjningsbalans

Totalutbudet och -efterfrågan av varor och tjänster inom nationalräkenskaperna

  2017 2018* 2019* 2020* 2020*
  Till löpande priser, md €   Volymförändring, %
Utbud          
Bruttonationalprodukt 226,3 233,7 240,3 237,5 -2,8
Import 84,9 92,7 95,2 84,2 -6,6
Totalutbud 311,2 326,4 335,5 321,7 . .
Efterfrågan          
Export 85,0 89,8 95,6 85,2 -6,6
Konsumtionsutgifter 171,9 177,3 181,7 178,4 -2,7
Privata 115,1 118,6 120,7 115,2 -4,9
Offentliga 51,6 53,5 55,8 58,1 2,3
Investeringar 52,8 56,1 57,3 56,0 -3,1
Privata 43,6 46,1 46,8 45,2 -4,6
Offentliga 9,2 10,0 10,5 10,9 3,4
Lagerförändring, anskaffning av värdeföremål 1,5 2,8 0,8 0,9 . .
Totalefterfrågan 311,2 326,0 335,4 320,5 . .
Statistisk differens 0,0 0,4 0,1 1,2 . .

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2021

Bruttonationalprodukt per invånare

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2021

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2021

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

  Löpande priser  Volumserie, referensår 2020 Volymförändring
  md € €/inv. md € €/inv. på årsnivå, %
2010 188,1 35 079 223,5 41 679 3,2
2011 198,0 36 746 229,2 42 543 2,5
2012 201,0 37 133 226,0 41 747 -1,4
2013 204,3 37 566 224,0 41 180 -0,9
2014 206,9 37 876 223,2 40 850 -0,4
2015 211,4 38 570 224,4 40 937 0,5
2016 217,5 39 583 230,7 41 981 2,8
2017 226,3 41 084 238,0 43 219 3,2
2018* 233,7 42 365 241,2 43 722 1,3
2019* 240,3 43 513 244,2 44 231 1,3
2020* 237,5 42 936 237,5 42 936 -2,8

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Korrigering 19.4.2021. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Uppdaterad: 15.3.2021

Strukturella förändringar i ekonomin

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Päivitetty: 15.3.2021

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2021

Bytesbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.3.2021

Bruttoförädlingsvärdet landskapsvis 2018*

 

Innehållet tillgängligt i Excel-format
 
Landskap 1.1.2019 Bruttoförädlingsvärde till baspris
  Mn € €/invånare
01  Nyland 78 776 47 360
02  Egentliga Finland 16 562 34 640
04  Satakunta 7 167 32 650
05  Egentliga Tavastland 5 077 29 511
06  Birkaland 17 222 33 532
07  Päijänne-Tavastland 5 811 28 919
08  Kymmenedalen 5 962 34 174
09  Södra Karelen 4 471 34 579
10  Södra Savolax 4 130 28 308
11  Norra Savolax 7 673 31 173
12  Norra Karelen 4 630 28 470
13  Mellersta Finland 8 668 31 430
14  Södra Österbotten 5 518 28 994
15  Österbotten 6 260 34 612
16  Mellersta Österbotten 2 245 32 722
17  Norra Österbotten 12 793 31 050
18  Kajanaland 2 093 28 478
19  Lappland 6 134 34 290
21  Åland 1 178 39 758
Hela landet 202 422 36 700

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Regionalräkenskaper

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 10.1.2020

 

Ämnesområde: Nationalräkenskaper

Senast uppdaterad 19.4.2021